Правопис закінчень іменників (заняття 4)

Правопис закінчень іменників УКРАЇНСЬКА МОВА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати набуті знання про іменник; удосконалювати вміння визначати відмінки іменників та змінювати іменники за відмінками; розвивати мовлення; збагачувати словниковий запас; виховувати любов до рідної землі.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня!
Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня.
Хай сміється мирне небо і дивує світ.
А земля нехай дарує вам барвистий цвіт.
 
ІІ. Основна частина

1. Каліграфічна хвилинка

- Запишіть слова тролейбус, трамвай в орудному відмінку однини. З одним із них складіть речення і каліграфічно запишіть.

2. Виконання практичних завдань

1) Поставте іменники в орудному відмінку однини. Позначте закінчення.
 
Хліб наш пахне ... (вітерець),
Хліб наш пахне ... (чебрець)!
Пахне ... (літечко) він красним
І... (проміння) сонця ясним.
Пахне ... (поле) і... (колосся)
Наш чудовий коровай.
 
2) Подані словосполучення запишіть у давальному відмінку однини.

Тренер Федір Михайлович —
Учитель Дмитро Григорович —
Добродій Іванюк —
Брат Богдан —
Учень Іваненко —
Поет Тарас Шевченко —

?? Фізкультхвилинка
 
Клоун Боба потягнувся,
Раз нагнувся, два нагнувся,
Руки в сторони розвів —
Мабуть, віршик загубив,
А щоб віршик відшукати,
Треба нам навшпиньки стати.
 
3) Користуючись орфографічним словником, запишіть іменники в орудному відмінку однини. Визначте закінчення.

Оператор —
токар —
директор —
прокурор —
квітникар —
конструктор —

- Які закінчення мають іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини?

4) Поставте іменники, подані в дужках, у потрібному відмінку. Визначте закінчення, усно назвіть відмінок у множині. Доберіть і запишіть заголовок.

У теплій прозорій (вода), оточеній зеленими (листки), купалася прекрасна квітка. Чисті, білі (пелюстка), ніжна золота середина — все аж світилося (врода). Від тієї (краса) й саме плесо (річка) здавалося казковим, таємничим.

- Позначте будову виділеного слова.

5) Прочитайте загадки, відгадайте їх. Підкресліть іменники в орудному відмінку однини, позначте закінчення.

? Цілий день працюю в гаї,
Діловито дзьобом б'ю.
Я не цвяхи забиваю,
Я комашок дістаю.

? Під дубочком, під листочком
Звився гостреньким клубочком.

? Стоїть дуб повен круп,
Шапочкою накритий,
Гвіздочком прибитий.

? В теплий дощик народився,
Парасолькою накрився.

6) Прочитайте. Випишіть іменники у множині, виділіть закінчення.
 
      РІДНА ЗЕМЛЯ
Де є краще? Де миліше,
Як не на Вкраїні?
Тут городи і сади,
Тут яблука й гарбузи,
Тут олія й буряки,
Тут ягоди червоні,
Тут пшениці золоті,
Ріки молочні,
Кавуни красносочні,
Худоба і птиця,
Усяка пашниця.
 
02.03.2015-2с        02.03.2015-2сс
 
3. Бесіда

- Де найкраще почувається людина?
- Які багатства має український народ?

ІІІ. Підсумок заняття

- Які знання та вміння ми закріпили на уроці?
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).