Табличний процесор

Табличний процесор

Цілі:

дидактична: Розповісти студентам про різні програми для обробки числової інформації. Дати основні поняття: електронна таблиця, комірка, типи даних, абсолютні і відносні посилання та ін

розвиваюча: Розвивати знання студентів у галузі інформаційних технологій.

виховна: Показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій обробки текстової інформації.

Вид занять (тип уроку): Лекція

Організаційні форми навчання: Вивчення нового матеріалу

Методи навчання: Лекція-бесіда

Засоби навчання

Вид та форми контролю знань: Бесіда

Засоби контролю

Міжпредметні зв'язки

Види самостійної роботи студентів

Домашнє завдання: конспект лекції.
Хід заняття

1. Організаційний момент.

2. Повідомлення теми і мети заняття.

3. Вивчення нового матеріалу

4. Підведення підсумків.

5. Домашнє завдання.
Електронні таблиці. Призначення та основні функції

Для автоматизації табличних розрахунків використовуються спеціальний вид прикладного програмного забезпечення, званий табличними процесорами або електронними таблицями.

Електронна таблиця - це програма обробки числових даних, яка зберігає і обробна дані в прямокутних таблицях.

Програма MS Excel - одна з найпопулярніших програм, для роботи з електронними таблицями, на сьогоднішній день, що працює під управлінням системи Windows. Існує досить багато областей застосування табличних процесорів: інженерні розрахунки, математичне моделювання процесів, статистична обробка масивів даних, розрахунок використання грошових коштів у фінансових операціях і т.д. Крім того, за допомогою електронних таблиць можна створити і використовувати бази даних.

Файл електронної таблиці називається книгою. Книга складається з так званих листів. Кожен лист представляє собою таблицю.

Уся електронна таблиця складається із стовпців і рядків. Заголовки стовпців зазвичай позначаються літерами або сполученнями літер (A, G, АВ і т. п.), заголовки рядків - числами (1, 16, 278 і т. п.).

Осередок - місце перетину стовпця і рядка.

Кожна комірка таблиці має свою власну адресу. Адреса комірки електронної таблиці складається із заголовка стовпця і заголовка рядка, наприклад: A1, F123, R7. Клітинка, з якої виробляються якісь дії, виділяється рамкою і називається активною.

Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить інформацію в електронній таблиці зручною для сприйняття і розуміння користувачем.

Табличний процесор надає також можливість роздрукувати всю або частину електронної таблиці, попередньо переглянувши її.

Типи даних. Електронні таблиці дозволяють працювати з трьома основними типами даних: число, текст і формула.

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненційному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952 Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в комірці по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстової. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).

Формула повинна починатися зі знака рівності і може включати в себе числа, імена клітинок, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «= А1 + В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «= А1 * 5» - множення числа, що зберігається в комірці A1 на 5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні вихідних значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно.

Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в клітинках електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень комірок електронної таблиці, а також допускає створення власних програм з обробки даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, а й над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівої верхньої й правої нижньої клітинок таблиці.

Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі вихідних даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.
Абсолютні та відносні посилання. У формулах використовуються посилання на адреси комірок. Існують два основних типи посилань: відносні та абсолютні. Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного осередку в іншу клітинку.

Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси осередку, обчислюваного щодо осередку, в якій знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.

Абсолютна посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. В абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси осередку ставиться знак долара (наприклад, $ А $ 1).

Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $ А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки - відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А $ 1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки - абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.

Нехай, наприклад, у комірці С1 записана формула = А $ 1 + $ В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду = В $ 1 + $ В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні - ні.

Сортування і пошук даних. Електронні таблиці дозволяють здійснювати сортування даних. Дані в електронних таблицях сортуються за зростанням або спаданням. При сортуванні дані шикуються у певному порядку. Можна проводити вкладені сортування, тобто сортувати дані по декількох стовпцях, при цьому призначається послідовність сортування стовпців.

В електронних таблицях можливий пошук даних відповідно до вказаних умов - фільтрами. Фільтри визначаються за допомогою умов пошуку (більше, менше, так само і т. д.) і значень (100, 10 і т. д.). Наприклад, більше 100. В результаті пошуку будуть знайдені ті осередки, у яких містяться дані, що задовольняють заданому фільтру.

Побудова діаграм і графіків. Електронні таблиці дозволяють представляти числові дані у вигляді діаграм або графіків. Діаграми бувають різних типів (стовпчасті, кругові і т. д.); вибір типу діаграми залежить від характеру даних.
Інтеграція електронних таблиць

Завдання, які вирішує табличний процесор, часто є лише складовою (розрахункової) частиною більш загальних задач обробки та подання даних. Тому табличний процесор часто включаються до комбіновані пакети. Крім табличного процесора в них зазвичай входять текстовий редактор, система управління базами даних та засоби створення презентацій. У цих програмах використовуються результати, одержувані при роботі електронних таблиць, для подальшого подання або обробки. Більшість програм обробки інформації припускає можливість використання результатів роботи електронної таблиці. У свою чергу, табличні процесори можуть також обробляти або просто містити інформацію, створену в інших програмах.