Поняття про електромагніт

Тема: Поняття про електромагніт.
Мета: Навчальна: ознайомити з будовою електромагніта та з роботою    пристроїв, які мають електромагніт, навчити складати електромагніт з деталей електроконструктора;
            Виховна: виховувати відповідальне ставлення до праці;
            Розвиваюча: розвивати технічне мислення.

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та інструменти: електроконструктор, набір інструментів.

План уроку
1. Організаційна частина                                                              2хв.
2. Актуалізація знань учнів                                                          2хв.
3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку         2хв.
4. Викладення нового матеріалу                                                  20 хв.
5. Закріплення нового матеріалу                                                  2хв.
6. Вступний інструктаж                                                                3хв.
7. Самостійна-практична діяльність учнів                                  50хв.
8. Заключний інструктаж                                                              2хв.
9. Підведення підсумків уроку                                                     2хв.
10. Завдання для виконання вдома                                               2хв.
11. Прибирання робочих місць                                                     3хв.

1.    Організаційна частина
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи.
2.    Актуалізація знань учнів
Метод: фронтальна бесіда.
а) Які бувають умовні позначення на кресленні?
б) Якими позначками на кресленні зображають нахил, конусність,     допуски?
 3. Повідомлення теми, мети, завдань та мотивації уроку
Тема уроку: Поняття про розрізи та перерізи ( записується на дошці ).
   На цьому уроці ми з вами ознайомимося з особливостями виконання     розрізу та перерізу і навчимося виконувати і читати креслення предмета при виконанні розрізів та перерізів.
4.    Викладення нового матеріалу
Метод: пояснення з елементами бесіди та демонстрації.
Коли електричний струм проходить у провiднику, то павколо провiдника виникає магнiтне поле. Виявити це поле можна за допомогою стальних ошуркiв чи магнiтної стрiлки. Сила притягування залежить вiд розмiрiв провідника, тому, щоб збiльшити довжину, його намотують на котушку. Чим бiльше виткiв, тим сильніше поле котушки, бо кожний виток має своє магнiтне поле. Магнiтне
поле котушки пiдсилюється, якщо в неї вставити стальне осердя.
    Котушка iзольованого проводу, по якому проходить струм, із стальним осердям називається електромагнітом. Сила притягання електромагнiту збiльшуеться iз збiльшенням сили електричного струму. Електромагнiт притягає лише чорнi метали.
    Електромагнiти широко застосовуються у засобах зв’язку (телефон, телеграф), електродзвiнках, тощо.
У промисловостi електромагнiти використовують для перенесення важких деталей чи заготовок (до кількох тон). Особливо широко застосовуються електромагніти
в автоматах та сигналiзацiї.    Схема електричного кола електромагніта

5.    Закріплення нового матеріалу
     Метод: бесіда
а) Яку будову має електромагніт?
б) Розкажіть принцип дії електромагніту.
6.  Вступний інструктаж
    Мета нашої практичної роботи, навчитись складати електромагніт з електроконструктора.
    Для виконання цього практичного заняття нам будуть потрібні, безпосередньо, електроконструктор та інструменти.
    Сьогодні ні уроці кожен з вас повинен:
    а) змонтувати електромагніт за схемою поданою на дошці і перевірити його дію.
    б) вийняти осердя, ввімкнути електричний струм і встановити наявність магнітного поля навколо котушки. Зробити висновок про силу притягання котушки без стального осердя.
    в) вставити по черзі мідне й алюмінієве осердя та перевірити їх дію на     стальні ошурки. Зробити висновок.
7.    Самостійна-практична діяльність учнів
Самостійна робота учнів:
а) зміст роботи учнів ( складання електромагніту)
б) форма проведення ( індивідуальна )
Інструктаж вчителя:
а) форма проведення ( групова ).
б) зміст цільових обходів робочих місць учнів:
1-й обхід: перевірка правильності організації початку роботи і наявності всіх потрібних деталей електроконструктора;
2-й обхід: перевірка правильності трудових прийомів;
3-й обхід: перевірка правильності записів.
в) перевірка виконаного завдання.
8.    Заключний інструктаж
а) Підведення підсумків практичної роботи;
б) Повідомлення оцінок за виконану роботу;
в) Визначення учня, який краще справився із завданням.
9.    Підведення підсумків уроку
      а) Загальна характеристика заняття;
      б) Повідомлення оцінок за урок.
Таким чином, сьогодні на уроці ми ознайомились з будовою та принципом дії електромагніту і навчились його складати.
10.     Завдання для виконання вдома
Вдома ви повторите новий матеріал за підручником (ст.127-128).
11.     Прибирання робочих місць
Розкладіть деталі електромагніту в пенали.