Електродвигун та його використання.

Тема: Електродвигун та його використання.
Мета:
Навчальна: систематизувати знання про призначення та особливості використання колекторного електродвигуна, ознайомити з роботою і будовою електродвигуна; сформувати вміння виявляти та  усувати дрібні неполадки  у роботі електродвигуна;
Виховна: виховувати творче ставлення до праці, охайність, самостійність, повагу до професії механік електричного обладнання, вимогливість до себе;
Розвиваюча: розвивати координацію рухів рук, спостережливість.
Тип уроку: комбінований.
Час: 90 хвилин.
Дата проведення: 13.10.05
План.
I.    Організаційна частина                                                                         2 хв.
II.    Повторення раніше вивченого матеріалу                                           25хв.
III.    Вивчення нового матеріалу                                                                 10 хв.
IV.    Закріплення нових знань                                                                    5 хв.
V.    Вступний інструктаж        10 хв.
VI.    Самостійна практична робота учнів і інструктаж вчителя.            20 хв.
VII.    Заключний інструктаж.                                                                      5 хв.
VIII.    Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.   Зхв.

Хід уроку.
Організаційна частина.
(Привітання з класом. Перевірка присутніх. Оголошення теми уроку.)
Повторення раніше вивченого матеріалу.
Тематична атестація по розділу “Основи графічної підготовки” та “Електротехнічні роботи”.
Письмова контрольна робота.
Питання;
І. 1.Яке зображення називають розрізом? Для чого застосовуються розрізи ?
2.Як можна змінювати силу притягання електромагніта?
3.Завдання на картці №1.
ІІ. 1.Які види розрізів ви знаєте ? Як позначити розріз на кресленні?
2. Де використовують електромагніт? Наведіть приклади.
3.Завдання на картці №2.
ІІІ. 1.Назвіть основні умовні позначення на кресленні? Для чого їх застосовують?
2. Як можна змінювати силу притягання електромагніта?
3. Завдання на картці №3.
Картка №4. Додаткове завдання на вищій бал.
Викладення нового матеріалу та вступний інструктаж.
Методи: бесіда з елементами пояснення, спостереження.
Тема: (Записано на дошці) Електродвигун та його використання.
Електричні двигуни перетворять електричну енергію в механічну. Вони широко використовуються в промисловості (верстати і механізми), на транспорті (електровози, трамваї, тролейбуси, метро), у будівництві (піднімальні крани), у сільському
Електродвигун: а — будова електродвигуна; б — умовне позначка електродвигуна на електричних схемах.
господарстві (молотарки й ін.). у побуті (пилососи, пральні і швейні машини, магнітофони, дитячі іграшки й ін.).
Електродвигун (мал. 85) складається з двох основних частин: статора і ротора.
Статор — нерухома частина електродвигуна. В електродвигуні статором служить електромагніт.
Ротор — обертова частина двигуна. Він складається з якоря з обмоткою з ізольованого проводу і колектора, що забезпечує проходження по обмотці електричного струму від джерела. Коли по обмотці якоря йде електричний струм, ротор під дією електромагніта обертається. Виводи обмотки якоря з'єднані з колектором. Сердечник якоря зібраний зі сталевих пластин.
Для охолодження обмоток служить вентилятор, що встановлюється на валові ротора.
Електродвигуни мають великі переваги в порівнянні з іншими видами двигунів (паровими, внутрішнього згоряння): вони екологічно чисті — при роботі не виділяють шкідливих газів, диму або пари; економічні — для них не потрібний запас палива і води їх легко установити в будь-якому доступному місці (на стіні, під підлогою трамвая, тролейбуса, у корпусі магнітофона і т.д.).
Для потреб народного господарства промисловість випускає велику кількість різноманітних електродвигунів: від мініатюрних, наприклад для іграшок і моделей, до двигунів величезних розмірів — для кораблів, електровозів. Електродвигуни розрізняються не тільки розмірами, але і призначенням, конструкцією, частотою обертання ротора.
На електротехнічних підприємствах виготовленням електродвигунів займаються робітники різних професій. Намотування котушок статора і ротора, з'єднання окремих їхніх частин здійснюють електромонтери-обмотники. Збирають електродвигуни слюсарі-збирачі. Вони повинні володіти навичками виконання не тільки електромонтажних, але і слюсарних робіт.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТІ Й ОБСЛУГОВУВАННЮ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
Працює на підприємствах різних галузей народного господарства. Розбирає, ремонтує, збирає, встановлює і центрує електроустаткування, електричні машини і електроапарати різних типів і систем. Здійснює налагодження, ремонт і регулювання схем технологічного устаткування, електричних схем автоматичних ліній, електричних і електронних приладів. Обслуговує ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки, пристрої релейного захисту, автоматичного включення резерву, схеми на транзисторних і логічних елементах. Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів. Виконує роботи по ремонтові, монтажеві і демонтажеві кабельних ліній.
Повинний знати: електричні схеми, способи і правила перевірки на точність електричних машин, електроапаратів, приладів і автоматичних ліній; схеми телекерування й автоматичного регулювання і способи їх налагодження; правила обслуговування ультразвукових, електроімпульсних і електронних установок; методи комплексних іспитів електромашин, електроапаратів і приладів; правила складання електричних схем і іншої технічної документації на електроустаткування в мережі електроживлення; схеми пультів оперативного керування. Професія має 1—6-й розряди, для 6-го розряду потрібно середня  фахова освіта.
Закріплення нових знань.
А тепер дайте відповіді на мої питання.
1.    Де застосовуються електродвигуни?
2. Назвіть основні частини колекторного електродвигуна і розповісти про їх призначення.
3. У чому перевага електродвигунів у порівнянні з іншими двигунами?

Самостійна практична робота учнів і поточний інструктаж вчителя.
1)    форма проведення — бригадна;
2)    зміст цільових обходів робочих місць учнів:
Вивчення будови  електричних приладів і електродвигунів. Читання паспортних даних . демонтажні та складальні роботи. Виявлення простих неполадок. Додаток 1.
Додаток 1
1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку
роботи;
2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій,
рухів і якості виробів;
3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю;
4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов і т. д. Постійна
перевірка   виконання   учнями   правил   безпеки   праці   і виробничої
санітарії;
3)    прийняття і оцінка робіт учнів.
Заключний інструктаж.
Сьогодні ми з вами ознайомились з колекторним електродвигуном його будовою  та галузями застосування.  
Повідомлення домашнього завдання.
(Записати на дошці домашнє завдання, при необхідності -    з додатковим поясненням)
Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

Картка-завдання. Вивчення будови та призначення колектора і якоря. Обладнання: зібраний якір з набору електроконструкгора.
Уважно розгляньте зібраний якір і визначте, з яких частин він зібраний. У кожній частині  визначте деталі та їх елементи, визначте,  з якого металу зроблена кожна деталь та яке її призначення. Дайте відповіді на такі запитання: 1.Яка деталь є спільною для колектора і якоря?
2.Чому вона зроблена із сталі?
3.Яке її призначення?
4.З яких частин складається якір?
5.Які елементи його основи?
6.Для чого  вони  використовуються? 
7.Чому під обмоткою  в кожному  секторі  є ізоляційна прокладка?
8.З яких деталей складається колектор?
9.Чому його основу зроблено з пластмаси?
10.Чому пластинки (сегменти) колектора зроблено з міді?
Уважно розгляньте, як кінці обмотки з'єднано із сегментом.