Префікс як значуща частина слова

Префікс як значуща частина словаУКРАЇНСЬКА МОВА. ЗАНЯТТЯ 7
 
Мета: закріплювати вміння учнів будувати слова за допомогою префіксів; формувати вміння правильно вимовляти і писати слова з префіксами; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов і повагу до своїх близьких.
Обладнання: таблиця «Префікс як значуща частина слова»; картки.
 
Хід заняття
 
І. Організаційний момент
Доброго ранку всім!
Добридень, добридень,
Добридень скажу.
Як ранок настане — до школи біжу.
Тут — очі, тут вушка, плече і рука,
Тут — носик, тут ротик, а тут є п'ята
(...сусіда п'ята).
 
- Кому дозволимо сісти першими? (Дівчаткам)
- Правильно! Спочатку — краса, а потім — сила.
З гарним настроєм, бажанням продемонструвати свої знання починаємо наше заняття.
Посміхніться одне одному. Бажаю вам успіхів!

ІІ. Актуалізація опорних знань

Гра «Пригадай і чітко відповідай»
- Що називається префіксом?
- Навіщо потрібен префікс?
- Що вам відомо про правопис префіксів? (Частина слова, що стоїть перед коренем, називається префіксом. За допомогою префіксів утворюються нові слова. Префікс позначаємо так: ¬ під хід, за хід, с хід.)

2. Списування
- Прочитайте вірш. Спишіть, у виділених словах позначте префікси.
 
      ДЖЕРЕЛЬЦЕ
Джерельце під вербою
виблискує водою.
Прийду до нього й до ладу
порозчищаю, обкладу.
Все дно камінням обмощу,
в пісок ні краплі не пущу.
І задзвенить, і заспіва
вода джерельна, мов жива.
                            Т. Коломієць
 
3. Словотворчі вправи
- Від поданих слів за допомогою префіксів за-, пере-, від-, до-, при- утворіть нові слова. Доберіть до кожного з них залежні. Запишіть словосполучення. Позначте префікси у словах.
Летіти, нести, вести, везти.
Зразок. Залетіли в сад, перелетіли через ліс.
- Утворіть від кожного слова нове за допомогою одного з префіксів: на-, при-, за-, під-, до-, ви-, від-, з-. З двома словами побудуйте речення.
Пливе, будує, сіє, вчить, лікує, веде, везе, віє.

ІІІ. Робота над темою заняття

1. Каліграфічна хвилинка
Зз Зз Зз Зи Зр Зе Зл зв зр за аз зя
Зимонька завила, зразу загула,
Закружила, захазяйнувала,
Завітрила, засніжила, замела,
Землю заметілями заткала.
 
- Слово зимонька розберіть за будовою, доберіть спільнокореневі слова.
Позначте префікси у словах, що позначають дію предмета.
 
2. Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати!
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо.
Швидко втому проганяймо.
П'ять! Шість! Засміялись!
Кілька раз понахилялись.
І синички прямо в клас
Завітали в вільний час.
Будем бігати, стрибати,
Лиш синичок не чіпати.
Прудко пташечка стріляє
І промінчиками грає.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутись нам до справ.
 
3. Робота над текстом
- Прочитайте текст і поміркуйте, як відповісти на запитання. Що ти встиг за сьогодні?
Звичайне запитання. Ним часто зустрічають тебе батьки, коли ти повертаєшся зі школи.
Не вважай його надокучливим. Адже батьки щиро цікавляться, чим ти займався протягом дня.
Отже, увечері добре поміркуй над тим, чи зробив ти протягом дня щось корисне і потрібне людям.
- Дайте відповідь кількома реченнями і запишіть їх, позначте у словах префікси, підкресліть прийменники.
 
4. Робота зі словником
- Випишіть з орфографічного словника десять слів з префіксами в-, від-, поділяючи їх для переносу.
 
IV. Підсумок заняття
- Наше заняття добігає кінця.
- Чи навчилися ви утворювати слова за допомогою префіксів?
Ось закінчилось заняття.
Всі ви, дітки, молодці.
Працювали ми не марно
Й результати маємо гарні.
 
Навчальне видання «КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 3 КЛАС».
Серія «Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"»,
випуск 10 (130), Харків, Видавнича група «Основа», 2014