Про що слід пам’ятати педагогу-досліднику?

  1. Виробіть внутрішню установку на поступове освоєння сходинок професійної майстерності, на своєрідний ріст у сфері експерименту?
  2. Прагніть до усвідомленості (рефлексії) власних дій.
  3. Послідовно освоюйте методологію дослідно-пошукової роботи.
  4. Чітко визначте та обмежте мету наукової роботи. Необхідно вичленити чіткий та вузький напрямок роботи, поставити конкретну мету і послідовно йти до її досягнення.
  5. Зосереджуйтеся лише на тій проблемі, якою займаєтеся, а всі інші „побічні” − використовуйте лише в тій мірі і на тому рівні, на якому вони описані в сучасній науковій літературі.
  6. Попередньо ознайомтеся з літературою з проблеми дослідження.
  7. Засвоюйте наукову термінологію і чітка будуйте термінологічний апарат свого дослідження.
  8. Кожного дня описуйте результати в робочому щоденнику.
  9. Оформляйте результат дослідження в письмовому вигляді − у формі наукового звіту, доповіді, реферату, статті, книги тощо.