Тема: „ Електронна пошта. Принципи функціонування ”

Мета: Навчальна:     Сформувати в учнів  знання про принципи функціонування електронної пошти, поштові стандарти, електронну адресу, використання поштових програм для роботи з поштовими повідомленнями
            Виховна:     Виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
            Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, розвивати інтерес до               комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.

Тип заняття: комбінований урок.

Тема: «Складання та реалізація програм для побудови найпростіших графічних зображень»

Мета: Навчальна:     застосувати на практиці здобуті раніше теоретичні знання про побудову графічних зображень. 
Виховна:     Виховувати інтерес до навчання, почуття відповідальності, бережливе ставлення до шкільного майна, любов до предмета інформатики, бережливе ставлення до шкільного майна.
Розвиваюча:     Розвивати логічне мислення учнів, увагу, пам’ять, інтерес до комп’ютерної техніки, вміння застосовувати свої знання на практиці.

Тип заняття: практичнее заняття.

Тема: „Глобальна мережа Інтернет”

Мета: Навчальна:     Сформувати в учнів  знання про інформацію, яка необхідна для підключення до мережі Інтернет, провайдери. Різні способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі Інтернет.          
            Виховна:     Виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.
            Розвиваюча: Розвивати логічне мислення учнів, розвивати інтерес до               комп’ютерної техніки, увагу,  пам’ять.

Тип заняття: Викладення нового матеріалу.

Тема уроку: Використання вказівки розгалуження у мові програмування

Мета уроку:
1)    навчальна: навчити розв’язувати задачі з ви¬користанням команди розгалуження та записувати їх мовою програмування.
2)    виховна: виховувати у учнів цікавість до предмета, бережливість, почуття відповідальності
3)    розвиваюча: розвивати у учнів логічне мислення, уяву, увагу, пам¢ять.

Тип уроку:  урок закріплення знань

Тема: Опис графічних вказівок алгоритмічною мовою, та мовою програмування.
Мета:
Навчальна:  сформувати нові знання опису графічних вказівок алгоритмічною мовою та мовою програмування  Turbo Pascal.
Виховна: виховувати культуру праці, терплячість, обережне ставлення до комп’ютерної техніки.
Розвиваюча: розвивати логічне та просторове мислення, пізнавальну і творчу активність.
Тип уроку: комбінований;
Час 45 хв.
План.
1.    Організаційна частина.                                2 хв.
2.    Актуалізація знань учнів перевірка раніше вивченого матеріалу.    5 хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної
діяльності учнів.                                        3 хв.
4.    Викладення нового матеріалу.                            15 хв.
5.    Розробка програм по вивченому матеріалу.                    15 хв.
6.    Завдання для виконання вдома.                            2 хв.
7.    Підведення підсумків уроку.                            3 хв.

Тема: Вказівки і функції опрацювання рядкових величин та їх опис мовою програмування
Мета:
Навчальна:  сформувати нові знання опису рядкових величин мовою програмування.
Виховна: виховувати культуру праці, терплячість, обережне ставлення до комп’ютерної техніки.
Розвиваюча: розвивати логічне та просторове мислення, пізнавальну і творчу активність.
Тип уроку: комбінований;
Час 45 хв.
План.
1.    Організаційна частина.                                2 хв.
2.    Актуалізація знань учнів.                                5 хв.
3.    Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація навчальної
діяльності учнів.                                        3 хв.
4.    Викладення нового матеріалу.                            15 хв.
5.    Розробка програм по вивченому матеріалу.                    15 хв.
6.    Завдання для виконання вдома.                            2 хв.
7.    Підведення підсумків уроку.                            3 хв.

Тема уроку: "Створення найпростіших лінійних програм"
Мета уроку: Дати дитині поняття про режими роботи монітору та принципи виведення зображення на екран в цих режимах.
Тип уроку: Практична робота.

Тема уроку: "Формування зображення на екрані ПЕОМ. Створення найпростіших лінійних програм"
Мета уроку: Дати дитині поняття про режими роботи монітору та принципи виведення зображення на екран в цих режимах.
Тип уроку: Лекційний з практичними прикладами.

Тема: Діалогові та інформативні вікна.
Мета: Навчальна: продовжити працювати з ОС Windows, навчитися працювати з різними типами вікон, дізнатися про властивості панелі задач, файли, папки і  меню пуск.
Виховна: Виховувати в учнів любов до предмету, бережливе ставлення до шкільного майна, почуття відповідальності.
Розвиваюча: Розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу, пам’ять.
Дидактичні матеріали: Інформатика: Підручник для 10-11 кл. загальноосвіт. Навч. закладів/ І.Т. Зарецька, А.М. Гурій, О.Ю. Соколов. У 2-х част. – К.: Форум, 2004. – 288с.: іл. Ч. 2., картки-завдання.
Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютер, дошка.
Об’єкт навчальної чи продуктивної праці: ярлики, папки, файли ОС Windows.
Тип заняття: комбінований.

Тема: Виготовлення виробу з кількох деталей окремої форми: розмітка і вирізування заготовок.
Мета:1) навчальна: Ознайомити зі зразком виробу (полиця) і з процесом виготовлення його. Навчити аналізувати виріб (кількість деталей, їх форма, взаємне розміщення, спосіб з’єднання) на прикладі полиці. Закріпити знання про технологічну карту. Нагадати і закріпити уміння розмічати і випилювати заготовки по лініям розмітки для подальшого виготовлення виробу.
           2) виховна: виховувати бережливе ставлення до інструментів, почуття відповідальності і любові до праці, колективізм.
           3) розвиваюча: розвивати пізнавальний інтерес, просторову уяву, увагу, пам’ять, просторове і технічне мислення.
Об’єкт праці: розмічені і вирізані заготовки для полиці.
Дидактичні засоби: зразок об’єкту праці (полиця), креслення, технологічна карта виробу, плакат "Пиляння".
Інструменти і матеріали: лінійка, олівець, кутник, ножівка та дошки розмірами: 600х200х25, 600х165х25, 250х200х25, 600х120х25, і брусок розміром 650х25х25.
Обладнання: верстак і лещата.
Трудові дії і прийоми: вимірювання, розмічання і пиляння.
Тип уроку: комбінований