1Останній урок розділу

 

Зразок плану-конспекту останнього уроку теми для реалізації описаної технології.

Дата: ________ урок № _____

Тема. Тематична робота «Текстовий процесор».

Мета. Перевірка якості засвоєння матеріалу, сформованості умінь і навичок здобутих протягом вивчення розділу.

Посібники та обладнання

«Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний посібник. Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О. - Шепетівка: «Аспект», 2010, – 192 с.

«Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. Михальчук І.І., Пилипчук О.П., Слуцька І.А. - Шепетівка: «Аспект», 2010, – 56 с.

Комп'ютери, об'єднані у локальну мережу.

Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.

Інтерактивна дошка або проектор (бажано).

Засоби комп'ютерного тестування.

Тип уроку: урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок.

Інформаційні джерела

http://aspekt-edu.kiev.ua – сайт видавництва «Аспект»;

http://teachlab.ucoz.ua – сайт «Творча лабораторія вчителя інформатики».

Структура уроку

I Організаційна частина

1 хв.

II Мотивація навчальної діяльності 1 хв.

III Оголошення теми і завдань уроку

1 хв.

IV Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ 3 хв.

V Комп'ютерне тестування: перевірка знань теорії 15 хв.

VI Практична робота: перевірка практичних навичок 20 хв.

VII Підсумок уроку

3 хв.

VIII Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

1 хв.

Хід уроку

I. Організаційна частина

Привітання. Учні сидять за партами або столами. В учнів навчальні посібники, зошити для записів, ручки. Мобільні телефони учні вимикають!

Комп'ютери можуть бути вимкнені або увімкнені в залежності від організації роботи у кабінеті інформатики.

II. Мотивація навчальної діяльності

? Настав час підвести підсумки вивчення розділу «Текстовий процесор Word». Протягом уроку ви виконаєте тематичну роботу для оцінювання тео­ре­тичних знань та практичних навичок, здобутих протя­гом попередніх уроків.

? Здача тематичної роботи для кожного учня обов'язкова!

? Зараховуються також тематичні роботи або проекти, виконані в позаурочний час, за умови відповідного захисту.

? Оцінювання тематичної роботи передбачає здачу об'єднаного комп'ютерного тесту за весь розділ та виконання комплексної практичної роботи (проекту).

? Під час виконання тематичної роботи дозволяється користуватися власними джерелами інформації: посібником, довідником, конспектом тощо.

? Спи­су­вання і підглядання без належних знань не допоможе!

III. Оголошення теми і завдань уроку

? Розділ 1. «Текстовий процесор Word (закінчення)».

? Сьогодні буде проведена тематична робота, яка передбачає 2 етапи:

Здача об'єднаного (30 запитань за 15 хв. без діагностики відповідей) комп'ютерного тесту за матеріалом всього розділу, за що можна заробити до 6 балів.

Виконання комплексних практичних завдань відповідно до розділу 1. «Текстовий процесор Word (закінчення)», за що можна заробити до 6 балів.

? Таким чином, виконуючи тематичну роботу, учень може отримати оцінку до 12 балів: до 6 балів за знання теорії + до 6 балів за практичні навички.

IV. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

? Черговий, роздайте робочі зошити. Відкрийте зошит на с. 4, прочитайте правила техніки безпеки при роботі на комп'ютері.

? Відкрийте с. 15, на якій знаходиться тематична робота «Текстовий процесор Word (закінчення)». Запишіть номер свого комп'ютера, сьогоднішню дату, поставте власний підпис, що ознайомились з правилами техніки безпеки при роботі на комп'ютері.

V. Комп'ютерне тестування: перевірка знань теорії

? Займіть місця за комп'ютерами, підготуйте їх до роботи. Пройдіть тестування за допомогою контрольно-діагностичної системи Test-W2. Пам'ятайте: програма налаштована на 6-бальну шкалу; протягом 15 хвилин потрібно відповісти на 30 питань; правильність відповіді демонструватись не буде. Повідомте одержану оцінку вчителю і він її впише у ваш зошит.

? Перездавати тест не варто, краще до одержаних балів за тестування заробити додатково до 6 балів за виконання практичної частини.

? Після виконання комп'ютерного тестування виконайте вправи для зняття зорової втоми!

VI. Практична робота: перевірка практичних навичок

Для оцінювання практичних навичок пропонується 6 завдань, що вимагають від учня виконання певних дій та запису, за потреби, відповідей у місця, позначені «________». В кінці кожного завдання є поле результату у вигляді прямокутника, у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за невиконане – «0». Учень не повинен вносити свої позначки у ці поля.

Додаткові завдання вчителя, позначені (*), не є обов'язковими і призначені учням, які бажають продемонструвати свої поглиблені знання та навички після виконання всіх завдань практичної або тематичної роботи.

VII. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кількості виконаних практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному полі зошита. Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних завдань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.