Практична робота  "Робота з дисками. Архівація файлів"
Мета: Засвоїти прийоми роботи з дисками: форматування, сканування, де фрагментацію. Набути практичних навичок в користуванні антивірусними програмами. Формувати вміння та навички в роботі з архівами, використовуючи для цього найпоширеніші архіватори. Розвивати вміння працювати у групі. Виховувати старанність, самостійність.

Тема: «Робота з файлами та папками»


Мета: набути практичних навичок в роботі з файлами та паками; створення, переміщення, копіювання; вміння працювати з програмою «Помошник» та дискетами. Розвивати спостережливість, увагу. Виховувати комп’ютерну грамотність.
Обладнання: комп’ютер
Тип уроку: урок засвоєння знань.
Час: 45 хв

План

1.    Організаційна частина
2.    Практична робота       
3.    Закінчення уроку  

Тема уроку: Програма Провідник.
Мета уроку: Сформувати прийоми роботи у програмі Провідник. Розвивати практичні уміння. Виховувати інтерес до інформатики.
Тип уроку: Урок комбінований.
План уроку
1.    Організаційний етап
2.    Повторення
3.    Вивчення нового матеріалу
4.    Закріплення
5.    Заключний етап

 ТЕМА УРОКУ.   Тематична атестація з теми «Вступ. Інформація та інформаційні процеси. Інформаційна система.»

МЕТА УРОКУ:
Навчальна. Закріпити та перевірити теоретичні знання та навички учнів по даній темі. Оцінити теоретичні знання учнів та провести тематичне оцінювання учнів.
Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів. Логічне мислення, пам’ять.
Виховна. Виховувати любов до праці та навчання, самостійність, відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ:  Комп’ютери класу. 

НАОЧНІСТЬ:   Картки з текстами атестаційних завдань.

Тема: Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи.
Мета:
а) ознайомити учнів з структурою інформаційної системи;
б) виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;
в) розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.
Тип уроку: комбінований.

Тема: „Пристрої введення-виведення інформації”

Мета: Навчальна:     Сформувати в учнів  знання про основні пристрої введення та виведення інформації, їх класифікацію, будову та призначення.
            Виховна:     Виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
            Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.

Тип заняття: Викладення нового матеріалу.

Тема: Поняття файлу. Ім'я та розширення імені файлу. Каталоги (папки) файлів.
Мета:
а) ознайомити учнів з поняттям файлу, ім'ям та розширенням імені файлу. Каталогами (папками) файлів.;
б) виховувати любов до предмета, бережне ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності;
в) розвивати інтерес до уроків інформатики, увагу, уміння користуватися комп’ютером.
Тип уроку: комбінований.

Тема: „ Пам’ять комп’ютера. Внутрішня і зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Процесор. Основні характеристики та функції процесора.”

 Мета:

Навчальна:     Сформувати в учнів  знання про пам’ять комп’ютера та її види, функції та роль процесора в ЕОМ.
            Виховна:     Виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
            Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.

Тема уроку: Робота з дисками. Архівація файлів.
Мета уроку: Сформувати уявлення про основні операції, які можна виконувати над дисками. Розвивати комп’ютерну грамотність. Виховувати відповідальність.
План уроку
1.    Організаційна частина
2.    Повторення раніше вивченого матеріалу
3.    Повідомлення теми уроку
4.    Вивчення нового матеріалу
5.    Закріплення вивченого матеріалу
6.    Закінчення уроку

Тема уроку: Вікно папки "Мій комп’ютер"
Мета уроку: Сформувати поняття про різні види вікон ОС Windows. Розвивати комп’ютерну грамотність. Виховувати відповідальність.
Тип уроку: Комбінований.
План уроку
1.    Організаційний момент
2.    Перевірка домашнього завдання
3.    Вивчення нового матеріалу
4.    Закріплення
5.    Заключний етап