Основні відомості про конструювання. Аналіз конструкції виробів.

Тема: Основні відомості про конструювання. Аналіз конструкції виробів.
Мета: Навчальна:  поглиблення знань учнів  про конструювання, навчити учнів основним  етапам аналізу конструкції виробу.
            Виховна: виховувати  культуру праці , любов  до  праці, вміння  бережливого  ставлення  до  майна.
            Розвиваюча: розвивати вміння  застосовувати  набуті  теоретичні  знання  на  практиці, набути  практичних  навичок аналізу констрції  виробів із  деревини, сприяти  розвитку   пізнавальної  активності  та  інтересів учнів.   
Об’єкт праці: обладнання  і меблі столярної майстерні.
Дидактичні  засоби:
-    Плакат „ Конструювання виробів із деревини ”
-    Плакат “Розміщення  заготовок  при склеюванні”
-    Плакат “Конструкційні форми деталей і  виробів із деревини”.
-    Й.М. Гушулей. Основи деревообробки. Пробний навч. пос для учнів 8-9 класів. К.: “Освіта” , 1996р.

Хід  і  зміст  заняття:

1.    Організаційний  момент.

1.    Введення  учнів у  майстерню  після  дзвінка.
2.    Перевірка  присутніх учнів  за журналом.
3.    Перевірка  готовності  учнів  до  заняття (наявність  зошитів, підручників, креслярського  приладів).
4.    Призначення  чергових  за  графіком.
5.    Організація  робочих  місць.


2.    Оголошення  теми, мети уроку, мотивація
 навчальної  діяльності.

На сьогоднішньому  уроці  ми  з  вами  будемо  розглядати  нову  тему. Вона  називається “Основні відомості про конструювання.  Аналіз конструкції виробів.” Одразу виникає запитання: “ А для чого це нам?” Це перш за все потрібно для того, щоб із присутніх у цьому класі досконало навчився наперед планувати всою роботу, складати правильно послідовність дій і операцій в процесі трудової діяльності. Це стосується не лише конкретного уроку, а  й на майбутнє.
Отже , переходимо  до  розгляду і вивчення  нового  матеріалу.

              
3.    Вивчення  нового  матеріалу.

Конструювання  -  складова частина  процесу  проектування. Воно  включає  в  себе  такі  етапи:
1.    ознайомлення  з  призначенням  виробу і будовою подібних  конструкцій, які вже існують.
2.    визначення  загальної  конструкції  виробу.
3.    підбір матеріалу, з якого  можуть  бути  виготовлені  окремі  деталі і  виріб  вцілому.
4.    розрахунок  розмірів  деталей, креслення  загального  вигляду виробу,  деталювання (конструктивна  розробка  кожної  деталі).
5.    проведення  контрольно-перевірних  розрахунків.
Основним  матеріалом  для  виготовлення  столярних  виробів є деревина. Деревина як конструкційний матеріал має ряд особливостей, які необхідно враховувати при конструюванні  виробів. Поглянемо на плакат  
„ Конструювання виробів із деревини ” та проаналізуємо його.
Деталі  виробів із деревини  необхідно  конструювати  так, щоб  неминучі  зміни  форми і  розмірів були  найменшими. Цього  можна  досягти шляхом  виготовлення  деталей , а з кількох дрібних частин, підібраних за  напрямом  річних шарів і скріплених клеєм. Дивлячись на плакат ми бачимо, що при склеюванні  деталей  по ширині однойменні  пласти  мають бути спрямовані в протилежні  сторони, а однойменні кромки – одна до одної. При склеюванні  деталей по товщині однойменні кромки  мають бути направлені в різні  сторони.
Для забезпечення  міцності  виробів напрям  волокон річних шарів в деталях має співпадати  з напрямом дії зовнішніх сил або бути перпендикулярним до напряму згинаючих  зусиль.
Елементи з”єднань деталей у виробах потрібно  консруювати  так, щоб вони  працювали  під  дією навантажень у найбільш  вигідних  умовах ( наприклад, в шипах річні  шари  мають  бути спрямовані  вздовж, а не в поперек  шипа).
При конструюванні слід враховувати, що вони  повинні  мати  раціональну  форму і розміри, відповідати технічним, санітарно-гігієнічним  нормам і естетичним вимогам.
Конструкції  деталей і їх з”єднання повинні бути  такими, щоб їх можна  було обробляти існуючими інструментами при найманших затратах  праці  та матеріалів.
Столярні  вироби  складаються з обмеженої  кількості конструкційних  елементів.

 4.    Закріплення  нового  матеріалу.


А зараз ми  перевіримо те, як ви засвоїли  новий  матеріал.( Форма  проведення – фронтальне  опитування).
1.    Що таке конструювання?
2.    Яка його послідовність?
3.    Яким чином  можна  частково  запобігти коробленню виробів із деревини?
4.    Яким вимогам  має відповідати кажен  столярний виріб?


5.    Вступний  інструктаж.

Нашим завданням  до  практичної  частини  є  самостійно проаналізувати  той чи інший  віріб і  описати його. Сюди  слід  включити: призначення, з яких частин складається, з якого матеріалу виготовлена  та  чи  інша детель, визначити послідовність виготовлення та інструмент , який для  цього  потрібний.
Все зрозуміло?


6.    Самостійна  робота  учнів та  поточний
інструктаж  вчителя.

Учні  самостійно виконують роботу.
Зміст обходів вчителя:
1-й  обхід: контроль за  дотримання  правильної  послідовності  аналізу  виробу;
2-й  обхід: : контроль за  дотримання  правильної  послідовності  аналізу  виробу;
Постійний  контроль  за  дотриманням  правил  техніки  безпеки.
Приймання  і  оцінювання аналізу  виробу учнями.

7.    Заключний  інструктаж.

1.    підведення  підсумків  практичної  роботи;
2.    повідомлення  оцінок;
3.    відзначення  кращих прикладів аналізу;
4.    аналіз  найхарактерніших  помилок  і  недоліків в  роботі  учнів;
5.    загальна  характеристика  заняття.

8.    Підведення  підсумків  уроку.

Домашнє завдання §-25-26.


9.    Прибирання  робочих  місць і  приміщення  майстерні  черговими.