Параметри оцінки виховної роботи закладу освіти

1. Вивчення соціально-педагогічних умов діяльності школи

1.1. Вивчення культури поведінки учнів.

1.2. Аналіз зайнятості школярів у гуртках, секціях, об'єднаннях.

1.3. Вивчення запитів, нахилів, інтересів школярів.

1.4. Педагогічний аналіз контингенту учнів з метою виявлення школярів, які потребують особливої уваги.

1.5. Педагогічний аналіз особливостей мікрорайону школи.

1.6. Вивчення рівня вихованості учнів.

1.7. Педагогічна діагностика рівнів трудової та соціально-комунікативної активності школярів.

2. Планування та розробка основних напрямків виховної роботи

2.1. Організація, збір та узагальнення пропозицій учнів, вчителів, батьків щодо перспектив роботи школи.

2.2. Планування гурткової роботи за інтересами.

2.3. Планування загально шкільних заходів.

2.4. Розробка структури учнівського самоврядування, дитячих та юнацьких формувань.

2.5. Планування виховної роботи на новий навчальний рік.

2.6. Планування роботи методичних об'єднань класних керівників.

3. Організація роботи педагогічного колективу на підвищення якості виховного процесу

3.1. Організація роботи щодо запровадження національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови.

3.2. Розвиток творчих інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами.

3.3. Організація морально-правового виховання.

3.4. Захист прав та інтересів учнів.

3.5. Надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування, дитячих та юнацьких об'єднань.

3.6. Проведення заходів серед школярів (конкурсів, змагань, оглядів).

3.7. організація літнього оздоровлення школярів.

3.8. Створення виховної системи школи.

4. Інтеграція зусиль школи, сім'ї та громадськості

4.1. Діагностика сімейного виховання.

4.2. Розробка системи педагогічного навчання батьків.

4.3. Організація та забезпечення педагогічного навчання батьків.

4.4. Організація роботи психолого-педагогічного консиліуму для батьків.

4.5. Пропаганда кращого досвіду сімейного виховання.

4.6. Залучення батьків до організації поза навчальної виховної роботи.

4.7. Планування роботи з батьками учнів.

4.8. Організація роботи батьківського комітету.

4.9. Організація взаємодії з громадськими організаціями.