Алгоритм діяльності класного керівника

Класний керівник − педагог, який займається організацією. координацією та проведенням позакласної виховної роботи.

Основні обов'язки класного керівника:

1. Організаційна робота:

 • ведення журналу;
 • розподіл доручень у класі;
 • організація чергування в класі, школі;
 • зовнішній вигляд учнів;
 • організація харчування.

2. Робота з батьками.

3. Навчальна діяльність:

 • контроль за відвідуванням;
 • організація допомоги в навчанні хворим учням;
 • створення умов для навчання;
 • взаємозв'язок з іншими вчителями-предметниками;
 • перевірка щоденників;
 • створення умов для розвитку обдарованих дітей.

Основні завдання класного керівника:

1. організація виховної і розливальної діяльності.

2. Організація і розвиток колективу.

3. Допомога в становленні особистості учня, створення умов для збагачення його внутрішніх сил, інтересів і здібностей.

Головні функції класного керівника:

 • діагностуюча;
 • комунікативна;
 • виховна;
 • проектуючи;
 • організаційна;
 • розвивальна;
 • методична;
 • стимулююча;
 • оцінювальна;
 • охоронно-захисна;
 • корегуюча.

Принципи планування діяльності класного керівника:

 • народності;
 • культуровідповідності;
 • природо відповідності;
 • гуманізації;
 • демократизації;
 • послідовності;
 • системності;
 • оптимального поєднання словесно-інформаційних та практичних видів діяльності.

Вимоги до складання плану:

 • спрямування на виконання завдань виховання громадянина України;
 • конкретність (усі накреслені справи повинні мати чіткі завдання, конкретні терміни та виконавців);
 • доступність стосовно до вікових та індивідуальних особливостей школярів;
 • опора на учнівський колектив, сім'ю, громадськість;
 • наступність і послідовність у справах;
 • насиченість плану соціально важливими справами.

Структура плану класного керівника:

1. Психолого-педагогічна характеристика класу.

2. основні завдання.

3. Виховні заходи.

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Заходи щодо охорони здоров'я.

6. Робота з батьками та громадськістю.

Методика соціально-психологічної само атестації колективу:

Кожен учень дає оцінку колективу, виходячи з таких критеріїв:

6 балів − всі члени колективу мають дану властивість;

5 балів − майже всі члени колективу мають відповідну властивість;

4 бали − більшість членів колективу володіють властивістю;

3 бали − половина членів колективу має відповідні властивість;

2 бали − меншість членів колективу такою властивістю;

1 бал − майже ніхто з членів колективу не володіє властивістю;

0 балів − ніхто з членів колективу не володіє відповідною властивістю.

Властивості, які оцінюються:

Відповідальність − свідоме, сумлінне ставлення до навчання, роботи.

Колективізм − прагнення вирішувати всі питання спільно, керуючись інтересами колективу.

Згуртованість − єдність думок з важливих питань життя класу.

Організованість − доброчинні особисті стосунки членів колективу.

Контактність − позитивне, доброзичливе ставлення до нових учнів, до інших колективів.

Відкритість − уміння розподілити обов'язки так, щоб досягти найбільшої ефективності в спільній діяльності.

Інформованість − добре знання всіма учнями стану справ свого класу і один одного.

Підведення підсумків оцінювання: Визначається середнє арифметичне загальної суми балів:

до 3 балів − низький рівень розвитку колективу;

від 3 до 3,9 балів − середній рівень розвитку колективу;

більше 3,9 балів − високий рівень розвитку колективу.

Орієнтовні завдання виховної роботи:

1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів та потреб.

2. Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективні форми виховної роботи.

3. Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних властивостей: проектування особистості, організація та керування процесом її розвитку.

4. Прищеплення учням навичок планування діяльності на день, тиждень, місяць; навчання само звітування; дотримання виконання свого плану, відповідальності за самозобов'язання.

5. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.

6. Виховання позитивних рис характеру: обов'язковості, чесності, організованості, доброти, щирості, поваги до старших, співпереживання, вимогливості до себе.

7. Сприяння розвитку мовленнєвої культури учня, вміння спілкуватися, висловлювати свою думку.

8. Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

9. Формування потреби у громадянській діяльності.

10. Виховання бажання бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, людських взаєминах.

11. Виховання свідомої дисципліни, бережливого ставлення до державного і власного майна.

12. Навчання методів підтримки доброго здоров'я, особистої гігієни.

13. Залучення учнів до скарбів української народної творчості.

14. Допомога у подальшому становленні органів класного самоврядування, розвиток їхньої самостійності.

15. Залучення до виховання учнів їхніх батьків, громадськості.

Форми роботи з учнями:

Пізнавальна діяльність:

 • усні журнали;
 • екскурсії;
 • конкурси, турніри, олімпіади;
 • класний лекторій;
 • навчальні конференції тощо.

Ціннісно-орієнтована діяльність:

 • аргументація педагогічних вимог, розкриття сенсу, значення і цінності норм етики;
 • диспути;
 • уроки культури;
 • бесіди за „круглим столом".

Художньо-естетична діяльність:

 • концерти самодіяльності;
 • свята, тематичні вечори;
 • художні конкурси;
 • виставки;
 • години поезії, музики, пісні;
 • театральні вистави.

Вільне спілкування:

 • класні свята, „вогники";
 • дні народження;
 • прогулянки;
 • вечори відпочинку;
 • змагання.

Суспільно-корисна діяльність:

 • шефська робота;
 • прибирання школи;
 • суспільно корисна праця.

Форми виховної роботи:

Класні години:

 • „Духовна краса людини";
 • „Здорові звички − здоровий спосіб життя";
 • „Совість, воля, егоцентризм";
 • „Про дівочу гордість і чоловічу гідність";
 • „Закон і право";
 • „Про честь людини";
 • „Самоорганізація, самодисципліна, відповідальність − як виховати ці якості";
 • „Праця − найголовніше в моєму житті".

Анкета думок:

з приводу боротьби з наркоманією, СНІДом.

Диспути:

 • „Я серед людей − це проблема";
 • „Любов'ю дорожити вмійте. Що це означає?";
 • „Емоції і характер. У чому їхній взаємозв'язок?";
 • „Про мету життя і шляхи її здійснення".

Тематичні конференції:

 • „Злочин і покарання";
 • „Свобода і відповідальність".

Години спілкування:

 • „Світ моїх захоплень";
 • „Наші менші друзі".

Конкурси:

 • „Моє інтерв'ю";
 • „Стаття до газети".

Операції:

 • „Милосердя";
 • „Турбота".

Бесіда-роздум „Мій слід у житті".

Зустрічі з представниками різних професій.