Програмування HTML

Лабораторна робота № 9: Програмування HTML

Цілі:

дидактична: навчити студентів створювати найпростіші Web-сторінки.

розвиваюча: Розвивати знання студентів у галузі інформаційних технологій.

виховна: Показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій.

Вид занять (тип уроку): практичне заняття.

Організаційні форми навчання: лабораторна робота.

Методи навчання: виконання практичного завдання.

Засоби навчання: персональні комп'ютери, презентація PowerPoint по HTML програмування, Microsoft PowerPoint, методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.

Вид та форми контролю знань: контрольне тестування.

Засоби контролю: контролююча комп'ютерна програма «Асистент II».

Внутріпредметние зв'язку: тема «Інформаційні технології»

Міжпредметні зв'язку:

Види самостійної роботи студентів: виконання практичного завдання.

Домашнє завдання