Суфікс. Творення слів з найуживанішими суфіксами

Суфікс. Творення слів з найуживанішими суфіксамиУКРАЇНСЬКА МОВА. ЗАНЯТТЯ 6
 
Мета: поглиблювати знання учнів про будову слова; закріплювати вміння будувати слова допомогою суфіксів; розвивати вміння впізнавати суфікси в усному і писемному мовленні та влучно їх добирати відповідно до мовленнєвих ситуацій; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи.
Обладнання: словники; колекція суфіксів; вірші; морфологічні одиниці будови слова; смайлики.

Хід заняття

І. Організаційний момент
Давайте привітаємось,
Давайте усміхнемось,
Давайте в очки глянемо,
І нам тепліше стане.
 
- Діти, сьогоднішню зустріч розпочнімо з побажань.
- Доброго ранку, Ангелінко, я бажаю тобі веселого дня!
- Доброго ранку, Сергійку, я дуже радий тебе бачити!
- Вітаю тебе, Ярославко, я хочу, щоб день у тебе був щасливим!
- На смайликах позначте свій настрій.
 
ІІ. Актуалізація опорних знань
Отож часу не гаємо,
До роботи приступаємо.
 
- Що таке суфікс? (Частина основи, що стоїть після кореня, називається суфіксом. Якщо в слові є закінчення, то суфікс сто їть між коренем і закінченням. За допомогою суфіксів утворюються нові слова:
школа а
школ яр ик
шкіл ьн ий.)
05.12.2014-1-1-c
 
- Прочитайте слова. Назвіть у них суфікси.
Вітер — вітерець, вітряк, вітрюга; рука — ручка, рученька, ручище; ріка — річка, річенька, річечка; нога — ніжка, ніженька, ножище.
- Якого значення словам надають суфікси -еньк-, -ищ-?
- Слова ніж і ніжка, річ і річка — спільнокореневі? Доведіть свою думку.
- Попрацюйте разом! Прочитайте і спишіть слова. Позначте в них суфікси.
Візок, морозець, веселенький, гарнесенький, будова, вербичка.
Увага! Перш ніж позначити суфікс, необхідно:
? змінити слово, визначити у ньому закінчення та основу;
? дібрати кілька споріднених слів і визначити корінь;
? виділити частину слова між коренем і закінченням — суфікс.
 
ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ ЗВІРІ?
Ворон каже воронятку:
- Мій біленький.
Слон говорить слоненятку:
- Мій маленький.
Заєць каже зайченяті:
- Мій хвостатий.
Гуска шепче гусеняті:
- Мій крилатий.
Лев говорить левенятку:
- Мій ласкавий.
Лис говорить лисенятку:
- Мій лукавий.
                                 М. Сингаївський
 
- Випишіть з вірша споріднені слова парами в стовпчик.
- Що означають слова з суфіксами у цих парах?
 
?? Гра «Сонячний зайчик» (Хвилина релаксації)
- Сядьте зручно та уявіть себе на березі теплого моря. Сонячний зайчик зазирнув у ваші оченята. Заплющте їх. Зайчик пробіг по обличчю — погладьте його ніжно долоньками: на лобі, на щічках, на підборідді. Правда, приємно? Погладжуйте легенько голову, шийку, ручки, животик, ніжки, щоб не сполохати його. Раптом «він заліз за комір». Погладьте його й там. Він любить і пестить вас. Гладьте його й подружіться з ним. Прислухайтеся ще трохи до своїх відчуттів і повертайтеся в клас.
- Дякуємо тобі, сонячний зайчику, що ти нас розвеселив. Подякуймо йому оплесками!

ІІІ. Робота над темою заняття

1. Словотворчі вправи
- Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфіксів -к-, -ик-, -ок- . Змінюйте, де потрібно, звуки в коренях слів.
Xмара — хмарка                        дощ — дощик                         лист — листок
книга —...                                  ніж —...                                   молот —...
гора —...                                   брат —...                                  кожух —...
нога —...                                   кінь —...                                   зуб —...
- Назвіть слова, у кінці яких потрібно чітко вимовляти дзвінкі приголосні.

2. Гра «Ласкаві імена»
- Запишіть у стовпчик своє ім'я та кілька імен своїх однокласників (хлопчиків і дівчаток). Утворіть за допомогою суфіксів від записаних імен зменшувально-пестливі форми.
Зразок. Микола — Миколка, Василь — Василько, Василечко...
 
3. Вибіркове списування
- Прочитайте. Випишіть слова із суфіксами -к-, -ок-, -енк-, -оньк-. Позначте суфікси.
? Сніг-сніжок побілив поле й лісок.
? В полі Морозенко виморозив зілля.
? Ой зимонько-зимко, вкрий нашу озимку, щоб мороз не дошкуляв, ніжок їй не закував. (З народного)

IV. Підсумок заняття

- Яку дію виконує суфікс? (Утворює маленькі пестливі слова, збагачує, уточнює, допомагає.)
- Навіщо служить? (Утворює нові слова.)
- Що здивувало на занятті?
- Що нового для себе ви дізналися?
- Закінчіть фразу: «Сьогодні на занятті я...»
- Чи здійснилися ваші очікування?
 
?? Гра «Поліпшіть настрій»
Діти утворюють коло, узявшись за руки. Кожен по черзі розповідає про свій настрій, який він сьогодні, чому. Якщо в когось у класі настрій сумний, невеселий, усі діти «поліпшують» настрій товаришеві за допомогою пози, жестів, міміки, лагідних слів, звуків, віршів чи пісень.
- Мені було приємно працювати з такими здібними дітьми. Дякую вам за заняття!
 
Навчальне видання «КОРЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ. 3 КЛАС».
Серія «Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"»,
випуск 10 (130), Харків, Видавнича група «Основа», 2014