Форми організації дозвілля учнів

Збори — це форма виховної роботи, яка розглядається як виша форма учнівського самоврядування з тією особливістю, що на зборах вихованців дорослі (педагоги) мають право вирішального голосу.
У всіх виховних системах (С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, С. Френе та ін.), які відзначаються високими результатами, їх організатори відводили зборам дуже важливе місце. Збори проводилися регулярно, не рідше ніж раз на тиждень. На них обговорювались і вирішувались усі найважливіші питання спільного життя вихованців, кожен мав рівні з іншими права і можливості участі в обговоренні і прийнятті ринеш. Я. А. Коменський рекомендував, щоб учні «...у визначені дні на загальних зборах розглядали справи, як це відбувається у розвиненій державі. Це буде справді готувати юнаків до життя шляхом вироблення навичок до такого роду діяльності». Порядок дня зборів визначається заздалегідь, кількість питань, які обговорюватимуться — невелика (1—3), з кожного питання передбачається інформація (доповідь), обговорення й прийняття рішення. Веде збори обраний голова чи керівник представницького органу учнівського самоврядування. На початкових стадіях розвитку колективних взаємин збори веде педагог (у класі — класний керівник, у школі — директор чи його заступник). Хід обговорення і рішення записуються у протокол зборів.
Ще С. Т. Шацький, описуючи виховну роботу в дитячій колонії «Бадьоре життя», показав і важливість зборів, і труднощі в їх проведенні. Наприклад, він відзначав, що діти активно беруть участь у виборах, а до обговорення практичних справ їх залучити важко. Для дітей збори — цс школа громадянської активності, відповідальності й діловитості. І в цій школі теж с «новачки-першокласники», яких потрібно всього вчити, а с й такі, які багато чого вже навчені і готуються до «випуску».
ВИХОВНА ГОДИНА
Поширеною формою виховної роботи є виховна година (година класного керівника). У 80-ті роки в багатьох школах час її проведення вказувався у шкільному розкладі. Поява такої форми роботи була викликана необхідністю проведення спланованої діяльності з духовно-морального, художньо-естетичного, правового та інших напрямів виховання. В. О. Сухомлинський наголошував, що класний керівник як організатор дозвілля повинен проводити бесіди з учнями не тільки про те, що відбулося, а й на теми, передбачені планом роботи: про збереження здоров'я, мистецтво, громадянське становлення, культуру поведінки тощо. Він сформулював положення про основні напрями виховної роботи з учнями різного віку й основні теми бесід з ними. Багато в чому ці положення с актуальними і на сучасному етапі (звичайно, не стільки тематика бесід, скільки сам принцип їх проведення).
Центральним компонентом виховної години с бесіда класного керівника з учнями на теми, які заплановані раніше. Окрім цього, під час проведення виховної години обговорюються поточні справи (якщо не розвинена така форма роботи як збори), передбачаються певні види розваг з метою розвитку неформального спілкування учнів, організації їхнього дозвілля, підвищення інтересу до спільної позаурочної діяльності.
Чим відрізняється класна година від зборів? Тим, що на зборах основними «дійовими особами» є самі учні, а на виховній годині — педагог. Окрім цього, основна функція виховної години — збагачення учнів моратьними, естетичними та іншими знаннями, формування умінь та навичок моральної поведінки, а функція зборів - організація життя колективу, вираження колективної думки про шляхи і способи вирішення спільних завдань. Збори — офіційний орган громадського самоврядування, його рішення протоколюються і в подальшому є реіуляторами громадського життя колективу, а виховна година переважно передбачає неформальне спілкування класного керівника з вихованцями і вихованців між собою, що розраховане на максимальне врахування їхніх індивідуатьних особливостей, забезпечення особис-тісного підходу у вихованні.
ДИСКОТЕКА
Слово «дискотека» походить з грецької (disco — «диск». teke— «сховище») й буквально означає «сховище чи зібрання грамофоннцх платівок (дисків)». Підготовка та проведення дискотеки для учнівської молоді сприяє формуванню її ціннісного ставлення до мистецтва, естетичної культури, культури спілкування та статево-рольових взаємин.
Дискотека як танцювальний вечір готується творчою групою учнів, серед яких є продюсер та сценарист, адміністратор і діджей, шоумен і шоу-група, технічні спеціалісти і група охорони порядку.
Орієнтовне коло обов 'язків членів основного складу: 
• продюсер-адміністратор — вирішує всі адміністративні питання, поширює квитки, забезпечує реквізитом, веде касу дискотеки;
• режисер (сцснарист-постановник) — створює сценарій та втілює його в життя;
• діджей (один чи двоє) — готує і веде музичну частину вечора;
• редактор — керує роботою прес-центру;
• шоумен — готує і проводить ігри, танцювальні конкурси. Орієнтовне коло обов 'язків членів допоміжного складу:
• прес-центр — проводить рекламну і соціологічну кампанію;
• шоу-група — готує танцювальні і концертні номери, допомагає під час проведення ігор та конкурсів;
• технічні спеціалісти — організовують роботу музичного і світлового оснащення, допомагають діджею під час проведення танцювального вечора; цраалда». щжт
• група охорони порядку — організовує чергування для підтримки порядку і спокою.