Фільтр
Показати  
Заголовок
Професійні кризи та деформації професійного розвитку педагога вищої школи
Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога вищої школи
Особливості професійної адаптації педагога
. Професійні комунікативні якості педагога
Модель професійної компетентності педагога вищої школи
Загальнонаукові підходи до визначення сутності професійної компетентності педагога.
Сучасний стан та перспективи розвитку професійної діяльності педагога вищої школи
Історія становлення та розвитку професії педагога вищої школи
Учебная эвристическая деятельность
Современный этап развития эвристики
Эвристические технологии
Специфіка професійної ДІЯЛЬНОСТІ педагога
Тестирование
Фактор времени
Знания и способности студентов и педагогический контроль
Пути повышения объективности контроля
Педагогическое измерение
Оценка и отметка
Формы педагогического контроля
Функции педагогического контроля