Відміни дієслів. Особові закінчення дієслів (заняття 12)

Відміни дієслів. Особові закінчення дієслів УКРАЇНСЬКА МОВА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: поглиблювати знання учнів про дієвідміни; формувати практичні навички розрізняти дієслова І та II дієвідмін; розвивати активність дітей, уміння самостійно здобувати знання, виділяти головне; прищеплювати дбайливе ставлення до живої природи.

Хід заняття

І. Організаційний момент

?? Створення позитивного настрою «Коло побажань»

Учні утворюють коло і, тримаючись за руки, висловлюють сусідові ліворуч щире побажання по черзі.

?? Розігрування імітаційної гри «Зимові розваги»

ІІ. Основна частина

1. Складання твору-мініатюри з опорними словами та малюнками (запис у зошити)

Опорні слова: зима, чарівна, морозяна, прилинула, засипала, скувала, ковзани, веселий настрій.

- Назвіть дієслова, що ви використали, складаючи твори. Визначте їх час.

2. Фронтальна робота

- Прочитайте вірш.
 
Кружляють, падають сніжинки,
Вдягають все у білі шати,
Летять легенькі, мов пір'їнки,
Вкривають поле, ліс і хати.
 
- Дайте відповіді на запитання.
- Якою частиною мови починається кожний рядок?
- Визначте час дієслів.

3. Самостійна робота

- Прочитайте вірш. Випишіть дієслова.
 
        ХТО ВОНА?

Лиха зима сховається,
А сонечко прогляне,
Сніжок води злякається,
Тихенько тануть стане, —
І здалеку бистресенько
Вона до нас прибуде,
Кому-кому любесенько,
А дітям радість буде!
                                 Л. Глібов
 
- Визначте час дієслів.
- Як змінюються дієслова? (За часами і числами)
- А дієслова у теперішньому і майбутньому часі? (За особами)

4. Конкурс «Хто краще розповість про дієслово як частину мови» (за алгоритмом)

Сховається — п. ф. — сховатися, (що зробить?), майбутній час, однина, 3-тя особа.
Прогляне — п. ф. — проглянути, (що зробить?), майбутній час, однина, 3-тя особа.
Злякається — п. ф. — злякатися, (що зробить?), майбутній час, однина, 3-тя особа.

- Молодці! Ви добре знаєте цю частину мови.

?? Хвилинка релаксації «Морозиво»

- Я знаю, що ви всі любите морозиво. Уявіть, що ви завітали до Снігової королеви, замерзли й самі стали схожими на морозиво. Тіло, руки, ноги, голова скуті холодом... Брр... Але прийшов добрий чарівник і сказав: «Заплющте очі! Покладіть руки на коліна. Вам зручно, вам ніщо не заважає... Зараз почнемо відтавати.
 
05.03.2015-1c          05.03.2015-1cc

Зігріваються й відтаюють пальчики ніг, зігріваються й відтаюють ступні, зігріваються й розслаблюються коліна. Тепло йде від пальчиків ніг угору, ноги теплі, вони розслабляються. Зігріваються пальчики рук. Пальці розслаблюються. Зігріваються й розслаблюються долоні. Зігріваються й розслаблюються кисті рук. Тепло від кистей іде до ліктиків, від ліктиків — до плечей. Руки теплі, розслабилися. Вам тепло. Тепло йде по всьому тілу, від животика піднімається до грудей, шиї, голови. Обличчю спекотно. Обличчя розслабилося, ротик відкрився, голова повисла.

Розтануло морозиво, розтеклося солодкою калюжею по підлозі».

Раз, два, три — ми зібрані й спокійні продовжуємо працювати.

5. Робота в групах

Кожна група отримує завдання: таблицю (див. нижче) та дієслово, записане на картці.

- Змініть дієслова за особами і визначте закінчення, запишіть зміни дієслова до таблиці.

1-ша група: пишу.
2-га група: читаю.
3-тя група: біжу.
4-та група: стою.
 

Особа

Однина

Множина

1

   

2

   

3

   

- Які закінчення мають дієслова у 3-й особі множини? (Виділити у таблицях всіх груп: -уть; ють; -ать; -ять.)
- Який висновок можемо зробити? (У 3-й особі множини одна група дієслів має закінчення -уть (-ють), друга -ать (-ять).)
- Молодці, ви провели гарне дослідження. Пригадайте правило про дієвідміни дієслів.
- Що слід знати, щоб визначити дієвідміну?

?? Фізкультхвилинка
 
Станьмо, діти, чітко в ряд,
Вирушаємо у сад.
Руки вгору піднімаєм.
Багато фруктів назбираєм,
Щоб узимку ласувати.
Швидше, діти, треба встати,
Дрова будемо рубати.
Раз — підняли руки, вгору,
Два — опустим їх додолу
І рубаємо завзято —
Хай тепло приходить в хату.
Руки на пояс кладемо усі —
Будем стрибати, немов горобці.
Скік вперед, назад два скоки,
Вдих із видихом глибоким.
Крильця вниз всі опустили
І за парти тихо сіли.
 
05.03.2015-1ccс
 
6. Гра «Хто більше?»

- Уважно прочитайте прислів'я. За закінченнями дієслів випишіть:

1-й варіант — якнайбільше дієслів І дієвідміни;
2-й варіант — ІІ дієвідміни.

? Кого поважають, того й величають.
? Ноги носять, руки годують.
? Золото добувають із землі, а знання — з книг.
? Як сіно косять, то дощів не просять.
? Лінощі не стомлюють, а тільки мучать.
? Гарного коня хвалять, гарну людину шанують.

Аналіз самостійно виконаної роботи.

Самооцінювання, взаємоперевірка, обговорення результатів контролю в парах.

III. Підсумок заняття

- Чи цікаво було на занятті?
- Що викликало найбільший інтерес?
- Яка вправа була особисто для вас найкориснішою?

?? Гра «Доповніть дієслова»

- Доповніть подані дієслова закінченнями 3-ї особи множини, визначте дієвідміну.
Чита..., малю..., дума..., лет.., біж..., жив..., крич..., бач..., вч...
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).