Урок з математики у 1 класі. Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10.

Урок з математики  у 1 класі

Одним із основних завдань учителя 1 класу є фор­мування в учнів контрольно-оцінних умінь та прак­тичних навичок. Тому на кожному із своїх уроків намагаюся спонукати дітей до взаємо- і самооцінних суджень, залучати їх до активного колективно­го учіння, спрямованого на практичне застосування набутих знань.

Спостерігаючи за дітьми, зробила висновок, що такий підхід полегшує їм процес усвідомлення та засвоєння навчального матеріалу і водночас викли­кає інтерес до навчальної діяльності, бажання випробувати свої сили.

Для прикладу хочу запропонувати увазі читачів журналу «Початкова школа» конспект одного зі своїх уроків.

Те м а. Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10.

Мета. Сприяти засвоєнню учнями складу чис­ла 10; формувати в них обчислювальні навички, уміння порівнювати числа та розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, здатність співпрацю­вати в парі.

Обладнання: підручник «Математика, І клас» (автори: Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.), «Альбом завдань з математики для учнів 1 класу» (автор: Балютіна К.М.), ламіновані індивідуальні картки та таблиці «Склад чисел у межах 10», маркери для білої дошки, лічильний матеріал, математичні віяла, магнітні цифри.

Хід уроку

І. Підготовка учнів до сприйняття знань.

— Діти, усміхніться один одному та мені, щоб нам було весело працювати, і розпочнемо урок.

 • 1) Робота учнів у парах: повторення складу чисел 4—9 на засадах використання ламінованих таблиць типу:
             
             

--- Ви вже вивчили склад чисел від 4 до 9, і я хочу перевірити, хто з вас краще його запам’ятав.

Учитель пропонує учням І ряду вписати за допо­могою маркера числа, що утворюють склад чисел 6 (І варіант) та 7 (II варіант); учням II ряду - числа, що утворюють склад чисел 8 та 9.

Учні, які не встигають, згадують склад чисел 4 і 5.

 • 2) Взаємоперевірка.

Завершуючи роботу, діти обмінюються таблич­ками та, орієнтуючись на зразки вчителя, здійсню­ють взаємоперевірку.

 • 3) Фронтальна робота з класом на засадах вико­ристання «Альбому завдань з математики для учнів 1 класу».

--- Склад якого числа демонструє Крокодил Гена?

Школярі дають відповідь за допомогою матема­тичного віяла.

 • 4) Колективна гра «Хто вистоїть?»

Учитель називає пару чисел, що утворюють склад будь-якого числа в межах 9-ти (наприклад: «5 і 3»), а першокласники, стоячи, хором називають суму (8). Хто відповів пізніше за інших, сідає. А решта — продовжує участь у грі. Перемагає той, хто протримався довше за всіх.

ІІ. Оголошення теми уроку.

--- Які ви в мене молодці! Так гарно працювали! Я дуже вами задоволена! Сьогодні ж ми маємо вивчити склад числа 10. Упевнена, ви швидко з цим упораєтеся.

ІІІ. Практична робота, спрямована на усвідомлення вивченого.

 • 1) Фронтальна робота з класом.

Педагог пропонує першокласникам взяти з на­бору лічильного матеріалу 10 пластикових паличок і довільно розділити їх на дві купки. Після цього порахувати кількість паличок у кожній з них та озвучити (уникаючи повторення схожих випадків) на клас результати своєї роботи.

 Діти, щойно ви назвали склад числа 10. Давайте перевіримо, хто був найуважнішим і запам’ятав його.

 • 2) Робота учнів у парах: біля дошки та на місцях.

5 пар першокласників, радячись між собою, за допомогою магнітних цифр заповнюють прикріп­лені на дошці 5 таблиць «Склад числа 10». (Цифри можна вписати або вставити у відповідні розрізи).  Для слабовстигаючих учнів таблиця може бути частково заповнена.

Решта учнів класу працює з лічильним матеріа­лом. Почергово ділячи 10 паличок на дві купки, діти вписують маркером в аналогічні ламіновані індивідуальні картки відповідні пари чисел.

 • 3) Колективна перевірка результатів роботи пар, які працювали біля дошки, з опорою на індивіду­альні картки.

IV.Робота в зошитах з використанням підручника.

 • 1) Хвилинка каліграфії: повторення написання цифр 1 і 0 та письмо числа 10.

Перш ніж приступити до письма, школярі зга­дують алгоритм написання цифр 1 і 0 та кілька разів обводять через прозору пластикову плівку зразки написання даних цифр, виконані вчителем в їхніх зошитах. Потім прибирають плівку й по піврядка пишуть 1 та 0 у зошиті й «коронують»  їх найкращі варіанти за допомогою позначення «V» над цифрами.

Перед написанням числа 10 учитель наголошує, що кожна цифра цього числа пишеться в окремій клітинці. Для хвилинки каліграфії достатньо напи­сати число 10 три—чотири рази.

 • 2) Самостійна робота: порівняння чисел у межах 10 (виконання завдання № 2 на с. 44 підручника).

Перед тим, як дати першокласникам самостійну роботу в підручнику, педагог пропонує їм виконати подібне завдання усно. З цією метою він почергово показує пари чисел від 1 до 10 та просить дітей за допомогою математичних віял продемонструвати йому, яке з чисел більше.

 • 3) Фронтальна перевірка виконання самостійної роботи на засадах взаємоперевірки.

Для перевірки правильності виконання письмо­вого завдання учні обмінюються зошитами, що посилить їхню уважність.

 1. V. Розв'язування задач.

1)  Фронтальна робота з класом.

 • Педагог почергово читає 2 задачі (одну на додавання і одну на віднімання), пропонуючи учням плеснути в долоні, якщо задача відповідає схемі:
 

+

 

Учитель читає задачу і пропонує учням обрати відповідну їй схему:

 

 -

 
 • 2) Самостійне складання та розв’язування  задачі за малюнком.

Учитель демонструє картку 42 «Альбому завдань з математики» і пропонує першокласникам до кож­ної із схем скласти за малюнком задачу: І варіант — до першої схеми, II варіант — до другої.

 • 3) Фронтальна перевірка самостійної роботи.

Залежно від того, як працювали діти, педагог хвалить їх і нагадує (для слабовстигаючих учнів), як у таких випадках слід міркувати.

 1. Підбиття підсумків уроку.
 • 1) Перевірка засвоєння учнями навчального матеріалу.

--- Діти, щоб перевірити, як ви засвоїли склад числа 10, пропоную пограти в гру «З кожним кроком». (Правила гри: учень може зробити крок вперед лише після того, як навів приклад складу числа 10)

Названі вчителем учні по черзі крокують, їхні сусіди по парті рахують кроки, а решта учнів класу стежить за правильністю відповідей.

Слабовстигаючим школярам учитель радить підглядати на пальці власних рук.

--- Візьміть у руки математичні віяла та доведіть, шо ви вмієте порівнювати числа в межах 10.

Учитель почергово показує на пари чисел, розмі­щених на дошці, а діти піднімають відповідний знак. Для самоперевірки педагог відкриває прикри­тий у нерівності знак.

 • 2) Створення у дітей позитивного емоційного настрою та відчуття задоволення від навчальної праці.

--- Діти, хто відчуває, що засвоїв склад числа 10? Уміє порівнювати числа? Хто отримав задоволення від роботи на уроці?

Особисто я відчула величезне задоволення від нашої співпраці. Дякую вам за це! Ви чесно заслу­жили відпочинок.

Джерело: Науково-методичний журнал «Початкова школа» №8 2017, Любов Філіпінко,учитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «ЗОШ І-ІІІ ст. №31 з гімназійними класами, ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл.