Право дитини на ім’я та громадянство. УРОК 4

Право дитини на ім’я та громадянство. УРОК 4ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 3-Й КЛАС.
ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА
 
Мета: формувати в учнів поняття «правові знання», «право на ім'я», «громадянство»; розвивати уявлення про права і свободи громадян України, усне зв'язне мовлення, творчі здібності; виховувати громадянські почуття, повагу до свого роду.

Обладнання: державні символи України; Закони України щодо охорони прав дитини; картки для індивідуальної роботи.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Красивий, щедрий, рідний край!
І мова наша — солов'їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься — Україна!
                                         І. Січовик
 
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

►► Бесіда-міркування «Поміркуймо!»

- У якій країні ми живемо?

- Які документи щодо захисту прав дітей діють у державі?

- Кого в нашій країні вважають дитиною?

- Як ставилися до хлопчиків люди з племені в оповіданні С. Гавриша «За вогнем»?

- Доведіть, що діти первісного племені не мали захищеного права на життя, на ім'я.

- У яких статтях Конвенції ООН про права дитини дітям гарантоване право на життя, на ім'я?

- Які права належать до невід'ємних, а які — до набутих?

● Право на життя;

● свобода слова;

● право на працю;

● право на повагу честі та гідності;

● право на свободу та особисту недоторканість;

● право на навчання.

- Порівняйте «невід'ємні права» і «набуті права».

- Чим обмежуються права людини? (Відповіді дітей.)
 
24.04.2015-3сс2          24.04.2015-3сс

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Ми живемо у суверенній та незалежній державі — _________________.

У державі, у якій кожен громадянин, його життя, здоров'я, честь і гідність, його безпека визначаються найвищою соціальною цінністю. Так записано в Основному Законі нашої країни ________________ (Конституції України).

- Сьогодні на уроці ми поговоримо про право дитини на ім'я та громадянство.
 
21.04.2015-1-6док

IV. Вивчення нового матеріалу

►► Обговорення статті 7 Закону «Про охорону дитинства»

- Що нам дістається від славетних наших пращурів та батьків?

- Що записано в статті 7 Закону « Про охорону дитинства»? Прочитайте, роз'єднавши слова. (У кожної дитини — картка.)

Кожнадитинавідразупіслянародженнямаєправонавласнеім'ятаотриманнягромадянства.Щобреалізуватиціправа,немовлятреєструють,тобто,записують
удержавнихдокументахім'я,прізвище,датународження,батьків,місце,дедитинапобачиласвіт.Дитинастаєсправжнімгромадянином,анапідтвердженняцього
отримуєсвідоцтвопронародження.

(Кожна дитина відразу після народження, має право на власне ім'я, та отримання громадянства. Щоб реалізувати ці права, немовлят реєструють, тобто записують у державних документах ім'я, прізвище, дату народження, батьків, місце, де дитина побачила світ. Дитина стає справжнім громадянином, а на підтвердження цього отримує свідоцтво про народження.)
 
21.04.2015-1-7док
 
24.04.2015-3с          24.04.2015-3сс1

V. Фізкультхвилинка
 
Ловить крихітка-ялинка,
Рученятами сніжинки.
І на пальчики-гілки
Нанизує залюбки.
Тебе навчать доброти,
Незграбний — виросте кмітливим.
І всього досягне в житті.
Навчає школа бути гідним
Славетних предків і батьків.
Любіть свою державу рідну!
І бороніть від ворогів.
 
VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Творча вправа «Намалюй своє ім'я»

- А чи знаєте ви, що ставлення до імен упродовж історії було неоднаковим. Первісні люди вважали, що ім'я і людина — це одне й те саме, тому боялися іноді вимовляти деякі імена, щоб не з'явився той, кого згадують. Коли людина помирала, її ім'я давали дитині, уважаючи, що разом з іменем у спадок нового власника імені переходять й риси характеру людини, яка пішла з цього світу.

2. Презентація малюнків

VII. Підсумок уроку

- Бачили ви своє свідоцтво про народження?

- Чи знаєте, що означає ваше ім'я?

- Удома обговоріть з батьками виникнення вашого імені, — можливо, вас назвали на честь бабусі чи дідуся?
 
31.03.2015-3 дякую1
 
 
Навчальне видання «Права дитини. Розробки уроків
варіативного курсу. 3-й клас» - Х. : Вид. група «Основа»,
2014. – 158,[2] с. – (Б-ка журн. «Початкове навчання
та виховання»; Вип. 4 (124)).