Математичні обчислення в системі MathCAD

Лабораторна робота № 10: Математичні обчислення в системі MathCAD

Цілі:

дидактична: познайомитися з основами роботи в математичній системі MathCAD; навчитися робити в MathCAD найпростіші обчислення та розрахунки.

розвиваюча: продовжити розвивати знання в сфері інформаційних технологій.

виховна: показати можливості обчислювальної техніки.

Вид занять (тип уроку): практичне заняття.

Організаційні форми навчання: лабораторна робота.

Методи навчання: виконання практичного завдання.

Засоби навчання: персональні комп'ютери, презентація PowerPoint за системою MathCAD, система MathCAD, методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.

Вид та форми контролю знань: самостійна робота та контрольне тестування.

Засоби контролю: контролююча комп'ютерна програма «Асистент II».

Внутріпредметние зв'язку: тема «Інформаційні технології».

Міжпредметні зв'язки: математика.

Види самостійної роботи студентів: виконання практичного завдання.

Домашнє завдання