Створення базових структур алгоритмів.

Практична робота
Тема. створення базових структур алгоритмів.
Мета:  сформувати практичні навички створення базових структур найпростіших алгоритмів, закріпити теоретичні відомості про властивості алгоритмів;розвивати в учнів уміння встановлювати логічні зв'язки; формувати інформаційну культуру.

Хід виконання практичної роботи
І. Дати відповіді на теоретичні запитання.
Знайти правильні відповіді.
1.    Алгоритм – це…
А)  віршований розмір;
Б) ритм у музиці;
В)  послідовність чітких однозначних вказівок;
Г) спосіб мислення.
2.    За допустимістю  команд для виконавця алгоритми поділяють на…
А)  скінченні та нескінченні;
Б) визначені та невизначені ;
В)  правильні та неправильні ;
Г) масові та немасові.
3.    При словесно-формульному  способі опису алгоритму використовуються…
А)  блок-схеми;
Б) лише слова;
В)  алгоритм, записаний алгоритмічною мовою;
Г) слова або формули, слова та формули.
4.    При графічному способі опису алгоритму використовуються….
А)  блок-схеми;
Б) лише слова;
В)  алгоритм, записаний алгоритмічною мовою;
Г) слова або формули, слова та формули.
5.    У лінійному алгоритмі команди виконуються …
А)  згідно виконання деякої умови;
Б) одна за одною згідно порядку запису;
В)  деякі команди повторюються декілька разів;
6.    До базових алгоритмічних конструкцій  належать:
А) ступенева;
Б) багато прохідна;
В)  циклічна;
Г) альтернативна.
7.    Алгоритмом є:
А) основні принципи роботи принтера;
Б) послідовність команд з керування роботою принтера;
В) система команд принтера;
Г) історія розвитку принтера.
8.    Інформаційна модель - це
А) послідовність формул;
Б) детальний опис об'єкта, явища;
В) матеріальний чи уявний об'єкт з основними властивостями оригіналу;
Г) віртуальний образ оригіналу.
9.    Вказати блок – схему розгалуженого алгоритму:
ІІ. Записати формулу, що відповідає виконанню таких дій:
•    Перше число помножити на друге;
•    До отриманого добутку додати число 5;
•    Від отриманої суми відняти 27;
•    Результат поділити на 3.
ІІІ. Дано три алгоритми.
1) Обчислення площі паралелограма.
Знайти площу першої грані;
Помножити на два;
Знайти площу другої грані;
Помножити на два;
Знайти площу третьої грані;
Помножити на два;
Знайти суму отриманих добутків.

2)  Коло в квадраті.
Виміряти радіус кола;
Виміряти довжину сторони квадрата;
Порівняти довжину сторони і радіус;
Якщо довжина радіуса кола менша за  половину довжини сторони квадрата, то коло можна розмістити в середині квадрата, якщо ні – не можна.

3) Завантаження машини.
Взяти одну цеглину і покласти в багажник автомобіля.
Якщо він не повний, то повторити дію.
1. Визначити. До якою базової структури відноситься кожен з алгоритмів.
2. Накреслити блок – схеми кожної структури та заповнити їх відповідними командами алгоритмів.

ІУ. Запишіть словесно – формульний алгоритм знаходження шляху за заданим часом та швидкістю у прямолінійному рівномірному русі. Складіть блок – схему.

Підведення підсумків уроку. Оцінювання виконаних робіт.