Тема: Призначення операційної системи.
Мета: 
-    навчальна: ознайомлення учнів з функціями та складом операційної системи, класифікацією операційних систем. Ознайомлення з основними об’єкти робочого столу.
-    виховна: виховувати культуру роботи за комп’ютером, бережливе ставлення до комп’ютерної техніки, майна школи;
-    розвиваюча: сприяти розвитку уваги, мислення, пам’яті.
Обладнання: комп’ютер плакат
Дидактичні засоби: підручники, плакати, інструкції.
Тип уроку: засвоєння нових знань.

Тема: Історія розвитку комп’ютерів.
Мета:
а) ознайомити учнів з основними етапами розвитку і сфери застосування комп’ютерів;
б) виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;
в) розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.
Обладнання та матеріали: плакати, комп’ютери, підручник (“Інформатика”За ред. А.Ф. Верлань Київ 2001р.).
Тип уроку: комбінований.

Тема: компоненти комп’ютера.
Мета:
а) ознайомити учнів з компонентами комп’ютера;
б) виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;
в) розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.
Обладнання та матеріали: плакати, комп’ютери, підручник (“Інформатика”За ред. А.Ф. Верлань Київ 2001р.  стор. 16-20).
Тип уроку: комбінований.

Мета:

Навчальна:     Сформувати в учнів  знання про принципи функціонування електронної пошти, поштові стандарти, електронну адресу, використання поштових програм для роботи з поштовими повідомленнями
Виховна:     Виховувати інтерес до предмета інформатики, цілеспрямо-ваність, бережливе ставлення до шкільного майна.
Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, увагу,  пам’ять.

Тип заняття: комбінований урок.

ПЛАН УРОКУ
 
1. Організаційна частина
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу
3. Повідомлення теми уроку, мотивація навчальної діяльності.
4. Викладення нового матеріалу.
5. Закріплення одержаних знань.
6. Домашнє завдання.
7. Підведення підсумків уроку.

Тема: „Ведення тексту з клавіатури та редагування його в текстовому редакторі Microsoft Word.”.

Мета: Навчальна:     Сформувати в учнів  вміння   введення тексту з  клавіатури та   забезпечити засвоєння правил  редагування тексту.
Виховна:     Виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати свої знання на практиці,  розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.

Тип заняття: комбінований урок.

 

ПЛАН УРОКУ

№ п/п

Етапи уроку

Час хв.

Організаційно-методичні вказівки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Організаційна частина.

Повідомлення теми уроку, мотивація навчальної діяльності.

Перевірка раніше вивченого матеріалу.

Викладення нового матеріалу.

Закріплення одержаних знань.

Практична робота

Підведення підсумків.

Домашнє завдання.

1-2

1-4

5-6

10-12

5-6

8-10

1-2

1-2

Словесні методи.

Словесні методи з використанням наочності.

Фронтальне опитування.

Практична робота учнів.

 

Тема заняття: Показ слайдів. Гіперпосилання. Анімація. Навігатор слайдів. Список заголовків слайдів. Клавіші навігації і керування. Довільний показ слайдів. Слайд-зміст. Нотатки на слайді. Автоматичний показ слайдів. Аудіо- та відеоефекти. Ефекти переходу. Анімація елементів слайда. Вставка звуку із файла. Вставка відеокліпа.
Мета заняття:
Навчальна: сформувати знання про особливості роботи в презентаціях, ознайомити з клавішами навігації, дати поняття про слайд-зміст, про можливість використання аудіо-, відеоефектів, звуків.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер, «Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології»,  підручник: Пушкарь О.І. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003.
ТИП УРОКУ: бесіда
ЧАС: 45 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................3 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.......................................................................................................5 хв.
4. Викладення нового матеріалу..................................................................10 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу............................................................5 хв.
7. Практична робота……………………………………………………….15хв 
8. Завдання для виконання дома……………………………………………2 хв.
9. Закінчення уроку........................................................................................3 хв.

Тема заняття: Структура презентації. Марковані списки. Упорядкування слайдів. Створення нової презентації. Вставка і дублювання слайдів. Переміщення слайдів між презентаціями. Приховування слайдів. Видалення слайдів. Підсумковий слайд. Шаблони і зразки. Друкування слайдів. Створення фону. Зразки слайдів. Збереження зразка. Параметри слайда. Попередній перегляд слайдів. Друкування нотаток, структури.
Мета заняття:
Навчальна: сформувати знання про особливості роботи в презентаціях, ознайомити з режимами формуванням маркованих  списків, використання шаблонів і зразків.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер, «Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології»,  підручник: Пушкарь О.І. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003.
ТИП УРОКУ: бесіда
ЧАС: 45 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................3 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.......................................................................................................5 хв.
4. Викладення нового матеріалу..................................................................10 хв.
5. Закріплення вивченого матеріалу............................................................5 хв.
7. Практична робота……………………………………………………….15хв 
8. Завдання для виконання дома……………………………………………2 хв.
9. Закінчення уроку........................................................................................3 хв.

Тема заняття: Робота в програмі Power Point.
Мета заняття:
Навчальна: практично ознайомити с середовищем Power Point, навчити основним прийомам роботи з програмою.
Виховна: виховувати культуру праці, працелюбність, бережне відношення до майна;
Розвиваюча: розвивати технічне мислення, сприяти розвитку координації  рухів, розвивати пам`ять, мислення.
Методичне забезпечення: персональний комп`ютер, приклади презентацій, «Інформатика. Комп`ютерна техніка. Комп`ютерні технології»,  підручник: Пушкарь О.І. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003.
ТИП УРОКУ: практична робота
ЧАС: 45 хвилин.
ПЛАН
1. Організаційна частина..............................................................................2 хв.
2. Перевірка раніше вивченого матеріалу...................................................5 хв.
3.Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної діяльності.......................................................................................................5 хв.
4. Самостійна практична робота учнів........................................................30 хв.
5. Закінчення уроку.......................................................................................3 хв.

Мета: навчальна: закріпити знання, навчити прийомам роботи в Microsoft PowerPoint.

виховна: виховувати самостійність, наполегливість, любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття
відповідальності;

             розвиваюча: розвиток інтересу до комп'ютерної техніки, уваги, пам'яті, уміння планувати свою роботу.

Тип уроку: Практична робота

Мета: навчальна: закріпити знання, навчити прийомам роботи в Microsoft PowerPoint.

виховна: виховувати самостійність, наполегливість, любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття
відповідальності;

             розвиваюча: розвиток інтересу до комп'ютерної техніки, уваги,

пам'яті, уміння планувати свою роботу.

Тип уроку: Практична робота