Складання технологічної карти виробу

Тема:  . Складання  технологічної  карти виробу.
Мета: Навчальна:  поглиблення знань учнів  про конструювання, навчити учнів складати технологічну карту  виробу, оформляти технологічну документацію.
            Виховна: виховувати  культуру праці , любов  до  праці, вміння  бережливого  ставлення  до  майна.
            Розвиваюча: розвивати вміння  застосовувати  набуті  теоретичні  знання  на  практиці, набути  практичних  навичок конструювання виробів із  деревини, сприяти  розвитку   пізнавальної  активності  та  інтересів учнів.   
Об’єкт праці: технологічна карта  на виготовлення  виробу.
Дидактичні  засоби:
-    Плакат „ Технологічна карта  на  виготовлення  полички ”
-    Й.М. Гушулей. Основи деревообробки. Пробний навч. пос для учнів 8-9 класів. К.: “Освіта” , 1996р.
Інструменти, обладнання:  циркуль, лінійка, олівець, лінійка.
Тип уроку:  комбінований.

Хід  і  зміст  заняття:

1.    Організаційний  момент.

1.    Введення  учнів у  майстерню  після  дзвінка.
2.    Перевірка  присутніх учнів  за журналом.
3.    Перевірка  готовності  учнів  до  заняття (наявність  зошитів, підручників, креслярського  приладів).
4.    Призначення  чергових  за  графіком.
5.    Організація  робочих  місць.

2.    Повторення  раніше  вивченого  матеріалу.

На  минулому  уроці  ми  з  вами  розглянули тему  “Основні відомості про конструювання. Аналіз конструкції виробів.” Тож  давайте  швиденько  перевіримо те , як  ви  засвоїли його.
1.    Що таке конструювання?
2.    Яка його послідовність?
3.    Яким чином  можна  частково  запобігти коробленню виробів із деревини?
4.    Яким вимогам  має відповідати кажен  столярний виріб?


3.    Оголошення  теми, мети уроку, мотивація навчальної  діяльності.

На сьогоднішньому  уроці  ми  з  вами  будемо  розглядати  нову  тему. Вона  називається “Складання  технологічної  карти виробу”. Тобто  ми  з вами  розпочинаємо  безпосередньо  робити  підготовки  виробу. Вміння  складання технологічну карту  на виготовлення  того  чи  іншого  виробу дає змогу  чітко в відповідній  послідовності  виконувати  поставлене завдання, запобігає виникненню  помилок під  час  роботи.
Отже, переходимо  до  вивчення  нового матеріалу.


4.    Вивчення  нового  матеріалу.

Усі  столярні  вироби  виготовляють відповідно  до  технічних  проектів. До  початку  виготовлення  виробу, за допомогою  креслення позробляють  специфікацію. У  специфікації  вказують  кількість деталей, а  також  сировини  і матеріалів, які  є  необхідними  для  виготовлення відповідного  виробу.
На  основі  креслення  і  специфікації  складають  технологічні  карти.  В  них  вказують  послідовність  операцій   технологічного  процесу, зазначають, яким  інструментом  або  на  якому  устаткуванні слід  виконувати  кожну  технологічну  операцію та  які  пристрої  застосовувати  для  цього.
Технологічні  карти  складають  на  цілі   вироби  або  на  окремі  деталі.  Форма  і  зміст  технологічних  карт  залежить  від  умов,  в  яких  виконуватимуться  технологічні  операції.
Давайте  детальніше  розглянемо приклад складання  технологічної  карти  на  прикладі, який зображено  на  цьому   плакаті.
( Пояснення послідовності виконання  технологічної  карти  прикладі  такої, що  описує  загальний  процес  виготовлення  столярного  виробу).

 5.    Закріплення  нового  матеріалу.

А зараз ми  перевіримо те, як ви засвоїли  новий  матеріал.( Форма  проведення – фронтальне  опитування).
1.    В чому суть технологічної  карти  на  виготовлення виробу?
2.    Яка  її  роль в  процесі  виготовлення?
3.    Які  є види  технологічних  карт?
4.    Яка  послідовність  складання  технологічної  карти?

6.    Вступний  інструктаж.

Нашим завданням  до  практичної  частини  є  самостійно скласти  технологічну  карту  на  виготовлення  полички або вішалки ( на вибір  учня ).
Тож  давайте  не  гаяти  часу і  розпочинаємо  роботу в  тій  послідовності, які  ми  щойно  розглянули. Робота буде  відповідно  оцінена.
Критерії  оцінювання: правильна  послідовність  трудових  операцій, правильність  підбору  інструменту, охайність.

7.    Самостійна  робота  учнів та  поточний
інструктаж  вчителя.

Учні  самостійно виконують роботу.
Зміст обходів вчителя:
1-й  обхід: контроль за  дотриманням  правильної  послідовності  складання  технологічної  карти виробу;
2-й  обхід: : контроль за  дотриманням  правильної  послідовності  складання технологічної  карти  виробу;
Постійний  контроль  за дисципліною під час  роботи та дотриманням  правил  техніки  безпеки.
Приймання  і  оцінювання робіт учнів.

8.    Заключний  інструктаж.

1.    підведення  підсумків  практичної  роботи;
2.    повідомлення  оцінок;
3.    відзначення  кращих прикладів технологічних  карт ;
4.    аналіз  найхарактерніших  помилок  і  недоліків в  роботі  учнів;
5.    загальна  характеристика  заняття.

9.    Підведення  підсумків  уроку.

Домашнє завдання §-28  і  повторити §-25-26

10.   Прибирання  робочих  місць і  приміщення  майстерні  черговими.