За яких умов проводиться педагогічне дослідження?

Мотиваційні:

ü сформована готовність працівників до дослідно-пошукової діяльності;

ü високий професійно-кваліфікаційний рівень педагогів-дослідників;

ü додаткове фінансування;

ü виділення вільних від занять „методичних" днів;

ü друкування авторських розробок;

ü прикріплення учасників до аспірантури.

Кадрові:

ü підбір, підвищення кваліфікації, перепідготовка і формування готовності педагогічних працівників до дослідно-пошукової роботи.

Матеріально-технічні:

ü створення необхідної навчально-матеріальної бази;

ü забезпечення експериментальної діяльності відповідною апаратурою, оргтехнікою, комп'ютерною технікою.

Науково-методичні:

ü забезпечення педагогів-дослідників навчальною документацією, підручниками, посібниками, іншими засобами навчання, методичними рекомендаціями щодо здійснення дослідно-пошукової діяльності.

Фінансові:

ü фінансування створення нової навчально-матеріальної бази;

ü додаткова оплата праці педагогів-дослідників;

ü оплата експертизи проектів сторонніми науковими організаціями.

Організаційні:

ü створення нових організаційних структур (кафедр, центрів, інших підрозділів);

ü розподіл обов'язків між членами колективу;

ü пошук та залучення до роботи наукових керівників, консультантів;

Нормативно-правові:

ü одержання ліцензій, дозволів на впровадження інновацій;

ü забезпечення нормативними документами, діючими законами;

ü створення документації внутрішнього користування (статут, правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки тощо).

Інформаційні:

ü наявність необхідної літератури, періодичних видань;

ü банк даних про перспективний педагогічний досвід;

ü бази та банки даних необхідної інформації;

ü педагогічні програмні засоби тощо.