Критерії оцінювання проекту

Учитель чи оцінювальна комісія можуть оцінити роботу учнів за такими критеріями:

•          Завершеність
-    Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню  кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми''
-    Чи не включені зайві матеріали?
Зрозумілість
Чи розміщені матеріали логічно?
Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?
Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?

•    Інформативність
Чи є інформація достовірною та перевіреною?
Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші
поняття?
Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?

•    Доказовість
Чи   використовували   учні   надійні,   вірогідні   та
різноманітні джерела інформації?
Чи завжди вони довіряли джерелам інформації?
Чи наводяться приклади та продумані аргументи на
підтвердження певної позиції?
Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?

•    Наочність
o    Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?
o    Чи інформативні вони? Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?
o    Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших учнів?
o    Чи пов'язані логічно матеріали папки документів із демонстраційним стендом?
o    Чи  допомагають  наочні  матеріали  зрозуміти  зміст конкретного розділу?
o    Естетика оформлення результату.

•    Законність Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?
•    Активність кожного учасника відповідно до його можливостей.
•    Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги.
•    Вміння презентувати проект.

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого учні матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу.
Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, учні можуть відповісти на такі запитання:
-    Чого і як вони навчилися?
-    Що можна було б зробити інакше?
-    Яких умінь і навичок вони набули?
-    Які переваги надає групова співпраця?
-    Які були недоліки роботи в групах?
-    Що вдалося найкраще?