Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа в кілька разів. Таблиця множення на число 9. Таблиця ділення на 9МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС. ЗАНЯТТЯ 17
 
Мета: розвивати вміння учнів застосовувати правила про порядок виконання арифметичних дій; коригувати сприйняття, увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати наполегливість у здобутті знань, охайність записів у зошитах та на дошці.
Обладнання: таблиці для усних обчислень; креслення; предметні малюнки; скорочений запис задачі.
 
Хід заняття
 
І. Організаційний момент
 
Ранок!
Сонце в небі піднімається.
А ми одне одному усміхаємося.
 
?? Вправа «Усмішка»

Один учень усміхається іншому, «бере у долоньки» свою усмішку і «передає» іншому гравцеві, той наслідує рух і передає свою усмішку третьому учневі тощо.
 
ІІ. Робота над темою заняття

1. Усні обчислення
 
04.01.2014-1-1г        04.01.2014-1-2г
 
2. Гра «Гостре око»

Скільки трикутників на малюнку?
 
04.01.2014-1-3г
 
3. Гра «Хто швидше?»

Учні виходять до дошки і за сигналом учителя починають проводити лінії від числа 30 до наступних чисел.
 
04.01.2014-1-4г

4. Розв'язування задачі
 04.01.2014-1-5г
 
На скільки кілограмів цибулі менше зібрали з першої грядки, ніж з третьої?

?? Фізкультхвилинка

5. Робота в зошитах

1) Обчисліть вирази.

32 - 16 : 8 + 13
36 : 9 - 15
5 - 3 + 2 • 9
16 + 27 : 9
(16 + 16) : 8 + 21
56 - 72 : 9 + 14

2) Розв'яжіть задачу.
 04.01.2014-1-6г

3) Гра «Віднови ряд».

- Знайдіть закономірність і відновіть пропущені числа.
1, 4, ..., 12, ..., 20, ..., 28, ..., ..., ..., ...,
..., 10, 15, ..., ..., 30, ..., ..., ..., 50

4) Геометричний матеріал.

- Накресліть два відрізки: перший завдовжки 12 см, другий - утричі коротший.

5) Гра «Віконечка».

- Спишіть, заповнюючи пропуски.
60 см = ? дм
42 см = ? дм ? см
3 дм = ? см

6. Вправа «Барометр настрою»
- Чи знаєте ви, що таке барометр (термометр, градусник) і навіщо він потрібен. Продемонструйте свій настрій тільки руками: поганий - долоньки стискаються, гарний - руки розведені в боки.
 
04.01.2015-2с
 ІІІ. Підсумок заняття

- Бачу, що ви в гарному настрої. Я рада, що вам сподобалося наше заняття. Дякую вам за роботу!
 
Примітка: Підсумкове заняття з математики вчитель планує та проводить на власний розсуд.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1. Беденко М. В. Математика — де цікаво! — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 1999.
2. Богданович М. В. Завдання для самостійної роботи учнів. 2 кл. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2001. — 64 с.
3. Будна Н. О., Романів Н. П. Математичні диктанти. 2 кл. — Тернопіль : Богдан, 1997. — 32с.
4. Бутрім В. Л. Дидактична мозаїка: математична веселочка. — X.: Вид. група «Основа», 2005.
5. Ващенко Н. Нестандартні завдання на уроках математики // Початкова освіта. — 2000. — № 5. — С. 4.
6. Гутузов І. Д. Диференційований підхід до навчання учнів на сучасному уроці. — Новгород, 1972. — 145 с.
7. Ісаєнко О. В., Супрун А. І. Математика. Тестові завдання. 2 кл. — X. : Країна мрій, 2008. — 47 с.
8. Корчевська О. П., Кордуба Н. С. Нестандартні уроки з математики. 1-4 кл. — Тернопіль : Астон, 2003.
9. Логачевська С. П., Каганець Т. А. Мій помічник з математики. — Донецьк : Центр підготовки абітурієнтів, 1999. — 176 с.
10. Максимова Л. В. Дидактичний матеріал з математики. 1-4 кл. — X.: Веста, 2002.
11. Математика. Усі види обчислень і математичних диктантів. 1-4 кл. / упор. Н. Ф. Юрченко. — X. : Вид. група «Основа», 2006.
12. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2012.— 329 с.
13. Назаренко А. А., Скляренко Г. О. Математика. Робочий зошит для 2 кл. — X. : Ранок, 2010.
14. Скворчевська О. В. Ігорові методики роботи з учнями 1-4 класів. — X.: Вид. група «Основа», 2007.
 
 
Навчальне видання «КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 2 КЛАС».
Серія «Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"»,
випуск 9 (129), Харків, Видавнича група «Основа», 2014