Тема: Наростання політичної боротьби у липні-жовтні 1917 року

Мета: Проаналізувати політичну ситуацію в липні-жовтні 1917р., опрацювати  документи, визначити прорахунки ЦР.

Продовжувати формувати вміння аналізувати історичний матеріал, робити висновки, розглядати суспільні явища в розвитку і конкретно-історичних умовах.

Основні поняття: універсал, автономія, федерація.

Хід уроку

І. Опитування домашнього завдання шляхом рольової гри.

Клас поділяється на 4 групи:

  1. представники тимчасового уряду,
  2. представники ЦР,
  3. представники РСДРП( б ),
  4. історики-аналітики.

Кожна з груп дає стислу характеристику своїм політичним поглядам, аналізує цілі своєї діяльності і шляхи їх досягнення. Представники груп задають один одному питання. Історики-аналітики узагальнюють повідомлення і роблять висновки.

ІІ. Визначення мети уроку.

Сьогодні на уроці необхідно проаналізувати події літа-осені 1917 року і спробувати визначити прорахунки  Центральної Ради.

ІІІ. Вивчення нової теми.

Вчитель: Таким чином, ми прийшли до висновку, що ситуація в Російській імперії була досить напружена. ЦР і Т.У. хотіли утримати владу, РСДРП (б) боролася за владу. Тимчасовий уряд був незадоволений свавіллям Центральної Ради і засудив І Універсіал.

1. Другий Універсіал.

Учні, які готували  випереджаюче домашнє завдання, розповідають про видання ІІ Універсіалу. Учні аналізують документ стор. 47 підручника , порівнюють І і ІІ Універсали, висловлюють своє ставлення до такого кроку ЦР.

2. Наростання політичної боротьби літо 1917 р.

а) VІ з'їзд  РСДРП (б) - його рішення.

б) «Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні».

Форма роботи:

-        розповідь вчителя;

-        аналіз документів 1, 2, 3 стор. 35 підручника.

3. Корніловський заколот.

а) об'єднання лівих сил;

б) зростання впливу більшовиків.

Форма роботи:

-        розповідь вчителя;

-        бесіда з учнями.

4. З'їзд народів Росії.

Учні працюють з матеріалом підручника, вивчають мету і рішення з'їзду.  

Наприкінці уроку в ході бесіди учні визначають прорахунки ЦР, вчитель записує їх на дошці. Далі вчитель разом з учнями систематизує відповіді.

Учні роблять висновки.

ІV. Домашнє завдання: стор. 23-34 чит., документи стор. 26, 35.

Повторити з матеріалу Всесвітньої історії:

-        більшовицький переворот жовтень 1917 року;

-        письмово скласти логічну схему;

-        розташування політичних сил жовтень 1917.

 

Тема: Проголошення Автономної України

Мета: Проаналізувати діяльність ЦР, опрацювати документ «Перший Універсал».

Продовжувати вчити дітей аналізувати, узагальнювати й систематизувати  історичний матеріал, оцінювати діяльність людей в історичному процесі, аналізувати історичні документи й робити висновки.

Виховувати патріотичне почуття.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання: підручник «Історія України» 10 кл. Турченко,  карта України в 1917-1918рр., документи - підручник Турченко.

Основні поняття: Універсал, автономія.

 Хід уроку

І. Бесіда по вивченому матеріалу.

Робота  групами: клас поділяється на 3 групи:

І група - автономісти;

ІІ група - самостійники;

ІІІ група - історики-аналітики.

Історики-аналітики дають невелике повідомлення про становище в світі і в Російській  імперії взимку 1917р. Автономісти і самостійники викладають свої політичні погляди, задають питання один одному, висловлюють свої непогодження по тим чи іншим питанням, працюють з документами. Історики-аналітики задають додаткові питання. Роблять підсумки і висновок.

Слабкі учні працюють по картках письмово. В опитуванні намагаюсь задіяти весь клас.

ІІ. Актуалізація і визначення мети уроку.

Проблемне питання: Чому період квітня-червня 1917р. можна охарактеризувати, як початок Українського державотворення?

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Розташування політичних сил  весна 1917 р.

 Діти, які вдома готували це питання, з допомогою вчителя дають характеристику розташування політичних сил і складають логічну схему.

2. Перший універсіал Центральної влади

Розповідь вчителя.

Робота з документами 1,2,3 стор. 26, підручник Турченко.

Питання класу:  Чому ЦР пішла на проголошення автономії і не    проголосила  самостійність України?

3. Створення Генерального секретаріату

Повідомлення учня: «Винниченко - український  письменник, політичний діяч».

ІV. Закріплення матеріалу.

Бесіда з класом.

-        В чому історичне значення Всеукраїнського національного конгресу?

-        Охарактеризуйте відносини між ЦР та Т.У.

-        В чому полягає історичне значення Першого універсалу ЦР?

Обговорення проблемного питання: Чому період квітень-червень 1917р. можна характеризувати як початок Українського державотворення?

V. Домашнє завдання.

1. стор. 19-22 чит.

2. документи стор.26 опрацювати, пит. стор.27.

3. учні, які навчаються на 8-12 балів отримують випереджаюче завдання: опрацювати документ на стор.27 (Другий Універсал ).

 

Тема: Початок української революції

Мета: Ознайомити учнів з подіями зими-весни 1917 року, утворення Тимчасового уряду в Росії, ЦР - на Україні. Проаналізуйте склад і мету  утворення ЦР.

Продовжити формувати вміння узагальнювати й систематизувати історичний матеріал, складати логічні історичні схеми подій, використовувати документи, як джерело історичних знань.

Виховувати повагу та почуття гордості до історичного минулого.

Тип уроку: Урок вивчення нової теми.

Сторінка 4 із 4