Оповідання С. Гавриша «Чесноти лицаря XXI століття» (III частина). Урок 28

Оповідання С. Гавриша «Чесноти лицаря XXI століття» (III частина). Урок 28ПРАВА ДИТИНИ. РОЗРОБКИ УРОКІВ
ВАРІАТИВНОГО КУРСУ. 4-Й КЛАС
 
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ЧЕСНОТИ
 
Мета: продовжувати роботу над творами С. Гавриша; формувати правові знання учнів; учити вміло користуватися правовими знаннями, правильно їх реалізовувати; виховувати поважне ставлення до Законів України.
Обладнання: оповідання С. Гавриша «Чесноти лицаря XXI століття» правові документи; таблиця «Права дитини».

Хід уроку

І. Організаційний момент
 
Підросли ви всі й зміцніли.
І цікавістю очі горять.
Дай вам, Боже, здоров'я і сили,
Щоб багато нового пізнать!
 
ІІ. Повторення вивченого матеріалу

- Зачитайте рядки з порушення права на життя в оповіданні С. Гавриша «Чесноти лицаря XXI століття».
- У якому творі С. Гавриша йдеться про життя маленьких хлопчиків Данила та Василька? («Зо вогнем»)
- Поясніть значення слова держава. (Держава — це люди, які в ній живуть; це Закони, які вони ухвалюють і виконують; це справи, які ці люди роблять; це я і ти.)
- Чого прагнуть усі сучасні діти? (Прагнуть стати кращими, щоб тішити своїх батьків, свою Батьківщину, щоб ними пишалися.)
- Чого необхідно дотримувати сучасній людині, щоб стати кращим? (Прав та норм сучасного життя)

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку

- Послухайте вірш.
 
В школі гарно вчився,
Щоб я батькові і ненці
Добре відплатився.
 
- Що означає добре відплатився?
- Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над оповіданням С. Гавриша «Чесноти лицаря XXI століття» і з'ясуємо, як слід ставитися до своїх батьків.
 
IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда

- Чи всі діти з повагою ставитеся до своїх батьків?
- Ні, є діти, які жорстоко поводяться з батьками, кривдять їх.
- В оповіданні С. Гавриша ми познайомимося з дітьми, які порушують закони, та з правами кожної такої дитини.

2. Робота над оповіданням С. Гавриша « Чесноти лицаря XXI століття»

1) Читання тексту «ланцюжком».

2) Обговорення прочитаного та статей Конвенції ООН.

Стаття 33. Жодна дитина не може бути звинувачена і визнана винною, якщо вона зробила хоч і поганий вчинок.

Стаття 34. Кожна дитина, яка позбавлена волі, має право на гідне ставлення та охорону здоров'я, отримання освіти, побачення з батьками.

- Що може зробити людину розумною та вихованою? (Любов та піклування, терпіння та навчання)
- У якому оповіданні С. Гавриша йдеться про навчання в Україні? («За ясиром» — хлопчик Петрик поїхав вчитися до Києва.)
- Як держава забезпечує дитині всебічний розвиток?

Стаття 19. Держава забезпечує доступність освіти всіх дітей — освіта є безкоштовною.

Стаття 20. Доступ до національних, духовних цінностей, користування бібліотеками, інформаційними та освітніми матеріалами, відвідування музеїв, створення кінофільмів, радіопередач, книжок для дітей.

Стаття 10. Шкільна дисципліна повинна ґрунтуватися на принципах взаємоповаги, справедливості і виключати приниження честі та гідності дитини.

Стаття 6. Право дитини на раціональне харчування, гігієну, санітарію, попередження нещасних випадків.

31.01.2015-12ссссс      31.01.2015-12сссссс
 
V. Фізкультхвилинка

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Бесіда за змістом прочитаного

- Про які права дитини йдеться у третій частині оповідання?
Право на охорону здоров'я, отримання освіти.
Право на повноцінне харчування, гігієну.
- Хто є гарантом прав дитини?

2. Вибіркове читання

- Зачитайте про головні пріоритети у навчанні.
- Як ваш учитель ставиться до учнів вашого класу?
- Чи не ображає вашу гідність?
- Знайдіть у тексті, яких заходів уживає держава для повного здійснення права дітей на охорону здоров'я.

VII. Підсумок уроку

- Як ви розумієте доступність освіти для всіх дітей?
- Як ви особисто користуєтеся цим правом?
- Поясніть значення права дитини на відпочинок та дозвілля.
- Чи не порушують цього права у вашій родині?
- Намалюйте, як ви користуєтеся правом на дозвілля та відпочинок.
- Які саме чесноти повинні мати діти XXI століття?
- Чим вам сподобалася книга С. Гавриша «Маленькі історії про великі істини»?
- Чим вона цінна для вас?
- Поміркуйте над цінностями життя. Прочитайте останні слова книги ще раз. Складіть усний твір-роздум за темою.
 
 
Навчальне видання «ПРАВА ДИТИНИ. Розробки уроків
варіативного курсу. 4 клас» / Г. А. Артамонова, О. Д. Семикіна –
Х. :Вид. група «Основа», 2014. – 176 с. – (Б-ка журн. «Початкове
навчання та виховання»; Вип. 5 (125)).