ВИВЧАЄМО МS WORDВИВЧАЄМО МS WORD

 

ОПЕРАЦІЇ З ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ. РОБОТА
З КІЛЬКОМА ДОКУМЕНТАМИ

 

Практична робота 10 «Робота з текстовими фрагментами»
Тема. Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами
Мета:
навчальна: сформувати вміння роботи з кількома документами; повторити правила роботи з фрагментами тексту; відпрацювати практичні навички учнів щодо виконання операцій копіювання та переміщування фрагментів тексту як між різними документами, так і в межах одного документа; відпрацювати навички комбіновано використовувати засоби програми МS Word 2007;
розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, кмітливість, природні здібності, навички самореалізації;
виховна: формувати ерудовану особистість, виховувати любов до України, естетичний смак.
Учні повинні знати: можливості і засоби текстового процесора МS Word 2007 для роботи з кількома документами; алгоритм копіювання та переміщення фрагментів тексту.
Учні повинні вміти: використовувати засоби групи Окно для копіювання та переміщення фрагментів тексту як між різними документами, так і в межах одного документа; об'єднувати інформацію із кількох документів у один і навпаки.
Тип уроку: комбінований урок.
Програмне забезпечення: операційна система Windows, текстовий процесор МS Word 2007, програма презентаційної графіки МS PowerPoint 2007.
Обладнання: навчальний комп'ютерний комплекс; навчальна презентація; релаксаційна презентація; картки із завданнями для бліц-тесту; інструктивні картки для учнів із завданням для практичної роботи; папка з файлами завдань до уроку на Робочому столі; комплект із яблук трьох кольорів для кольорової діагностики.

КОМП'ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ: ТИПИ, ШАБЛОНИ, СТРУКТУРАКонспект уроку для 11-го класу

Тема. Поняття комп'ютерної публікації. Види публікацій, шаблони та структура публікацій. Засоби створення публікацій
Мета:
навчальна: ознайомити учнів із поняттями комп'ютерна публікація та шаблон публікації', розглянути різноманітні типи та структуру публікацій, ознайомити із засобами для створення публікацій; формувати практичні навички використання програми Рublisher для роботи з публікаціями, зокрема з текстовими та графічними інформаційними блоками;
розвивальна: розвивати логічне мислення та пізнавальну діяльність, вміння застосовувати отримані знання та набуті навички на практиці;
виховна: виховувати естетичний смак, самостійність, дисциплінованість.

Тип уроку: пояснювально-демонстраційний урок з елементами практики.

ПРАЦЮЄМО З РЕДАКТОРОМ ФОРМУЛКонспект уроку для 10-го класу

Тема. Редактор формул
Мета: набути практичних навичок введення, форматування і редагування математичних формул у текстовому документі; навичок створення кнопки на панелі інструментів (та комбінації клавіш) для швидкого виклику редактора формул, навичок редагування формул; розвивати алгоритмічне мислення; учити розв'язувати рівняння вищих степенів і друкувати текст розв'язування цих рівнянь; учити виконувати творчі цікаві інтегровані завдання з інформатики та математики.
Тип уроку: інтегрований урок із інформатики та математики; урок засвоєння нових знань та вмінь, формування практичних навичок.
Обладнання: комп'ютери, проектор, роздатковий матеріал.

 

Хід уроку


І. Організаційний момент
(Привітання. Перевірка готовності учнів до уроку.)

 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Коли ми гортаємо сторінки посібників із математики, фізики, хімії, географії та інших природничих і технічних наук, нам неодмінно трапляються різного роду формули: рівняння, функції, математичні вирази. Нагадаємо, що формулою називають певний символічний запис, що містить деяку інформацію.

метод конструювання як основний вид діяльності в сучасних комп'ютерних середовищахУ статті описано авторський підхід до формування навичок конструктивної діяльності учнів засобами ІКТ. Розглядається метод конструювання як основний вид діяльності в сучасних комп'ютерних середовищах. Цей підхід покладено в основу розроблених і впроваджених у навчальний процес авторських навчальних курсів.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, яка може брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому нині у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності учнів.

1Останній урок розділу

 

Зразок плану-конспекту останнього уроку теми для реалізації описаної технології.

Дата: ________ урок № _____

Тема. Тематична робота «Текстовий процесор».

Мета. Перевірка якості засвоєння матеріалу, сформованості умінь і навичок здобутих протягом вивчення розділу.

Посібники та обладнання

План-конспект уроку засвоєння нових знань, формування умінь і навичок з інформатики в 9 класі з позначеної теми. Мета ‑ удосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word і його можливості; навчити створювати документи за певною структурою та проводити перевірку правопису

Мета уроку:

навчальна: вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості, навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора, створювати документи за певною структурою, засвоїти правила введення тесту, навчитись проводити перевірку правопису;

Мета уроку:

Навчальна. Дати загальне поняття про алгоритми. Навести приклади. Ознайомити учнів із правилами описання алгоритмів. Ввести поняття команд розгалуження та повторення. Навчити учнів створювати алгоритми із використанням базових структур та правильно їх записувати. Навчити розпізнавати базові структури в запропонованих алгоритмах.

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, цілеспрямованість, пам’ять.

Виховна. Виховувати вміння самостійно приймати рішення.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Обладнання: Комп’ютери класу об’єднанні в локальну комп’ютерну мережу.

Мета. Перевірка якості засвоєння матеріалу, сформованості умінь і навичок здобутих протягом вивчення розділу.

Посібники та обладнання

 1. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний посібник. Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О. - Шепетівка: «Аспект», 2010, – 192 с.
 2. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. Михальчук І.І., Пилипчук О.П., Слуцька І.А. - Шепетівка: «Аспект», 2010, – 56 с.
 3. Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.
 4. Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.
 5. Інтерактивна дошка або проектор (бажано).
 6. Засоби комп’ютерного тестування.
Тип уроку: урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок.

Інформаційні джерела

 1. http://aspekt-edu.kiev.ua – сайт видавництва «Аспект»;
 2. http://teachlab.ucoz.ua – сайт «Творча лабораторія вчителя інформатики».

Структура уроку

I Організаційна частина
1 хв.
II Мотивація навчальної діяльності 1 хв.
III Оголошення теми і завдань уроку
1 хв.
IV Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ 3 хв.
V Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії 15 хв.
VI Практична робота: перевірка практичних навичок 20 хв.
VII Підсумок уроку
3 хв.
VIII Інструктаж щодо виконання домашнього завдання
1 хв.

Тема. Шаблони документів. Створення списків.

Мета. Сформувати і закріпити теоретичні знання та практичні навички з теми уроку шляхом раціонального використання ефективних методик і сучасних інформаційних технологій.

Посібники та обладнання

 1. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Навчальний посібник. Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., Войцеховський М.О.: Шепетівка: «Аспект», 2010, – 192 с.
 2. «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас». Робочий зошит. Михальчук І.І., Пилипчук О.П., Слуцька І.А.: Шепетівка: «Аспект», 2010, – 56 с.
 3. Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.
 4. Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.
 5. Інтерактивна дошка або проектор (бажано) .

Тема уроку:

Поняття алгоритму. Приклади алгоритмів. Властивості алгоритмів. Способи опису алгоритмів. Виконавець алгоритму. Основні алгоритмічні структури. Виконання алгоритму.

Мета уроку:

Навчальна. Дати загальне поняття про алгоритми. Навести приклади. Ознайомити учнів із правилами описання алгоритмів. Ввести поняття команд розгалуження та повторення. Навчити учнів створювати алгоритми із використанням базових структур та правильно їх записувати. Навчити розпізнавати базові структури в запропонованих алгоритмах.

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, розумову активність учнів, цілеспрямованість, пам’ять.

Виховна. Виховувати вміння самостійно приймати рішення.