Фільтр
Показати  
Заголовок
Вимоги до оформлення дипломної роботи
Предмет і завдання педагогіки, її основні категорії, їх сутність.
Реформи вищої освіти
Створення і розвиток нових університетів та інших ВЗО
Тенденція урізноманітнення закладів вищої освіту
Освіта дорослих
Роль і місце приватних навчальних закладів у системі неперервної освіти
Провідні напрями та стратегії педагогічної освіти
Тенденції розвитку системи вищої освіти
Орієнтація на неперервну освіту
Сучасне розуміння понять неграмотність і грамотність
Основні напрями розвитку та тенденції реформування освіти у світі
Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу
Сучасний характер соціального попиту на освіту
Розв’язання проблем економічної ефективності освіти
Світовий освітній простір
Сутність глобалізації та її вплив на розвиток освіти
Концептуальні чинники розвитку освіти в кінці ХХ – на початку ХІХ ст
Які труднощі потрібно подолати, приступаючи до пошукової роботи?
Про що слід пам’ятати педагогу-досліднику?