Вимова і правопис прикметників з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- (заняття 7)

Вимова і правопис прикметників з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк- УКРАЇНСЬКА МОВА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: удосконалювати вміння учнів розрізняти прикметники з-поміж інших частин мови; формувати навички вимовляти і писати слова з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-; розвивати аналітико-синтетичні вміння; виховувати любов та повагу до української мови. Обладнання: загадки, вірші.

Хід заняття

І. Організаційний момент

1. Хвилинка психологічного налаштування
 
Люблю я свій розум, увагу і пам'ять,
Працює мій мозок і вчусь я старанно.
Сприймаю все нове і мислю критично,
Учителя слово здійсню я практично.

2. Повторення правил поведінки на занятті
 
Спитати хочеш — не гукай,
А тільки руку підіймай,
В школі парту бережи
І на парті не лежи.
Щоб заняття пройшло немарно,
Треба сісти рівно, гарно.
 
ІІ. Основна частина

1. Хвилинка каліграфії та орфографії

Всім серцем любіть Україну свою — і вічні ми будемо з нею.

- Які іменники належать до власних?
- Як пишемо іменники, що є власними назвами?
- Випишіть іменники, що є власними назвами.

Володимир, місто Одеса, село Дмитрушки, річка Остер, Христос, свято Різдва, дівчинка Еліза, Щорський район, річка Амазонка.

- Підкресліть початкові літери. Яке слово утворилося? (Водохреща)
- Що це за свято?

Це третє й завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. З ним пов'язують хрещення Христа. Відтак в усіх селах, де були церкви, святили воду, змурувавши з льоду та обливши буряковим квасом хрест. Освяченій воді приписувались чудодійні властивості. Її давали зуроченим дітям, хворим, кропили житло, подвір'я, свійських тварин. (Скуратівський В. Обереги пам'яті. — К.: Скарбниця, 1992)

- На яку літеру починається назва свята?
- Яким є перший склад у слові Водохреща?
- Я прокоментую, як пишеться велика літера «ве», маєте написати її у з'єднанні «во» та слові Водохреща за зразком.

03.03.2015-2с        03.03.2015-2сс
 
Методика написання літери: не торкаючись (трохи нижче) верхньої лінії починаємо писати кожну паличку із заокругленням унизу. Трохи вище середини робочого рядка починаємо писати верхній півовал, а потім плавно приєднуємо другий півовал.

Во
Водохреща

2. Метод «Інтерв'ю»

- Яку частину мови ми вивчаємо?
- Що називають прикметником? На що він вказує?
- Як змінюється прикметник?
- З якою частиною мови пов'язаний?
- Які закінчення мають прикметники з основою на твердий приголосний, м'який приголосний?

3. Виконання практичних завдань

1) Дібрати слова-ознаки до поданих: будинок, береза, котик, лимон, стежка, груша.

Скласти речення з одним словосполученням.
Скласти одне речення й установити зв'язок між словами в реченні.

2) Утворити прикметники від поданих іменників.

Село, Україна, Полтава, Київ, Луцьк, Львів.

3) Утворити словосполучення.

(Хмельницький) область; (Запоріжжя) електростанція; (Україна) мова; (Київ) каштани; (море) берег; (гори) річка; (козак) розваги; село (турботи).

4) Підкреслити суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк-.

Хмельницький, запорізький, кременчуцький, кавказький, полтавський, паризький, воронезький, волзький, чернівецький, миколаївський.

?? Фізкультхвилинка
 
Щось повісили носи...
Із-за парт не вийшли всі...
Вгору добре потяглись,
На носочки піднялись.
Опустились легко вниз,
І подув в обличчя бриз.
Як дерева покачало:
Вправо-вліво, вліво-вправо.
Біля парти всі присіли,
Потім встали й полетіли.
Руки в боки узяли,
На всі боки повели.
Руки вниз всі опустили
І за парти тихо сіли.
 
4. Колективна робота

- Утворіть прикметники з суфіксами -ськ-, -зьк-, цьк- від поданих слів.

Козак, ткач, Одеса, грузин, казах, маляр, завод, Крим, село.

5. Вибіркове письмо

- Випишіть прикметники з суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-.
 
Ти наше диво калинове,
Кохана материнська мово!
                                           Д. Білоус
 
Добре, як рідна земля під ногами,
Батьківське небо над головою.
                                          А. Малишко
 
Українська мова — то великий дар.
Мовою твоєю створений «Кобзар».
                                            О. Лупій
 
ІІІ. Рефлексія

- Чого ми навчилися сьогодні на занятті?
- Як пишуть суфікси -ськ-, -зьк-, -цьк ?
- Що ви розповісте батькам?
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).