ВЧИМО ВСІХ, АЛЕ КОЖНОГО ПО-РІЗНОМУ (Урок української мови у 3-му класі)

ВЧИМО ВСІХ, АЛЕ КОЖНОГО ПО-РІЗНОМУ (Урок української мови у 3-му класі)ГАЛЕРЕЯ ТВОРЧИХ ПОРТРЕТІВ
 
 
Тема. Спостереження за роллю дієслів у реченні та тексті. Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми
Мета: поглибити знання учнів про дієслово, його роль у реченні, тексті; вчити добирати до дієслів синоніми й антоніми; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати зв'язне мовлення; виховувати любов до рідного слова та бажання вивчати мову.
Тип уроку: урок формування та застосування знань, умінь і навичок.
Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, підручники, комп'ютер.

Хід уроку

І. Організація учнів до уроку
(Девіз учні озвучують колективно.)
Хто поважає рідну мову —
Вживає всі її слова безпомилково!
Щоб про дієслово все знати,
Починаймо працювати!
 
ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів
Фронтальне опитування (за вправою 143)
(Одна група учнів отримує завдання списати текст і підкреслити дієслова, а друга — скласти план до тексту.)
Завдання: замінити словосполучення одним словом (записати за зразком).
1. Яка головна думка поданого тексту? (Відповіді учнів.)
2. Який заголовок дібрали до тексту? (Відповіді учнів.)
3. Зачитайте план тексту. (Відповіді учнів.)
 
Фронтальна робота
(Робота з деформованим текстом. Під час виконання завдання учні відновлюють зміст вірша й підкреслюють дієслова.)
 
Картка 1
Зразок: На вус мотати — запам'ятовувати.
Бити байдики — ________________________.
Частувати березовою кашею — ______________________.
Пекти раків — _______________________.
Клювати носом — _______________________.
Набрати в рот води — ______________________.
 
Картка 2
Відновити вірш, підкреслити дієслова
Сонце чорніють, гори заходить,
Пташечка німіє, тихне поле.
Одпочинуть люди, що радіють,
А я дивлюся...
                                (Т. Шевченко)

Інтерактивна вправа «Кубування»
(На плазмовому екрані обертається куб, на сторонах якого з'являються запитання. Учні відповідають на них.)
1. Що називаємо дієсловом?
2. Яку частину мови ми вивчаємо?
3. На які питання відповідає дієслово?
4. 3 якою частиною мови дієслово пов'язане в реченні?
5. На що вказує дієслово?
6. Яким членом речення є дієслово?
 
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Повідомлення теми уроку
Каліграфічна хвилинка
Група 1  учнів отримує завдання списати з дошки букви та буквосполучення й записати утворене з них слово.
Група 2  складає з поданим словом речення й записує його каліграфічно.
                               лов л лов во дієслово
 
Постановка проблеми
Під час читання тексту учні вставляють пропущені дієслова та записують відредагований текст. Під час запису тексту вставляють пропущені дієслова. За потреби можна користуватися довідкою.
 
Завдання: прочитати поданий текст. Чого в ньому не вистачає? Відредагуйте текст, а потім спишіть.
 
Картка 1
___________ весна. Сонце _________________
все вище. Земля __________________від снігу.
__________________по вибалках струмки. На деревах бруньки.
 
 
Картка 2
___________ весна. Сонце _________________
все вище. Земля ___________________від снігу.
______________ по вибалках струмки. На деревах бруньки.
Слова для довідок: з'являються, підіймається, течуть, звільняється, настала.
 
 
Колективна робота
(Після виконання завдання дітей слід підвести до висновку, що дієслово відіграє важливу роль у мовленні.)
Учитель. Діти, підкресліть головні члени речень.
 
Запитання
1. Якою частиною мови є присудок?
2. На що вказує дієслово?
3. Чи може мовлення бути без дієслів?
4. З якою частиною мови пов'язане дієслово? Чому?

Учитель. Діти, чи можете сказати, яку тему ми будемо вивчати на уроці? (Відповіді учнів.)
Учитель. Так, діти, сьогодні ми продовжуємо поглиблювати знання про дієслово та визначимо його роль у реченні.

IV. Сприйняття та засвоєння матеріалу уроку
На основі казки К. Ушинського «Суперечка» учні роблять висновок, що дієслово говорить можна замінити дієсловами-синонімами: засперечатись, сказати, зауважити, загарчати.

Учитель. Щоб визначити роль дієслова в реченні, пропоную прочитати текст і виправити недоліки.

Суперечка

Корова, кінь й собака говорять між собою, кого хазяїн більше любить. Кінь говорить: «Хазяїн більше любить мене. Я йому плуг тягаю, дрова з лісу вожу. Сам хазяїн на мені в місто їздить».
А корова говорить: «Ні, хазяїн більше любить мене. Я всю його сім'ю молоком годую».
Собака як заговорить: «Ні, мене. Я хазяйське добро стережу».
Почув чоловік цю суперечку й говорить: «Не сперечайтеся. Усі ви мені потрібні. Кожен хороший на своєму місці».

Запитання
1. Що в цьому тексті вам не сподобалось? (Відповіді учнів.)
2. Якими словами потрібно замінити дієслово говорити?
3. Як називаються такі дієслова? (Синоніми.)
4. Для чого потрібно вміти добирати синоніми? (Відповіді учнів.)
 
Творче списування
Робота з підручником
Вправа 144
(Під час списування учні добирають з довідки пропущені дієслова, відповідно змінивши їх. Списуючи текст, учні змінюють закінчення дієслів.)
Учитель. Що спільного мають слова для довідки? (Відповіді учнів.)
Діти, спишіть текст, добираючи з довідки пропущені слова.

V. Закріплення вивченого матеріалу
(Учні списують текст, обираючи одне з дієслів-синонімів, що найбільше підходить за змістом. Перевіряється вміння узгоджувати вживання дієслів з іншими словами в реченні.)
 
Картка 1
Спиши речення, поставивши дієслова в дужках у правильній формі.
Катруся (іти) ліском, (милуватися) голубими дзвіночками та (дивитися), чи не (достигати) на ліщині горішки.
 
Картка 2
Спиши речення, з поданих дієслів-синонімів вибери те, яке найбільше підходить за змістом.
Катруся (чимчикувати, іти, крокувати) ліском, (милуватися, захоплюватися, дивитися) голубими дзвіночками та (зиркати, дивитися), чи не (дозрівати, достигати) на ліщині горішки.

Учитель. Ми попрацювали з дієсловами-синонімами. Діти, а як називаються слова, які мають протилежні значення? (Відповіді дітей.)
(Учні добирають антоніми і з однією парою слів складають речення.)
Діти добирають антоніми до дієслів вийшло, розпочався, загомоніло.

Прогнозований результат
Стомлене сонце повільно зайшло за обрій. Закінчився літній день. Затихло все навколо.
Варіант 1. Учні добирають дієслова до іменника струмок.
Варіант 2. Учні добирають дієслова до іменника пташка.
 
Картка 1
До поданих слів дібрати дієслова-антоніми.
Радіють — ________________, кричать — _______________, зустрічають — ___________________.
 
Картка 2
До поданих слів дібрати дієслова-антоніми. Одну пару дієслів ввести в речення.
Радіють — ____________________, працюють — ________________, кричать — , зустрічають — ________________________.
 
Картка 3
Перебудуй текст, замінивши дієслова антонімами, поширивши речення. Запиши утворений текст.
Сонце вийшло з-за обрію. Розпочався день. Загомоніло все навколо.

IV. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Гронування»
Доберіть якнайбільше дієслів до поданих іменників: струмок (біжить дзвенить шумить дзюрчить плюскоче співає гомонить), пташка (співає щебече літає висиджує піклується годує будує.)
 
Диференційоване завдання
Група 1. Учні списують текст, добирають до нього заголовок.
Група 2. Учні виписують виділені дієслова, ставлять до них запитання.
Група 3. Учні до слів прилетів, виясниться, радіють добирають антоніми, а до слів злетить і бігає — синоніми.
(Учням, по бажанню, пропонується виконати завдання на розвиток мовлення з опорою на ілюстрацію.)
 
Домашнє завдання
1. Вправа 146, с. 62.
2. Завдання за вибором.
До поданого малюнка дібрати дієслова. Деякі з них ввести в речення.
 
28.10.2014-1-1н

Учитель. Дякую всім, хто працював,
Дієслово гарно вивчав,
На всі запитання відповідав,
На уроці не байдикував.
 
 
Людмила ГОРОБІНСЬКА,
учитель початкових класів
Білоцерківської ЗОШ І—III ст. № 18, Київська обл.
Всеукраїнська газета для вчителів початкових
класів «Початкова освіта» № 1 (721), січень 2014