Розмічання деревини

Тема: Розмічання деревини
Мета: 1) вдосконалювати в учнів знання про процес розмічання, дати  основні поняття про розмічальний інструмент, навчити правильно використовувати цей інструмент;
2) виховувати естетичний смак, культуру праці;
3) розвивати творчу пізнавальну активність.
Дидактичні матеріали: Зразок технологічної карти, підручник з трудового навчання 8 клас
Матеріально-технічне забезпечення: лінійка, олівець, креслярський набір
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: технологічна карта, ескіз, розмічена заготовка
Тип заняття:  комбіноване
План заняття:
І. Організаційна частина.                                3 хв.
ІІ. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності учнів.    2 хв.
ІІІ. Перевірка і узагальнення знань з раніше вивченого матеріалу.    5хв.
ІV. Вивчення нового учбового матеріалу.                        15 хв.
V. Закріплення одержаних знань.                            3 хв.
VІ. Вступний інструктаж.                                5. хв.
VІІ. Самостійна практична діяльність учнів і поточний інструктаж.    45 хв.
VІІІ. Заключний інструктаж.                                3 хв.
ІX. Підведення підсумків заняття.                            3 хв.
X. Домашнє завдання.                                    2 хв.
XІ. Прибирання майстерень.                                4 хв.

Хід заняття:
І. Добрий день діти, сідайте. На сьогоднішньому уроці чергові.... Чергові назвіть мені будь-ласка відсутніх.
ІІ. Темою нашого сьогоднішнього уроку є "Розмічання деревини". На сьогоднішньому уроці ми повинні вдосконалити наші знання та вміння з розмічання деревини. Виготовлення кожного виробу починається з його розмічання на заготовці. Тому кожен з вас повинен засвоїти прийоми розмічання та правильно застосовувати його на практиці.
ІІІ. А зараз перевіримо домашнє завдання. Отже дайте мені відповіді на такі питання:
    Які способи різання ви знаєте?
    Яку форму має різальний інструмент?
    З яких основних частин складається різець?
    Назвіть основні елементи різця.
    В чому різниця між передньою і задньою гранями?
    Що називається переднім кутом різця?
    Що називається кутом різання?
    Для чого визначають кути різця?
    Які види різання ви знаєте?
ІV. А зараз перейдемо до вивчення нового матеріалу. Отже відкривайте зошити і те, що я буду казати вам необхідно буде законспектувати.
Усі столярні вироби виготовляють за кресленням. Кожна деталь виробу своїми розмірами і формами повинна відповідати кресленню. За допомогою розмічання переносять на заготовку контурні, осьові і деякі допоміжні лінії у відповідності з кресленням.
Лінії розмітки (риски) - наносять на деревину олівцем або вістрям відповідного різального інструменту. Олівець нахиляють під кутом 400...600 в напрямі руху і притискають до розмічального інструменту.
Перед розмічанням на заготовці визначають вимірювальні бази, тобто місця, від яких буде вестись підрахунок.
Під час розмітки застосовують розмічальний і вимірювальний інструмент.
Вимірювальна лінійка, складаний або стрічковий метр - призначені для вимірювання розмірів та розмічання деталей.
Кутники дерев’яні застосовують для розмічання, перевірки прямих кутів і струганих під прямий кут суміжних поверхонь. У них розрізняють п’ятку, (колодку) і закріплену в ній під прямим кутом тонку лінійку.
Єрунок є одним з різновидів кутника, тільки його лінійка встановлена під кутом 450 і 1350 до колодки. Ним користуються при розмічанні з’єднуваних елементів під кутом 450.
Малка складається з колодки і шарнірно приєднаного до неї пера. За допомогою малки можна наносити кути довільної величини. На заданий кут малку встановлюють за зразком, а потім закріплюють її перо гвинтом з гайкою і переносять на дану величину кута на заготовку.
Рейсмус складається з колодки і двох висувних брусків (штанг), закріплених клинком. На кінці брусків є металеві штифти, якими й прокреслюють лінії на деталі.
Щоб нанести риску паралельно базовій кромці на визначеній відстані, заготовку закріпляють на верстаку і двома руками переміщують інструмент вздовж заготовки.
Контроциркуль і нутромір призначені для перевірки зовнішніх і внутрішніх розмірів. Працюють цими інструментами так: ніжки розводять і щільно притискають до стінок отвору. Знятий розмір переносять на вимірювальну лінійку.
V. А зараз закріпимо цей матеріал. Кілька питань для закріплення нового матеріалу.
    Які інструменти відносять до розмічальних?
    Які до контрольно-вимірювальних?
    Якими інструментами здійснюється контроль кутів?
VІ. Тепер ми приступаємо до виконання практичної роботи. Роботу ви будете виконувати за такими етапами:
1.    Розробити технологічну карту.
2.    Накреслити ескіз виробу.
3.    Провести розмічання заготовки.
VІІ. Діти приступають до виконання практичної роботи, а вчитель тим часом слідкує за виконанням практичної роботи, при цьому особливу увагу приділяє таким чинникам виконання роботи:
    самостійність виконання;
    дотримання організації робочого місця;
    дотримання правил ТБ;
    за правильністю користування робочим інструментом
Якщо під час виконання роботи вчитель помічає недоліки у виконанні роботи, то вчитель повинен провести індивідуальний інструктаж. Якщо такі помилки зустрічаються у багатьох учнів, вчитель повинен припинити роботу всього класу і провести поточний інструктаж для всього класу. Також при необхідності допомагає учням.
VІІІ. Вчитель перевіряє виконану учнями роботу, виділяє кращі роботи, вказує на недоліки в гірших роботах та коментує їх. Правильність виконання оцінюється такими критеріями:
    охайність;
    естетичний вигляд при розробці технологічної карти;
    дотримання розмірів при розмічанні;
    економне використання матеріалу.
ІX. Вчитель підводить підсумки уроку і виставляє оцінки за роботу на уроці, при цьому користуючись такими критеріями виставлення оцінок: самостійність виконання роботи, виріб, активність на уроці, поведінка, перевірка домашнього завдання.
X. Домашнє завдання:
XІ. Прибирання майстерень