ДИДАКТИЧНА ГРА

ДИДАКТИЧНА ГРАПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ

 Дидактична гра — незамінний атрибут навчально-виховного процесу в початковій школі. Досвід роботи доводить значне підвищення ефективності роботи на уроці та у позакласній діяльності саме завдяки грі. Методична скарбничка кожного учителя багата різноманітними дидактичними іграми. Тож ознайомлюємо вас із напрацюваннями лауреата конкурсу з проведення дидактичних ігор на уроках читання, математики, української мови.

 На сучасному етапі розвитку суспільства перед школою стоїть завдання виховати особистість, яка мислить самостійно, творчо, з активною життєвою позицією, чітким науковим світоглядом. Роль початкової школи у вирішенні цих питань є визначальною.

01.10.2014-1-7

Саме тому є актуальним питання використання ігрової діяльності у навчально-виховному процесі початкової школи, адже вона сприяє розвиткові розумових здібностей учнів, підвищенню якості знань, формуванню активності, самостійності, пізнавального інтересу, волі, характеру.

01.10.2014-1-8

Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності — їх усе одно буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку. Обсяг нової інформації, який мають опанувати учні, збільшується щороку. Але як уникнути при цьому перевантаження учнів? Цю проблему неможливо вирішити за рахунок збільшення кількості годин на вивчення окремих предметів і терміну навчання у школі.

Необхідно будувати нову школу: школу діалогу, школу, яку творять самі діти спільно з учителями. У цьому сенсі є актуальним особистісно зорієнтований підхід до навчання.

 

Розвитку пізнавальних здібностей та активізації діяльності молодших школярів сприяє такий підхід до викладу навчального матеріалу, який передбачає об'єднання усіх завдань, запропонованих учителем, єдиним цікавим сюжетом (подорож до осіннього лісу; розповідь чарівників; таємниці острова звуків; чари лісових мешканців, подорож у королівство цифр тощо).

Важливим у використанні таких сюжетів є те, що вони становлять не лише окремі епізоди уроку, а є наскрізними, логічно пов'язаними між собою. Діти стають активними учасника­ми подій, разом із казковими героями переживають, перемагають злих чарівників, здогадуються і, нарешті, розкривають таємницю.

Гра поступово та непомітно на уроці переходить у серйозну, плідну роботу.

 

Відповідно до програмових вимог, я в доступній формі доношу до свідомості дитини необхідний теоретичний матеріал. Цікаві порівняння і малюнки допомагають дітям, адже при цьому спрацьовують різні властивості їхнього сприймання: порівнюючи один предмет (чи поняття) з іншим, ми краще розуміємо (засвоюємо) його. У народі говорять, що «краще раз побачити, ніж багато раз почути», — тобто зорова пам'ять є дієвішою за інші її види. Наприклад, під час вивчення частин мови я використовую цікаві малюнки-будиночки, в яких «живуть» частини мови, роди, звуки, слова.

Запам’ятати певну інформацію дітям молодшого шкільного віку легше, якщо вона подається у віршованій формі.

Складні випадки написання іменників і прикметників дітям легше запам'ятати у вигляді цікавої казкової розповіді вчителя.

 

На уроках математики діти із задоволенням грають в ігри «Естафета», «Футбол».

 

На уроках читання використовую гру «Добавляночки». Я читаю вірш, але без останнього слова. Дітям потрібно підібрати риму. Цікавою є гра «Переплутанка». Пропоную розплутати клубочок, розставивши слова на свої місця, і відновити речення. Є також гра «Пройди лабіринт — прочитай слова» тощо.

 

Для мене є цінним той аспект гри, що саме вона дає змогу індивідуалізувати роботу на уроці. Цінність гри полягає в тому, що в ігровій діяльності освітня, розвивальна й виховна функції взаємозв'язані.

Гра як метод навчання організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість. Особливо важливе місце займає гра та ігрові прийоми в навчальному процесі першокласників, адже становлення і розвиток їхньої навчальної діяльності відбувається у період ще слабких довільних процесів: уваги, сприймання, пам'яті тощо. Але гра також потрібна і в 2—4-х класах. Деякий програмовий матеріал потребує від дитини значних вольових зусиль та багаторазового виконання різних варіантів вправ для його засвоєння. Саме тоді гра, запобігаючи перевантаженню психіки дитини, допомагає реалізувати навчальну мету значно швидше, ніж будь-який педагогічний засіб. Гра дає змогу педагогові здійснювати управління розумовими здібностями та їхнім розвитком; формувати цінні риси особистостей і взаємини дітей у доступній і привабливій для них ігровій формі.

 

Доцільність використання гри на тих чи інших етапах уроку залежить від рівня, знань, умінь і навичок учнів та від складності завдань, що стоять перед ними. Гоа допомагає учням, коли складно, коли є необхідність створити додатковий емоційний фон навчання, допомагає опосередковано впливати на хід і результати їхньої діяльності.

У результаті використання ігор на уроках навчання грамоти діти швидко навчилися читати і писати. На уроках у 2—4-х класах, а саме під час контрольних робіт, діти не отримували негативних оцінок, адже міцні знання і навички вони набули у процесі активної пізнавальної діяльності, важливим аспектом якої є інтерес. Стійкий пізнавальний інтерес формується під час поєднання емоційного, раціонального та ефективного в навчанні. Тому так важливо серйозне заняття зробити для дітей захоплюючим.

 

Ігри на уроках читання

Гра «Незнайко»

Один учень читає, а інший — виправляє допущені помилки.

 

Гра «Вовк і заєць»

Один учень починає читати текст, другий — вступає після того, як перший дійде до крапки й намагається його наздогнати.

 

Гра «Ми віримо і не віримо»

Учитель читає речення з тексту, зробивши помилку в слові. Діти знаходять це речення, говорять: «Ми віримо» або «Ми не віримо» і читають це речення.

 

Гра «Інтерв'ю»

Тема інтерв'ю може бути різною, учні — кореспонденти і респонденти. По закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати роботи, обмінюються своїми ідеями та аргументами з усім класом.

 

Гра «Земля — небо»

За командою «Земля» діти нахиляються до книжки і читають текст. За командою «Небо» — піднімають голівки вгору, прибираючи вказівки від тексту. Знову — «Земля» — учні очима знаходять, де вони завершили читати.

 

Гра «Дощик»

(Діти читають хором.)

- Накрапає дощ (тихо).

- Дощ пускається сильніше (голосніше).

- Злива (голосно).

- Дощ слабшає (тихіше).

- Дощ перестав (читання припиняється).

 

Гра «Хвилі»

Ця гра схожа на попередню, але дещо відрізняється. Обираємо ведучого, який задає «тон і темп» гри. Текст читається так, як хвиля прибивається до берега і відходить від нього: тихо — голосніше — голосно — тихіше — тихо — голосніше і т. д.

 

Гра «Бджілки»

Напівголосне читання учнями тексту, кожен — у своєму темпі.

 

Гра «Рибки»

Мовчазне читання учнями тексту, кожен — у своєму темпі, при цьому діти можуть ворушити губами.

 

Гра «Губи на замку»

Те саме мовчазне читання, але ворушити губами заборонено.

 

Гра «Засічка — кидок»

За командою «Кидок» усі діти починають читати напівголосно текст. За командою «Засічка» — зупиняються й олівцем відмічають останнє прочитане ними слово. Цей самий текст таким же чином читають ще раз (але не більше трьох разів). При повторному читанні діти переконуються, що прочитали більший обсяг — «засічка» поставлена вже далі. Це доводить їм необхідність багаторазового читання тексту, адже з кожним разом результати поліпшуються.

 

Гра «Відшукай речення за початком»

Учитель читає речення, зупиняючись, учні знаходять і дочитують його.

 

Гра «Знайди помилку»

Учитель читає вірш, припускаючись помилок. учні уважно слухають і виправляють.

 

Гра «Сніжинка»

Залежно від пори року («Квіточка», «Листочок») читає той учень, на парту якого впала сніжинка (квіточка, листочок).

 

Гра «Не перерви ланцюжок»

Діти одне за одним читають по одному реченню (можна по одному слову, строфі) текст. Усі мають слідкувати, щоб ланцюжок не перервався.

 

Гра «Хто краще?»

Конкурсне читання вірша, оповідання. Чи­тання у парах.

 

Гра «Буксир»

Створюється пара з «сильнішого» учня і «слабшого». «Сильніший» учень «веде» у читанні, а «слабший» — намагається досягти темпу читання «сильнішого» учня.

01.10.2014-1-9

Гра «Луна»

«Сильніший» учень читає речення, а «слабший» — читає це речення після прослуховування.

 

Гра «Котик і Мишка»

Ця гра дуже ефективна під час роботи над удосконаленням навичок швидкого читання.

Першою починає читати «Мишка». Коли вона прочитає декілька слів або 1 речення, починає читати «Котик». Він намагається наздогнати «Мишку». Гра припиняється, коли обидва учні читають одне й те ж.

 

Гра «Лото»

Клас поділяється на 4 команди. Кожна команда отримує однакові картки. Перша група карток містить прізвища авторів, друга група карток — назви творів, третя — фрагменти з творів.

Завдання: вибрати із загальної кількості карток ті, що стосуються одного автора. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.

 

Гра «Чарівна лотерея»

Для проведення гри клас поділяється на 4 команди. Кожна команда отримує однакові картки, на яких записані ключові слова з певного твору.

Завдання: швидко прочитати слова, визначити назву твору та автора слів. Перемагає команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.

бились                           поживились

розумні                          а дурні

(«Дурні бились, а розумні поживились». Слова належать курці.)

 

Гра «Шифрувальники»

Для проведення гри клас поділяємо на 4 команди. Кожна команда отримує картку з однаковим завданням.

Завдання: у кожному рядку знайти «зайву» літеру. Скласти всі «зайві» літери з кожного рядка і прочитати назву твору. Вказати автора твору. Перемагає та команда, яка швидше і правильніше виконає завдання.

ООООООООЯОООООООООО

ВВВБВВВВВВВВВВВВВВВВВ

ИИИИЛИИИИИИИИИИИИИИИ

ДУДДДДДДДДДДДДДДДДДДД

ТТТТКТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

АООООООООООООООООООО

(А. Малишко «Яблука».)

 

Ігри на уроках математики

Гра «Злови рибку»

На дошці записи.

01.10.2014-1-11

До дошки виходять троє учнів. Учитель дає кожному по три паперові «рибки», на звороті яких записано відповідь одного із виразів. Учень повинен знайти цей вираз. Учні кожного ряду слідкують за одним із стовпчиків і перевіряють правильність виконання ділення з остачею. Учень, який першим правильно знайде три вирази, виграє.

01.10.2014-1-12

Гра «Засели сусідів»

У будиночки потрібно вписати потрібні цифри.

 

Гра «День і ніч»

«Ніч» — діти закривають очі, вчитель повільно диктує дії ланцюжка одну за одною. «День» — відкривають очі й називають відповідь.

 

Гра «Прапорець переможця»

На сходинках розміщуються вирази-приклади. Грає 2 команди. Команда, яка першою підніметься, тобто розв’яже приклади (знайде значення виразів), забере прапорець, тобто виграє.

 

Гра «Мовчанка»

На дошці написано ряд виразів. Учитель вказівкою показує на вираз, учні, обчисливши його, показують значення або записують. Цю гру можна використати для математичного диктанту. Різновид її — гра «Кращий математик»: на плакаті записано числа і знаки. Учитель показує число, знак, а діти на сигнальних картках — відповідь.

 

Гра «Естафета»

Під час цієї гри змагаються три команди (три ряди парт) — «Розумники», «Плюсики», «Кмітливці». Цю гру можна проводити на всіх етапах уроку, під час будь-якої теми. Вона розвиває швидкість логічного мислення, командний дух.

 

Гра «Футбол»

Ця гра найкраще підходить під час вивчення таблиць додавання і віднімання в межах 20 або під час вивчення таблиці множення і ділення. Змагаються 2 команди. Учасник із першої команди перевіряє табличку в учасника з другої команди (на вибір). Якщо той відповідає правильно, то уже, навпаки, цей перевіряє іншого учасника першої команди. Якщо відповідь неправильна, то забивається «Гол». Виграє та команда, яка забила більше голів.

 

Гра «Вчитель»

На уроці математики, під час усної лічби, проводжу математичний диктант. Після написання дітьми відповідей до диктанту пропоную дітям пограти в гру. Діти обмінюються зошитами, а один учень зачитує правильні відповіді. Усі перевіряють і виправляють помилки в зошитах. Діти оцінюють роботи.

 

Гра «Листоноша»

Ця гра допоможе дитині запам'ятати блоки таблиці множення. Усього в таблиці 10 блоків. Блок 1 — це 10 карток множення на один. Блок 2 — 10 карток множення на два. І так далі. У цю гру можна грати тоді ж, коли ви проходите відповідний блок таблиці множення.

Виготовте з паперу десять плоских будиночків. Наприклад, розглянемо гру з блоком множення на два. На дах кожного з них прикріпіть картку з числом, відповідним відповіді на певний приклад, — це буде номер будинку. Як «листи» будуть використовуватися десять карток із прикладами з цього блоку. Завдання дитини — рознести «листи» по будиночках. Для того щоб дізнатися, в який будинок йде лист, потрібно вирішити приклад. Номер будинку відповідає відповіді прикладу.

01.10.2014-1-13

Гра «Рибак»

Змішайте картки з прикладами — це будуть рибки. Візьміть 10 відерець (мисок). До кожного відерця прикріпіть таблички:

01.10.2014-1-14

Написи на табличках означають, що «рибки» з відповідями в позначених межах потрібно складати у відповідні відерця.

Завдання: ловити «рибку» (вирішувати при клади) і складати їх у відповідні відерця. На приклад, «рибка» з прикладом «5 х 2» кладеться у відерце з табличкою «0... 10».

01.10.2014-1-15

Ігри на уроках української мови

Гра «Заверши речення»

Дітям пропонують переписати речення і доповнити їх словом із протилежним значенням.

- У лісі ростуть дерева товсті й....

- Річки бувають глибокі й....

- Улітку дні довгі, а взимку....

- Діти оцінюють свою роботу, враховуючи каліграфію.

 

Гра «Склади речення»

На дошці написано частини речень. Школярі читають спочатку ліву, а потім праву частини, з’ясовують, як доповнити ліву частину, щоб вийшло речення.

 

Гра «Утвори слово»

Від поданих слів утворіть нові слова з апострофом.

Дерево — дерев'яний;

солома —...;

трава —...;

горобець — гороб’ята;

голуб —...;

ластівка — ....

 

Гра «Віднови слово»

На дошці написані слова з пропущеними літерами:

лос_, пен_, тін_, пал_то, пал_ма.

Записати в зошит відновлені слова.

 

Гра «Засели будиночки — роди»

Для цієї гри виготовляються 3 будиночки з прорізами: чоловічий рід, жіночий рід і середній рід. Клас поділяється на 3 команди (3 ряди). Кожна команда отримує свій будиночок — рід. На столі у вчителя картки із надрукованими словами. Будиночки прикріплені до дошки. Учні по черзі підходять до столу, вибирають картку зі словом і заселяють у будиночок. Перемагає той ряд, який швидше заселить свій будиночок.

01.10.2014-1-16

Слова: картина, кінь, село, дівчинка, море, хлопчик, поле, небо, книга, дім.

 

 
Світлана АЛЕКСАНДРЮК,
учитель початкових класів Чудейського НВК,
Сторожинецький р-н, Чернівецька обл.
Перша всеукраїнська газета для першого вчителя
«Початкова освіта» № 10 (730), травень 2014