СИНОНІМИ. АНТОНІМИ (Узагальнення й систематизація знань із теми. Українська мова. 3-й клас)

СИНОНІМИ. АНТОНІМИПРАКТИКА НАВЧАННЯ
 
Мета: узагальнювати й систематизувати знання учнів про антоніми; удосконалювати вміння створювати синонімічні ряди й антонімічні пари; використовувати антоніми для образного порівняння явищ навколишньої дійсності (без застосування поняття «антитеза»); формувати лексичну компетенцію; вчити працювати в парах; стимулювати пізнавальну активність; виховувати культуру слова; вчити розрізняти слова лексичної норми та ненормативної лексики (вульгаризми, суржик, русизми тощо).
Обладнання: зображення зими, морозу, сніговичків, хурделиці, картки з діаграмою Венна, снігові кульки для сніговичків і пластилінові носи й гілки для рук, паперові відерця, «сніжки», кошики для «сніжків», картки з віршем, казкою для індивідуальної роботи учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу до уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Повідомлення теми уроку
- Я антонім слово літо,
В мене біла, тепла свита,
Хоч мороз люблю сама,
Адже звуть мене... (зима).

Учитель. Настала білосніжна холодна зима. Сьогодні вона завітала на наш урок, на якому ми поглибимо знання з теми «Синоніми й антоніми».

ІІІ. Узагальнення й систематизація вивченого з теми
Учитель. Разом із зимою і мороз до нас прийшов.
- Щоб нас не дуже він студив, доберімо спільнокореневі слова до слова мороз. Учитель записує їх на дошці у колонку «Спільнокореневі слова».
Наприклад: морозний, заморозити, морозиво, морозець, морозонько, морозяка.
Учитель. Що спільного у цих словах?
(Близьке значення (все пов'язано з морозом) й спільна частина слова — корінь мороз.)
Учитель. Чим відрізняються?
(Позначають різні поняття, належать до різних частин мови.)
- Назвіть синоніми до слова мороз, використовуючи слова для довідки: іній, студінь, холоднеча, сніговій, паморозь. Поясніть свою думку.
(Учитель записує синоніми до слова мороз на дошці у другу колонку «Синоніми»: студінь, холоднеча.)

Тлумачний словник
Мороз — холод, при якому температура повітря падає нижче нуля.
Іній — тонкий шар кристалів льоду, що утворюється осіданням водяної пари з повітря на охолоджені предмети; синоніми — паморозь, наморозь.
Учитель. Що спільного у слів мороз, студінь, холод? (Значення слова близьке.)
- Чим вони відрізняються? (Вимовою й написанням.)
- Як розрізнити спільнокореневі слова й синоніми?
(Спільнокореневі слова мають спільну частину — корінь, називають різні поняття й можуть належати до різних частин мови; синоніми — слова, які мають тотожне або близьке значення, але різні за звучанням і написанням.)

Дидактична гра «Сніжки»
У кошику лежать сніжки у вигляді паперових кульок, на яких написано спільнокореневі слова й синоніми до слова веселий: весело, веселка, веселитися, веселун, жартівливий, радісний, безтурботний.
Завдання: взяти «сніжок», прочитати слово й кинути в один із кошиків, що прикріплені до дошки під поняттями «Спільнокореневі слова» й «Синоніми».
(Після виконання завдання вчитель з учнями дістає сніжки з кожного кошика й перевіряє виконання завдання.)
Учитель. А до нас уже летить нова гостя? Відгадайте, хто вона.

Це сестриця Сніговія.
Сипле снігом вона й віє
Замете стежки-доріжки.
Покружляє сніг ще трішки.
Сипле, сипле, сипле сніг.
Вже не вийдеш на поріг.

(Діти називають різні слова: заметіль, хуртовина, завірюха, віхола, хурделиця, метелиця.)
Учитель. Чому ви називали різні слова?
- Як назвати всі ці поняття одним словом? (Синоніми до поняття "сильний вітер зі снігом».)
Інформація для учителя
Синоніми до слово хуртовина: (сніговий) буран, буревій, (снігова) буря, віхола, завійни¬ця, завірюха, завія, заметіль, заметільниця, крутія, крутовина, круча, кужелиця, метелиця, пурга, сипучка, сквира, сніговиця, сніговій, сніговійниця, сніжниця, хуга, хура, хурделиця, хуртеча, хуртовина, юга тощо.
Учитель. Налетіла хурделиця й шкоди наробила. Прочитайте вірш, записаний на картці.
Зима — (білосніжна, білогрудка, сніжно-біла) нарешті прийшло,
Всі (стежки, траси, шосе, тротуар), доріжки, сніжком (замела, захурделило, завіяла).
І (нивою, полем, рівниною, пашнею), і (гаєм, дібровою, лісом) зима (поблукала, провешталася, походила)
У срібне намисто сади (обрядила, вбрала, одягнула).

- Що вас здивувало? (Відповіді дітей.)
- Щоб прочитати вірш, потрібно вибрати та підкреслити по одному слову з дужок, які найточніше, на вашу думку, передають зміст вірша й римуються.
- Прочитайте відновлений вірш. Чому з синонімічного ряду ви обрали саме ці слова? Яку роль виконують синоніми у мовленні? (Відповіді дітей.)

Фізкультхвилинка
Взимку холодно у лісі, (учні показують рухами, що замерзли)
Горобець сховавсь у стрісі. (Учні присідають.)
А синичка цінь-цвірінь (учні піднімаються і «літають»).
Крихти їй збирать не лінь. (Учні показують пальчиком по долоньці, як пташка дзьобає корм.)
Ви погрітися збирайтесь, (учні показують коло руками)
Дружно пострибайте, (учні стрибають)
Танцюйте і співайте. (Учні виконують танцювальні рухи під музику.)

Учитель. Зима снігу намела й пропонує нам зліпити сніговиків. Яке значення має слово «сніговик»?
Тлумачення слова. Сніговик (або снігова баба) — проста сніжна скульптура, яка створюється здебільшого дітьми для розваги.
- Що потрібно, щоб зліпити сніговика? (Снігові кулі, морквинка, відро, гілки.)

Інформація для учителя
Найпростіший сніговик формується з трьох снігових куль, які можна отримати шляхом ліплення сніжок і накочування на них снігу. Найбільша куля стає черевцем сніговика, менша — грудьми, а найменша куля — головою. Руки сніговика можуть бути зроблені з двох гілок, але іноді роблять символічні руки з двох невеликих грудок снігу. У «руки» сніговичкові часто дають заступ або мітлу, яку встромляють у сніг поряд із самим сніговиком. Канон вимагає, щоб ніс сніговика був зроблений із моркви (морква в селянських господарствах добре зберігалася до зими), але в сучасних умовах частіше використовуються доступніші підручні матеріали (камінці, палички вугілля), якими позначають і інші риси обличчя. На голову сніговикові іноді надягають відерце.
Учитель. На парті лежать аркуші з намальованими сніговими кулями. А для того щоб поєднати їх, потрібно порівняти синоніми й антоніми.

Робота у групах над діаграмою Венна
Завдання. Порівняйте антоніми й синоніми. Спільні ознаки запишіть у частину перетину двох кіл. Те, чим вони відрізняються, у частину кола, що виокремлено.

20.11.2014-1-1
Назвіть спільні ознаки понять «синоніми» й «антоніми». Назвіть, чим ці поняття відрізняються.

Виготовлення сніговичка з паперу. З'єднайте три снігові кулі, приліпіть із пластиліну носик-морквинку, приліпіть із паперової стрічки ручки-гілочки й відерце. Покажіть, який сніговичок у вас вийшов?
Учитель. Послухайте казку про двох сніговичків.
 
20.11.2014-1-2

На Новий рік зліпили гноми двох сніговичків. Одного — Розумничок із Веселунчиком ліпили, а другого — Буркотун і Мовчун. Один — низьким вийшов, інший — високим. Один — товстий, другий — стрункий. Перший — усміхався, другий — хмурився. Перший — із білими кульками замість рук, другий — із чорними гілками. Один радував всіх навколо, а другий лише засмучував.

Учитель. Як ви думаєте, якого сніговичка Розумничок із Веселунчиком зліпили, а якого Буркотун і Мовчун? Чому ви так вважаєте?
- Які ознаки можуть бути притаманні й веселому, й сумному сніговичку? (Високий — низький, товстий — стрункий.) Чому?
- Підкресліть у тексті пари антонімів. Випишіть їх.
- Яку роль відіграють антоніми у тексті?
- Уявіть, якби антонімів не було у нашому мовленні, щоб сталося?
- Прикро, що другий сніговичок був такий сумний, невеселий. Як ви думаєте, що можна зробити, щоб розвеселити його?
- Подаруймо йому усмішку. Усміхніться сніговичку й намалюйте йому усмішку в повітрі.

Оцінювання. Тестові завдання.

Варіант 1
1. Слова, які близькі за значенням, називаються:
А спільнокореневими
Б антонімами
В синонімами

2. День — ніч — це слова:
А спільнокореневі
Б антоніми
В синоніми

3. Антоніми — це слова, в яких значення:
А близьке
Б протилежне
В тотожне

4. Прочитайте речення. Знайдіть синоніми до виділеного слова.
На гілках дерев сріблиться іній.
А блищить
Б світиться
В полум'яніє

5. З'єднайте стрілками антоніми.
                                           маленький
веселий                              радісний
холодний                           безтурботний
великий                             теплий
                                          морозний

Варіант 2
1. Слова, які протилежні за значенням, називаються:
А спільнокореневими
Б антонімами
В синонімами

2. Заметіль, хурделиця, метелиця, віхола — це слова:
А спільнокореневі
Б антоніми
В синоніми

3. Синоніми — це слова, в яких значення:
А близьке
Б протилежне
В тотожне

4. Прочитайте речення. Знайдіть синонім до виділеного слова.
На гілках дерев сріблиться іній.
А паморозь
Б лід
В сніжок

5. З'єднайте стрілками антоніми:
                                         лагідний
добрий                             низький
сумний                             веселий
високий                           злий
                                         похмурий

IV. Підсумок уроку
- Які поняття ми повторювали на уроці?
- У чому особливість синонімів, антонімів?
 
 
Валентина ЗЕЛІНСЬКА,
вчитель гімназії № 143, м. Київ
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 5 (725), березень 2014