Мови , системи і середовища програмування

Тема. Мови , системи і середовища програмування.
Мета: ознайомлення з поняттям програми , з класифікацією мов програмування, поняттями компіляції та інтерпретації; виховання інформаційної культури.
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань.
Самостійна робота.
1. Скласти алгоритм проведення відпустки вдома чи за кордоном ,за наявності закордонного паспорту.
2. Скласти алгоритм розв'язування квадратного рівняння.

ІІ. Пояснення нового матеріалу.
1. Поняття про мови програмування.
Українська , російська ,англійська – це природні мови спілкування людей. Щоб правильно написати текст , потрібно вивчити значну кількість правил і вміти ними користуватись.
Правила

Граматичні
Забезпечують правильне написання тексту.

Синтаксичні.
Правильне формування конструкцій , зокрема ,використання розділових знаків.

Семантичні.
Правильне передавання змісту.

Для спілкування з комп'ютером створені мови програмування.

ПРОГРАМА – це текст алгоритму розв'язування деякої задачі , записаний за правилами мови програмування.

Ідея керування обчислювальним процесом за допомогою програм належить Аді Лавлейс, яка була першою жінкою програмістом в історії розвитку ЕОМ.

Історичні довідки.
Двоє учнів підготували розповіді про внесок Ади Лав лей у розвиток  наукових відкриттів в галузі інформатики та короткий огляд існуючих мов програмування.

Отже, користувач створює програму і перекладає її на мову програмування. Але цього недостатньо, щоб вона запрацювала на комп'ютері, бо він її не зрозуміє. Потрібно ще мати транслятор мови програмування.
Транслятор – це спеціальна програма , яку використовують для перекладу програм користувача , написаних мовою програмування високого рівня у так звані машинні коди.

Інтерпретатор
Перекладає програми в машинні коди по черзі й відразу їх виконує. Повторний запуск програми супроводжується  повторним перекладом.
Компілятор
Аналізує команди на наявність помилок і відразу перекладає їх у машинні коди, утворюючи ехе – файли. Ехе – файли можуть тимчасово зберігатись в оперативній пам'яті  або постійно на диску.

Підведення підсумків.
1. Для чого призначені мови програмування?
2. Що означають терміни « мова високого рівня»,  «мова низького рівня»?
3. Призначення транслятора.
4. Вкажіть відмінності у роботі компілятора та інтерпретатора.