ТОЛЕРАНТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВСучасна реальність відкриває перед дитиною різноманітні перспективи розвитку, освоєння світу, удосконалення взаємин з іншими та із самим собою. Однак навколишній світ ставить свої вимоги щодо здатності дитини адаптуватися в ньому, до його толерантної готовності будувати конструктивні взаємини з навколишньою дійсністю. У процесі спілкування дитина вибирає свій індивідуальний спосіб самопрезентації, поведінки й спілкування.

Програма формування толерантності в поведінці учнів початкової школи розкриває систему виховання та навчання всіх суб'єктів навчально-виховного процесу: батьків, педагогів, дітей.
 
12.09.2014-1-1
 
В основі програми закладено концептуальні ідеї:

? поняття «толерантність» тлумачиться як один з найважливіших напрямів гуманістичного виховання, як основа нової соціальної ідеології, яка містить поняття «особистість», «родина», «громадянство», «активна життєва позиція», «суспільство»;

? розвиток поняття «толерантність» як засіб глобального людського мислення та світосприймання, що спрямоване на попередження конфліктів, насилля.
 
12.09.2014-1-2

Програма з формування толерантності передбачає реалізацію завдань:

1. Формування уявлень дитини про себе як унікальну, самоцінну, неповторну особистість.

2. Розвиток уявлень про інших людей на основі співставлення себе з ними, виокремлення подібного та відмінного.

3. Повідомлення знань про навколишнє середовище у відповідності з базовою програмою (особливості культури, побуту, сімейного життя і т. п.).

4. Виховання активної життєвої позиції.
 
12.09.2014-1-3

Паспорт програми «Мій толерантний клас»

Назва: «Мій толерантний клас» (комплексна програма з формування толерантності учнів 4-8 класу Запорізької гімназії № 11).

Розробник програми: учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель Голєнкова А. О.

Виконавці програми: класний та батьківський колективи 4—В класу.

Мета програми: формування толерантного сприйняття учнів, учителя, батьківського колективу, покращення соціально-психологічного клімату в класі.

Основні завдання:

- формування уявлень дитини про себе як унікальну, неповторну особистість;

- організація системи заходів, спрямованих на профілактику толерантної поведінки;

- підвищення ролі родини у вихованні толерантної особистості.

Напрями роботи

1. Залучення батьківського колективу до роботи з метою реалізації заходів, спрямованих на формування толерантної свідомості, становлення та зміцнення класного колективу.

2. Розробка та впровадження в навчально-виховний процес системи заходів, які спрямовані на виховання толерантної самосвідомості, що виховує норми поведінки «людина серед людей».

3. Розробка та реалізація системи заходів з підвищення соціальної ролі родини з метою виховання толерантності та зниження соціальної напруги у суспільстві.

Очікувані кінцеві результати: становлення вихованого, соціально активного, толерантного класного колективу, в якому кожний окремо взятий індивідуум являє собою гармонійно та всебічно розвинену особистість зі сформованим поняттям толерантних стосунків у суспільстві.

Методи роботи:

- творчі;

- методи створення виховних ситуацій;

- інформаційно-розвивальні;

- тренінги;

- змагання;

- бесіди;

- практичні роботи.
 
12.09.2014-1-4

Мета і завдання програми

Мета: розвиток уявлень дитини про існуючі способи толерантної взаємодії. Під час реалізації програми ставиться основна мета: розвинути потенційні можливості дитини, сформувати установки на співпрацю, побудову позитивних стосунків між дітьми.
 
12.09.2014-1-5

Факультативний курс «Я сам та інші люди»

Навчально-тематичний план

Мета: розвиток навичок толерантної взаємодії з навколишнім світом.

Термін навчання: 30 годин.
 
12.09.2014-1-6
12.09.2014-1-7
 
Школа для батьків

Робота з батьками

Мета: підвищення компетентності батьків з приводу виховання, установлення тісного контакту з батьківською спільнотою.
 
12.09.2014-1-8
12.09.2014-1-9
 
Наприкінці виконання програми пропонується провести низку заходів:

Тиждень толерантності
 
План заходів

1. Випуск газет з теми «Які ми є сьогодні».

2. Тренінг «Який я? Який ти?»

3. Круглий стіл «Розмови про добре та зле».

4. Листи та малюнки казковим героям.

5. Твір «Мій дім».

6. Створення сімейного альбому.

7. Створення колажу « Дім, в якому мешкає повага».

8. Конкурс Добрих Казок.

9. Свято « Давайте дружити».

10. Всесвітній день толерантності.
 
 
Анна ГОЛЄНКОВА,
учитель початкових класів гімназії № 11,
м. Запоріжжя
Газета «Початкова освіта» № 7 (727), квітень 2014