Дієслово. Зв’язок дієслова з іменниками у реченні. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми

Дієслово. Зв’язок дієслова з іменниками у реченні. Дієслова-синоніми, дієслова-антонімиУКРАЇНСЬКА МОВА. ЗАНЯТТЯ 13
 
Мета: поглиблювати знання учнів про дієслово; удосконалювати навички розпізнавання дієслів за істотними ознаками; розширювати знання про дієслова-антоніми та дієслова-синоніми; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до природи.
Обладнання: картки з текстами завдань.

Хід заняття

І. Організаційний момент

- Здрастуйте, друзі! Підійдіть, будь ласка, до мене, утворіть коло.
Візьміться за руки, заплющте очі та відчуйте тепло, що зігріває ваші долоньки. А тепер побажайте одне одному доброго ранку і гарного настрою, що допоможе вам працювати.
 
ІІ. Робота над темою заняття

1. Хвилинка каліграфії
Заняття почнемо без зупинки
З каліграфічної хвилинки.
дже ло ре
- Яке слово склали із запропонованих складів? Запишіть його каліграфічно у зошити.
Слово джерело пишемо з е —
Ти пам'ятай про це!
 
2. Робота над загадкою
Я йому допоможу,
Порозчищаю, камінням обкладу.
Нехай вода в ньому вирує,
Перехожий від спеки рятує. (Джерело)
 
- Які слова допомогли відгадати загадку?
- Поставте до них питання.
- На що вказують дієслова?
- З якою частиною мови пов'язані дієслова в реченні?

3. Повідомлення теми і мети заняття
- Ви вже здогадалися, про яку частину мови будемо говоритимемо на занятті?
- Що таке дієслово?

4. Робота над віршем
- Прочитайте вірш. Знайдіть у 2-му та 3-му реченнях головні члени.
- Якою частиною мови виражений підмет, присудок?
 
                        ДЖЕРЕЛО
У полі при долині, як вийдеш за село,
В живій криничці б'ється прозоре джерело.
У спеку хлібороби сюди частенько йдуть,
І радісно криничці, що з неї воду п'ють.
 
- З якою частиною мови пов'язані у реченні дієслова?

5. Бесіда про дбайливе ставлення до водойм

6. Фізкультхвилинка
Хто там, хто вже так втомився?
І наліво нахилився?
Треба дружно всім нам встати,
Фізкультпаузу почати.
Сонце спить, небо спить,
Навіть вітер не шумить.
Рано-вранці сонце встало
І проміння всім послало.
 
7. Творча робота
- Протягом п'яти хвилин складіть і запишіть три речення, кожне з яких містить чотири слова, накресліть схеми. Підкресліть головні члени речення. Усно поставте питання від підмета. (Учні працюють парами біля дошки і за партами: один складає речення, другий креслить його схему і проводить аналіз.)
- Проаналізуйте, які завдання ви виконували. Навіщо ми все це робили?

8. Проблемна ситуація
- Послухайте текст.
Ішов дід лісом та й загубив рукавичку.
Прийшла Мишка і почала в тій рукавичці жити. За нею прийшла Жабка і також оселилася в рукавичці. Потім прийшов Зайчик — і стало їх троє. Прийшли ще Лисичка, Вовк та Ведмідь.
- Що вам не сподобалось у цьому тексті?
- Якими словами можна замінити слово прийти?
- Як називають такі слова?
- Відредагуйте текст та запишіть його.
- Навіщо потрібно добирати синоніми?

9. Складання речень
Складіть речення зі словами восени, ярина, тролейбус. Підкресліть головні члени речення. В одному реченні (на вибір) установіть зв'язки між членами речення за допомогою питань.

10. Добирання дієслів-антонімів
● Вода в одного бере, другому... (дає).
● Літо біжить підстрибуючи, а зима —... (похнюпившись).
● Незнайко на печі лежить, а Знайко по дорозі... (біжить).

ІІІ. Підсумок заняття

- Що таке дієслово?
- З якою частиною мови дієслова пов'язані в реченні?
 
 
 
Навчальне видання «КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 3 КЛАС».
Серія «Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"»,
випуск 10 (130), Харків, Видавнича група «Основа», 2014