Поняття про середовище програмування

Тема. Поняття про середовище програмування.
Мета: ознайомитись із середовищем програмування Паскаль, дати визначення поняття середовища, познайомити з   командами меню та етапами роботи; формувати навики програмування; розвивати пізнавальний інтерес.

Хід уроку.
І. Викладення нового матеріалу.
Середовище програмування – це програма, що має засоби автоматизації процесів підготовки  ат виконання  програм користувача , а саме:
•    Редактор текстів програм;
•    Довідково – інформаційну систему;
•     Бібліотеки з корисними процедурами і функціями;
•    Компілятор чи інтерпретатор;
•    Засоби виконання всієї програми.
Завдяки цим можливостям середовище програмування називають інтегрованим.

Знайомство з середовищем програмування Турбо Паскаль.
Історична довідка. Учень коротенько інформує про історію виникнення мови Паскаль.

Щоб почати роботу в середовищі треба виконати команду turbo.exe
У верхньому рядку екрана буде розташоване головне меню, а внижньому – опис функціональних клавіш.
Активізуємо  головне меню, натиснувши  F10
Пункти меню та їх призначення.
File    Робота з файлами
Edit    Редагування файлу
Search    Пошук чи заміна  заданого фрагменту тексту
Run    Виконання програми
Compile    Компіляція програми та створення ехе – файлу
Debug    Налагодження програми
Options    Конфігурація середовища
Window    Конфігурування вікон та робота з ними
Help     Отримання допомоги

Етапи  сеансу роботи в середовищі.
•    Активізація головного меню;
•    Виправлення очевидних помилок та правила роботи з текстом.
Enter    Перейти на новий рядок, вставити порожній
Delete    Вилучити символ над курсором
REPLACE    Перемкнути режим встановки чи заміни
Shift+стрілки    Виокремити чи зняти виокремлення тексту
Ctrl+REPLACE    Копіювати блок у буфер
Shift+del    Перемістити блок з тексту в буфер
Shift+REPLACE    Вставити текст з буфера у позначене курсором місце основного тексту
Ctrl+del    Вилучити виокремлений блок  основного тексту
Ctrl+y    Вилучити даний рядок із тексту

•    Якщо система виявить помилки, то про це буде повідомлено. Отже, виправити наявні помилки;
•    Виконання програми;
•    Збереження  тексту програми: File – save as..- F2.
•     Відкриття нового файлу :open;
•    Вихід із середовища : alt+x.
Демонстрація  всіх етапів роботи на комп'ютері.
Підведення підсумків.