Мова і мовлення. Текст (заняття 1)

Мова і мовлення. Текст УКРАЇНСЬКА МОВА.
КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 4 КЛАС
 
Мета: закріплювати уявлення учнів про мову як засіб спілкування між людьми; узагальнити вивчений матеріал про текст; розвивати мовлення та логічне мислення, спостережливість; виховувати дбайливе ставлення до пташок.

Хід заняття

І. Організаційний момент
 
Психологічне налаштування на урок
Добрий день вам, друзі милі,
Хай живеться вам у мирі.
Хай чудовим настрій буде
Завжди, скрізь і всюди.
 
ІІІ. Основна частина

1. Хвилина каліграфії

- Складіть та запишіть каліграфічно речення зі словами до побачення. Запам'ятайте написання цих слів.
- Коли потрібно використовувати такі слова?
- Які ще слова ввічливості ви знаєте?
- Що таке культура мовлення і культура спілкування?

2. Виконання практичних завдань

1) Прочитайте. Поясніть, як розумієте висловлювання. До виділених слів доберіть спільнокореневі та запишіть їх.

Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складав і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

- Як берегти і примножувати багатства рідної мови?

2) Прочитайте речення.

Пташенята були голодними, чекали на маму і пищали. Удома почали гратися з пташенятами. Зайшли в зарослі, у кущах знайшли гніздо з маленькими пташенятами. Діти взяли малюків із гнізда, принесли додому. Це побачив батько. Він назвав учинок дітей негідним. Вони віднесли пташенят назад. Дітям стало соромно.

Було літо. Діти пішли в ліс по малину.

- Чи становлять ці речення текст?
- Запишіть речення так, щоб утворився текст.
- Визначте тему тексту. Доберіть заголовок.
- Яка його мета?
- Якими бувають тексти?
- Як можна назвати цей текст? Чому?
 
?? Фізкультхвилинка
 
Все у лиски вже в порядку.
Вийшла лиска на зарядку.
Лапки вгору, лапки вниз,
Й роззиралася геть скрізь.
І на місці поскакала,
І вставала, й присідала.
Головою покрутила,
Вітрячка вона зробила,
Потім лапки опустила
І взялась собі до діла.
 
3) Визначте, який це текст.

СОЛОВЕЙКО
 
Соловейко гарний і граціозний птах. Має високі лапки, тонкий дзьоб і великі очі. Спинка рудувато-бура, грудка світло-сіра з ледь помітними, зеленими цяточками, черевце біле. Хвіст досить довгий, рудий. Пір'я м'яко, щільно прилягає до тіла. Соловейко дуже моторний, спритний, пересувається по землі стрибками.
 
01.03.2015-2сс        01.03.2015-2с

4) Складіть невеличкий текст за поданими реченнями.

Треба берегти пташок. Вони ...
Отже, пташки приносять ...
- Який текст ви склали?
- З яких частин складається текст?

3. Бесіда

- Чим корисні пташки?
- Як ви маєте дбати про них?

4. Фронтальне опитування

- Що таке усне мовлення?
- Що таке писемне мовлення?
- Які вимоги до усного мовлення вам відомі?
- Яким вимогам має відповідати писемне мовлення?

5. Робота над фразеологізмами

- Прочитайте вирази. Замініть їх одним словом. Складіть речення з одним із фразеологізмів.

? Міряти поглядом
? Кидати оком
? Витріщити очі

IV. Підсумок заняття

- Що таке текст?
- Якими бувають тексти?
- З яких частин складається текст?
 
 
Навчальне видання «Корекційні заняття. 4 клас» / Упоряд.
Муращик Е. М. – К66 Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 94,[2]с. –
(Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (131)).