Фільтр
Показати  
Заголовок
ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (З наказу голови ВАК України від 10 грудня 1998 року № 650)
ПРО ПОСИЛЕННЯ вимог ДО ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ (З постанови президії ВАК України від 26 березня 1998р. №5-02/3)
ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У НАУКОВІЙ СФЕРІ (З постанови Головної ради ВАК України від 12 березня 1998 р.)
ПРО ПРАКТИКУ ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРОВЕДЕННЯМ ЗАСІДАНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАД ДЛЯ ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (З постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 16 жовтня 1997 р. № 1-03/8)
ПАМ'ЯТКА ОФІЦІЙНОМУ ОПОНЕНТОВІ
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
ПОРЯДОК ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ І ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
За яких соціально-педагогічних умов формується готовність педагогів до пошукової діяльності?
Закон України "Про телекомунікації"
Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних техн-й навчання
Наказ Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
Національна доктрина розвитку освіти
Закон України "Про позашкільну освіту"
Закон України "Про дошкільну освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України "Про освіту"
Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")