Фільтр
Показати  
Заголовок
СИСТЕМА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ МАКАРЕНКІВСЬКОЇ СПАДЩИНИ
Студентам, яких мобілізують, дозволять пізніше скласти сесію
Витяг з Проекту Закону про вищу освіту 1187-2 від 21.01.2013
Юридична консультація: За яких умов можна просити ВНЗ про продовження сесії
Юридична консультація: Чи можна отримати золоту медаль якщо навчався за індивідуальним планом
Що Ви маєте право вимагати від ВНЗ під час вступу?
Юридична консультація: Як перевестися на іншу форму навчання і чи можна поєднати навчання у різних ВНЗ
Юридична консультація: Чи є бов'язковим декларування доходу працівника освіти і на які категорії працівників ВНЗ це розповсюджується
Юридична консультація: Чи має право майстер спорту викладати фізичну підготовку в школі
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до законодавчих актів
Загальна середня освіта в Україні: деякі проблемні питання забезпечення конституційної рівності прав громадян у доступі до початкової освіти
ПРО ОБМЕЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДИСЕРТАЦІЙ, ЩО ОПОНУЮТЬСЯ ОДНІЄЮ ОСОБОЮ (із постанови президії ВАК України від 09.03.2006 р.; № 4-05/3)
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АТЕСТАЦІЙНИХ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТНИХ РАД (із постанови президії ВАК України від 13.11.2002 р. №1-01/10)
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ ПРИСУДЖЕНІ НАУКОВІ СТУПЕНІ В ГАЛУЗІ МЕДИЧНИХ НАУК ТА В ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК ЗДОБУВАЧАМ, ЯКІ МАЮТЬ ПОВНУ ВИЩУ БІОЛОПЧНУ ОСВІТУ (З наказу ВАК України №306 від 23.05.2001 р.)
ПРО ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ СТУПЕНІ, ПРИСУДЖЕНІ ЇМ В ІНШИХ КРАЇНАХ (із постанови президії ВАК України від 20.09.2000р. № 1-01/7)
ПРО ПОСИЛЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (із постанови президії ВАК України від 12.04.2000 р. № 1-02/4)
ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМОГ ДО ЗДОБУВАЧІВ (З постанови президії ВАК України від 14.04.1999 р. №1-02/5)
ПРО ПУБЛІКАЦІЇ ОСНОВНОГО ЗМІСТУ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ (З постанови президії ВАК України від 09.02.2000 р. №1 -02/2)
ПРО ПУБЛІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК ТА ЇХ АПРОБАЦІЮ (3 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. №1-02/3)
ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ТА ОПЛАТУ ПРАЦІ ВЧЕНИХ СЕКРЕТАРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД