Практична робота
Тема. Робота з програмою – зразком.
Мета: навчитись і оволодіти практичними навиками  введення та редагування найпростіших програм, отримання результатів; розвивати вміння в учнів працювати самостійно; виховувати наполегливість у досягненні мети; формувати інформаційну культуру.

Тема. Етапи розв'язування задачі за допомогою комп'ютера.
Мета: познайомити з основними етапами розв'язування задач з використанням комп'ютера; виховувати інформаційну культуру та формувати інтерес до алгоритмізації та програмування.

Тема. Поняття про середовище програмування.
Мета: ознайомитись із середовищем програмування Паскаль, дати визначення поняття середовища, познайомити з   командами меню та етапами роботи; формувати навики програмування; розвивати пізнавальний інтерес.

Тема. Мови , системи і середовища програмування.
Мета: ознайомлення з поняттям програми , з класифікацією мов програмування, поняттями компіляції та інтерпретації; виховання інформаційної культури.

Практична робота
Тема. створення базових структур алгоритмів.
Мета:  сформувати практичні навички створення базових структур найпростіших алгоритмів, закріпити теоретичні відомості про властивості алгоритмів;розвивати в учнів уміння встановлювати логічні зв'язки; формувати інформаційну культуру.

Тема. Базові структури алгоритмів.
Мета: ознайомлення з базовими структурами алгоритмів; формування навичок розпізнавання базових структур у запропонованих алгоритмах; виховання інформаційної культури.
Тип уроку: лекція.

Табличний процесор

Цілі:

дидактична: Розповісти студентам про різні програми для обробки числової інформації. Дати основні поняття: електронна таблиця, комірка, типи даних, абсолютні і відносні посилання та ін

розвиваюча: Розвивати знання студентів у галузі інформаційних технологій.

виховна: Показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій обробки текстової інформації.

Комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка та анімація. Векторні і растрові зображення. Створення тривимірних зображень. Класифікація засобів комп'ютерної графіки та анімації. Комп'ютерна графіка для поліграфії. Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Corel Draw!. Комп'ютерний малюнок. Painter. FreeHand. Програми для презентацій.Двовимірна анімація. Autodesk Animator Studio. Пакети 2D-анімації. Autodesk Animator Studio. Тривимірне моделювання. AutoCAD. Створення об'ємних шрифтів. Комп'ютерна анімація в кіно. Програми для наукової візуалізації. Візуалізація сонячних вибухів.

Цілі:

дидактична: розповісти студентам про програми для роботи з графікою.

розвиваюча: розвивати інформаційне мислення студентів.

виховна: показати можливості персональних комп'ютерів і програмного забезпечення у сфері інформаційних технологій.

Тема. Бази даних: Системи управління базами даних (СУБД); Бази даних (БД); Структура бази даних; Таблиця бази даних; Запит у базах даних; Форма у базі даних; Звіт в базі даних; Програми; Реалізації СУБД.

Цілі:

дидактична: Розповісти студентам про різних програмах зберігання, пошуку і сортування інформації. Дати основні поняття: Системи управління базами даних (СУБД); Бази даних (БД); Структура бази даних; Таблиця бази даних; Запит у базах даних; Форма у базі даних; Звіт в базі даних; Програми; Реалізації СУБД.