Фільтр
Показати  
Заголовок
МАТЕРІАЛИ на допомогу науково-педагогічним працівникам
Социальная педагогика - Перечень вопросов к экзамену
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ШКОЛЕ
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ, 2009 ГОД (ИВАНОВА Т. В.)
Питання з курсу „Педагогіка та психологія” для заліка
ПЕДАГОГІКА В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
Самостоятельная работа над концептуально обобщающими вопросами по дисциплине «Психология и педагогика»
Структура методичної розробки
Як оформити творчу роботу?
Як літературно оформити результати проведеного дослідження ?
Як забезпечити вірогідність результатів дослідження?
Як планувати процес проведення спостереження під час педагогічного дослідження?
Як організувати процес вимірювання результатів дослідження?
Як визначити величину вибіркової сукупності?
Як складати план-проспект експериментальної роботи?
Як складати робочий план дослідження?
Як проводити експертизу програми дослідження?
Що повинна містити програма педагогічного експерименту?
Як поділити роботу на окремі етапи?
Як підбирати методи педагогічного дослідження?