Традиції місцевих народних промислів у художній обробці деревини. Токарні роботи.

Тема: Традиції місцевих народних промислів у художній обробці деревини. Токарні роботи.

Мета: Навчальна: Сформувати знання про масову заготівлю матеріалів, їх      розмічання, підготовку до чорнової обробки. Економічне використання матеріалів під час розмічання і склеювання.
  Виховна: Виховувати культуру праці, естетичний смак.
Розвиваюча: Розвивати точність, координацію рухів, технічний світогляд
Об’єкт праці: рамка.

Дидактичні засоби: плакати з видами деревини.

Інструменти та матеріали: верстак, креслярські інструменти.

Тип уроку: комбінований з елементами бесіди.


План уроку

1.    Організаційна частина                                3хв.
2.    Перевірка домашнього завдання                        5хв.
3.    Актуалізація знань учнів                            5хв.
4.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку.                2хв.
5.    Викладення нового матеріалу.                        20хв.
6.    Закріплення нового матеріалу.                        5хв.
7.    Практична робота.                                40хв.
8.    Підведення підсумків уроку.                          3хв.
9.    Завдання для виконання вдома.                        2хв.
10.    Прибирання робочих місць.                            5хв.

1. Організаційна частина                                 3хв.
Привітання з класом. Концентрація уваги учнів та перевірка їх наявності. Організація та перевірка готовності учнів до роботи, наявність спецодягу, створення позитивної емоційної атмосфери.
2. Перевірка домашнього завдання                        5хв.
1.    Що таке конструювання?
2.    Які етапи включає в себе конструювання?
3.    З яких конструкційних елементів складаються столярні вироби?
4.    Що треба робити для правильної організації робочого місця і праці?
3. Актуалізація знань учнів                                5хв.
Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, яку роль мають декоративні особливості деревини при виготовленні виробів, ознайомимося з видами декоративного оздоблення. Отже, записуємо тему сьогоднішнього заняття.
4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку                    2хв.
         Тема: (записується на дошці) Традиції місцевих народних промислів у художній обробці деревини.
         Мета: Сформувати знання про декоративні особливості деревини та ознайомити з традиціями місцевих народних промислів.
5. Викладення нового матеріалу                            20хв.
Вихідною сировиною для деревообробної промисловості є деревина хвойних і листяних порід у вигляді круглих сортиментів – колод і кряжів. Далі колоди і кряжі ідуть у розкрій та обробку на напівфабрикати: пиляні, стругані і пресовані матеріали, зокрема фанеру і деревні плити – стружкові та волокнисті. Із цих напівфабрикатів виготовляють різні вироби, такі, як будівельні деталі, меблі, дерев’яні частини вагонів, суден, автомобілів тощо.
Деревообробне виробництво можна поділити на такі чотири групи:
    Виробництво пиломатеріалів і дрібних дерев’яних виробів;
    Виробництво листових деревних матеріалів і напівфабрикатів;
    Виготовлення виробів із деревини;
    Спеціальні види виробництва.
Для виробництва пиломатеріалів і дрібних дерев’яних виробів характерні такі основні види обробки: пиляння, стругання. Готова продукція має вигляд готових пиляних і струганих матеріалів, що їх використовують як сировину у різних галузях промисловості.
У виробництві листових деревних матеріалів і напівфабрикатів основними видами обробки є різання (пиляння, лущення, стругання) і склеювання. Готова продукція: стругана, лущена і клеєна фанера, столярні плити і дерев’яні шаруваті пластики, фанерні труби та інші вироби.
Виготовлення виробів із деревини характеризується такими видами обробки: різання всіх видів, склеювання, тиснення, оздоблення. Готова продукція: дерев’яні будівельні деталі, меблі, музичні дерев’яні інструменти, лижі, деталі для вагонобудування, сільськогосподарського машинобудування, авто- і суднобудування – широко застосовується народному господарстві.
У спеціальному виробництві переробляють вторинну сировину і неділову деревину (дерев’яний кругляк, дрібні деревні відходи від лісозаготівель). За допомогою різання та інших способів обробки виготовляють дрібні пиломатеріали (тарні дощечки, різні дрібні планки і т. д.), подрібнену деревину – сировину для целюлозно-паперового та інших лісохімічних виробництв, деревне борошно, деревоволокнисті й деревостружкові плити, різні будівельні матеріали (фіброцемент, бетон із додаванням тирси та ін.).
Розмічання – одна з важливих і трудомістких операцій. В результаті неправильно зробленого розмічання в найвідповідніших місцях матеріалу можуть залишитися сучки та різні вади деревини, які призведуть до того, що виріб виявиться бракованим.
Перед розкроюванням попередньо йде розмічання на чорнові заготовки. Розкроювати матеріал можна двома способами. Перший спосіб полягає в тому, що розпилювання відбувається по довжині на короткі відрізки, а потім кожен розпилюють у повздовжньому напрямку.
За другим способом розпилювання відбувається поздовжньо на довгі бруски, а потім кожен з них розрізують (розторцьовують) на біль короткі відрізки. Цей спосіб вважають кращим, бо він дає велику економію матеріалу.
З’єднання елементів деревини на клею дає змогу діставати різноманітні конструкції з міцністю по клеєному шву не менше міцності суцільної деревини.
Склеювання дає змогу збільшити вихід з деревини деталей великих розмірів, зменшити відходи і раціонально використовувати деревину зниженої якості, а також зменшити жолоблення деталі. Це дає змогу економніше використовувати пиломатеріали.
6. Закріплення нового матеріалу                            5хв.
1.    Яка сировина є вихідною у деревообробному виробництві?
2.    На які чотири групи можна поділити деревообробне виробництво?
3.    У чому полягає економія матеріалів при розмічанні і під час склеювання?
7. Практична робота                                    40хв.
На сьогоднішньому уроці ми продовжимо виготовляти рамку. Після закінчення роботи я виставлю кожному оцінки. А оцінювати буду за такими критеріями:
1.    дотримання розмірів;
2.    правильність шипового з’єднання;
3.    якість обробки деревини;
4.    оздоблення виробу.
8. Підведення підсумків уроку                            3хв.
  Аналізую об’єм роботи, виконаний на уроці кожним учнем, вказую на типові помилки, демонструю найкращі роботи.
Отже, сьогодні ми познайомилися з видами пиломатеріалів, їхньою заготовкою, а також розглянули як економніше розмітити деревину та наскільки економиться матеріал під час склеювання. Також майже всі (або всі) доробили рамку і кожен отримав відповідну оцінку.
9. Завдання для виконання вдома.                        2хв.
    Вдома ви повторите матеріал, який записали у робочих зошитах.
10. Прибирання робочих місць.                            5хв.
    А зараз кожен прибирає своє робоче місце, а чергові прибирають майстерню.