Фільтр
Показати  
Заголовок
Методи контролю і самоконтролю у навчанні
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів
Характеристика методів організації навчально-пізнавальної діяльності
Сутність методів, прийомів і засобів навчання
Навчальні плани
Навчальні підручники і посібники.
Навчальні програми
Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти
Сутність і завдання дидактики, її основні категорії
Принцип активності та свідомості у навчанні
Принцип наочності навчання
Принцип науковості та доступності навчання
Принцип систематичності і послідовності.
Принципи навчання, наукові засади їх становлення
Викладання як діяльність учителя.
Процес навчання та Учіння.
Функції та мотиви навчання. Типи навчання, їх характеристика.
Сутність навчання, його методологічна основа