Фільтр
Показати  
Заголовок
Як розробляти методику дослідження?
Як формулювати гіпотезу дослідження?
Як формулювати задачі дослідження?
Як формулювати мету дослідження?
Як визначати предмет дослідження?
Як визначати об’єкт дослідження?
Як формулювати тему дослідження?
Що означає обґрунтувати актуальність проблеми дослідження?
Якою може бути логіка побудови процесу дослідження?
Що необхідно пам’ятати учаснику колективного дослідження?
Які умови слід створити для успішної дослідницької діяльності в школі?
Які інформаційні джерела можна використати для проведення педагогічного дослідження?
Як забезпечити високий методологічний рівень педагогічного дослідження?
Яких недоліків можна допуститися, проводячи педагогічне дослідження?
Для чого потрібен системний підхід у дослідженні педагогічних процесів і явищ?
Які типи наукового дослідження можуть бути реалізовані в шкільній практиці?
Які рівні підготовки вчителів до творчої діяльності?
Що потрібно знати й уміти для проведення дослідно-експериментальної роботи?
Які форми наукового знання можна отримати в результаті наукового пошуку?
У чому полягають особливості колективної науково-дослідної роботи?