Фільтр
Показати  
Заголовок
Організація навчання. Обґрунтування класно-урочної системи
Класифікація функцій спілкування
Гра, як засіб удосконалення саморегуляції навчальних дій
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Маркетингова діяльність методичної служби
Мультимедійні технології в середній освіті
Теоретичні основи формування практичних умінь і навичок у ліворуких учнів
Використання електронних засобів підтримки навчального процесу при вивченні дисциплін професійної спрямованості
Дистанційна освіта
Форми роботи з учнями
Модель випускника початкової школи щодо формування і розвитку мовленнєвої компетентності
Прийоми педагогіки: дебати як стратегія навчання
Основные положения теории обучения. Дидактика.
Модульное обучение
Метод портфолио.
Огляд технології Podcasting
Електронна освіта Веб 2.0
Канадські та британські університети: статус «інвесторів у людські ресурси»
Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації
Проектная деятельность в системе непрерывного образования «Детский сад, Школа, ВУЗ, Предприятие».