Основи різання деревини.

Тема: Основи різання деревини.
Мета: 1) ознайомити учнів з основними способами різання деревини, елементами і кутами різця. Забезпечити засвоєння правил ТБ;
2) виховувати в учнів уважність, відповідальне ставлення до обладнання майстерні, бережливість. Формувати навички користування різцями.
3) удосконалювати у школярів вміння користуватися різцями для обробки деревини.
Дидактичні матеріали: підручник з трудового навчання 8-й клас
Матеріально-технічне забезпечення: рубанок, пилка
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: Підготовлена заготовка для виготовлення ручок для стамесок.
Тип заняття:  комбіноване


План заняття:
І. Організаційна частина.                               
ІІ. Повідомлення теми, мети, мотивація навчальної діяльності учнів.
ІІІ. Перевірка і узагальнення знань з раніше вивченого матеріалу.
ІV. Вивчення нового учбового матеріалу.               
V. Закріплення одержаних знань.                           
VІ. Вступний інструктаж.                               
VІІ. Самостійна практична діяльність учнів і поточний інструктаж.   
VІІІ. Заключний інструктаж.                           
ІX. Підведення підсумків заняття.                       
X. Домашнє завдання.                                   
XІ. Прибирання майстерень.                               

Хід заняття:
І. Привітання, відмічання відсутніх, призначення чергових.
ІІ. Тема уроку: Основи різання деревини.
ІІІ. Запитання для перевірки:
1.    Що таке круглі лісоматеріали?
2.    Що означає запис 6,5*18?
3.    На які три групи, за товщиною, поділяються круглі лісоматеріали?
4.    Яким чином одержують пиломатеріали?
5.    Чим відрізняються між собою бруски і бруси?
6.    Які основні елементи розрізняють у пиломатеріалів?
7.    Що називається заготовками?
8.    Поясніть технологічний процес виготовлення ДВП і ДСП.
ІV. Деревину обробляють різанням на спеціальних верстатах і за допомогою ручних інструментів.
Розрізняють два способи різання деревини: із зняттям стружки (пиляння, фрезерування, стругання, свердління, довбання, точіння, шліфування) і без зняття стружки (розколювання, різання ножицями, штампування).
Найбільш поширеним способом обробки деревини є різання із зняттям стружки різальними інструментами, які мають один або кілька різців. Різець складається з двох частин: державки (тіла різця) і головки (робочої частини).
Щоб відбувся процес різання, різець ставлять під певним кутом до площини різання. При різанні деревини утворюються такі кути: кут γ - між передньою гранню різця і перпендикуляром, опущеним до площини різання в місці дотику різця; задній кут α - кут між задньою гранню і площиною різання; кут загострення β - між передньою і задньою гранями різця; кут різання δ - між передньою гранню різця і площиною різання.
Величина кутів загострення і різання дуже впливає на силу різання і шорсткість поверхні. Тому при різанні деревини треба знати під яким кутом ставити його до оброблюваної поверхні.
Залежно від напряму розміщення волокон в деревині розрізняють такі види різання: торцеве (поперек волокон) - перпендикулярно напряму волокон з перерізанням їх; поздовжнє (вздовж волокон) - у площині поздовжнього розрізу стовбура; поперечне (поперек волокон) - у тій самій площині.
V. Питання для закріплення:
1). Перелічіть основні способи різання деревини.
2). Для чого визначають кути різця?
3). Як сколюється стружка при різних видах різання? Чому?
VІ. Вступний інструктаж. Розповісти порядок виконанні роботи.
VІІ. Учні виконують практичну роботи, а вчитель слідкує за правильністю виконання роботи, за правильною робочою позою учнів, за дотриманням правил техніки безпеки, за дотриманням організації робочого місця.
VІІІ. Перевірка правильності виконаних робіт, виділення кращих робіт, виявлення недоліків, роз’яснення цих недоліків.
ІX.Виставлення оцінок за роботу на уроці, враховуючи правильність виконання, самостійність, активність на уроці.
X.  Домашнє завдання
XІ. Прибирання майстерень.