Планування виховної роботи за пріоритетними напрямами виховання

Вересень: Місячник патріотичного виховання „Я − житель..."

Формування патріотичних почуттів передбачає вироблення в учнів високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання держави та до її захисту, виховання школярів як громадян-патріотів, забезпечення усвідомлення ними громадянського обов'язку тощо.

Традиційні заходи:

 • свято Першого дзвоника;
 • День міста (села);
 • акція „... − місто (село) мого дитинства";
 • свято шкільної вулиці;
 • акція милосердя;
 • операції „Затишок", „Саджанець.
 • Жовтень: Місячник „Я − учень своєї школи".

Головні завдання заходів, що проводяться в рамках місячника, спрямовані на розвиток пізнавальної активності учнів, формування в них усвідомлення суспільної значущості наукових знань, потреби в ґрунтовному й творчому опануванні знаннями; розвиток індивідуальних здібностей і талантів; забезпечення умов для самореалізації школярів.

Традиційні заходи:

 • День учителя;
 • День самоврядування;
 • „Осінній бал";
 • конкурси „Кращий знавець географії", „Кращий знавець біології", „Кращий знавець хімії" тощо.

Листопад: Місячник „Я − творча особистість".

Заходи в рамках місячника спрямовані на забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості. Цілісний процес виховання передбачає підвищення рівня художньо-естетичної освіченості та виховання учнів, формування в молоді естетичних поглядів та смаків на основи народної естетики та найкращих надбань цивілізації; вироблення в учнів уміння власноруч примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати й створювати прекрасне у повсякденному житті.

Традиційні заходи:

 • шоу-фестиваль „Таланти твої, школо!";
 • тиждень мови і писемності;
 • відкриття засідання учнівського Парламенту.

Грудень: Місячник „Я − людина, і цим все сказано!"

Моральне виховання спрямоване на розвиток в учнів моральних почуттів, переконань і формування в них потреби поводитися згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві; забезпечення опанування ними духовної культури людства, нації, найближчого соціального оточення, наслідування найкращих моральних зразків, вироблених родиною, українським народом; виховання поваги до загальнолюдських моральних цінностей.

Традиційні заходи:

 • конкурс „Українська майстерня";
 • новорічні свята;
 • родинне свято „А нумо, сім'ї!"

Січень: Місячник громадянського виховання.

Заходи місячника спрямовані на реалізацію завдань громадянської освіти та виховання, визначених Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності.

Лютий: Місячник „Я − патріот і господар землі".

Головне завдання заходів − виховання в учнів громадянської відповідальності за рідну землю, природні багатства країни; забезпечення розуміння ними загальнолюдської і народної моралі щодо оточуючого природного та соціального середовища; виховання в школярів патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості.

Традиційні заходи:

 • свято „Собори наших душ";
 • конкурс „Український лицар";
 • конкурс „Шоу джентльменів";
 • День закоханих;
 • Сократівські бесіди.

Березень: Місячник правового виховання „Я − громадянин України"

Формування правової культури передбачає прищеплення учнями поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції України, державних символів (Герба, Прапора, Гімну); забезпечення знання та виконання ними законів України, норм та правил поведінки в школі.

Традиційні заходи:

 • конкурс малюнків;
 • відкриття засідання учнівського Парламенту;
 • зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
 • бесіди, диспути, конференції, брей-ринги.

Квітень: Місячник екологічного виховання „Я − житель планети Земля".

Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування в них екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за останню як за національне багатство; залучення вихованців до активної екологічної, природоохоронної діяльності; виховання в них нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

Традиційні заходи:

 • виступ екологічної бригади „Доки не пізно";
 • виховані заходи на тему: „Духовність − це норма людського життя";
 • конкурс плакатів „Земля − наш спільний дім!"

Травень: Місячник трудового виховання „Ми − честь і гордість школи".

Трудове виховання спрямоване на формування творчої особистості, умілого господаря, що володіє професійною майстерністю; озброєння школярів відповідними знаннями про сучасну економіку, трудовими навичками та вміннями, в тому числі застосовувати власні здібності у сфері виробництва, науки, освіти.

Традиційні заходи:

 • декада „Пам'ять";
 • благодійний концепт;
 • свято Останнього дзвоника.